Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття про популяцію та її ознаки

Першою надорганізмовою біологічною системою є популяція. Термін «популяція» запозичений з демографії В. Іогансеном у 1905 році на позначення групи особин одного виду, а інколи навіть однорідної суміші особин різних видів. Таким чином «популяція» - сукупність особин одного виду, тривалий час заселяюча певний простір. Слово популяція походить від латинського слова «populus» - народ, населення.

Популяція – сукупність особин одного виду, які здатні до вільного схрещування, протягом тривалого часу населяють певний простір, а також відділена від сусідніх подібних сукупностей особин тими чи іншими формами ізоляції.

Популяції, як групові об’єднання, володіють рядом специфічних властивостей (ознак), які не властиві кожній окремо взятій особині.
Ознаки популяцій:
1) чисельність – загальна кількість особин на певній території
2) густота (щільність) популяції – це середня кількість особин на одиницю площі або об’єму простору, який займає популяція.
Розрізняють середню та екологічну (специфічну) щільність. Середня щільність означає число особин на одиницю всього простору. Екологічна щільність  - число особин на одиницю заселеного простору.
3) народжуваність – кількість нових особин, які з’явилися за одиницю часу у процесі розмноження. Її вираховують за формулою:
,
де В – народжуваність, Nb- кількість організмів, що народилися,  - певний проміжок часу (зазвичай 1 рік).
4) смертність – кількість особин, які загинули за певний проміжок часу.

Її вираховують за формулою:
,
де M – народжуваність, Nm- кількість організмів, що загинули чи померли,  - певний проміжок часу (зазвичай 1 рік).
5) приріст популяції – різниця між народжуваністю і смертністю/
6) темп росту – середній приріст за одиницю часу/

Переглядів: 11773

Повернутися до змісту: Основи екології 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.