Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Предмет і завдання екології

Термін «екологія» був вперше введений в 1866р. німецьким біологом Ернестом Геккелем для позначення науки про відносини рослинних і тваринних організмів між собою і з оточуючим середовищем. Слово “екологія” походить від грецьких слів oikos, що означає дім, помешкання, та logos - наука. Таким чином, екологія - це наука, що вивчає наше природне помешкання, всі організми, що його населяють, та функціональні процеси, що роблять цей “дім” придатним для життя.

Екологія – наука про взаємозв’язки живих організмів та їх угрупувань між собою та довкіллям, про структуру та функціонування надорганізмових систем.

Центральним об’єктом вивчення екології є той чи інший вид рослин або тварин, популяція або людина як один з видів живих істот існуючих на Землі (тобто екосистеми).

Предметом екології є різноманітність і структура зв’язків між організмами, їхніми угрупованнями та середовищем існування, а також склад і закономірності функціонування угруповань організмів: популяцій, біогеоценозів, біосфери в цілому.

Головними завданнями  екології є:

  • Встановлення закономірностей взаємозв’язків між організмами, їхніми угрупованнями та умовами довкілля;
  • Дослідження структури та функціонування угруповань організмів;
  • Розроблення методів визначення екологічного стану природних і штучних угруповань;
  • Спостереження за змінами в окремих екосистемах та біосфері в цілому, прогнозування їхніх наслідків;
  • Створення бази даних та розроблення рекомендацій для екологічно безпечного планування господарської і соціальної діяльності людини;
  • Застосування екологічних знань у справі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів
  • Оптимізація взаємин між людиною, з одного боку, окремими видами та популяціями, екосистемами – з другого.

Переглядів: 13177

Повернутися до змісту: Основи екології 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.