Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Властивості та функції живої речовини біосфери

За Вернадським жива речовина – сукупність усіх живих організмів біосфери. Це форма активної матерії, і її енергія тим більша, чим більша маса живої речовини.

Властивості живої речовини:

1)високоорганізованавнутрішня структура;
2)здатність вловлювати із зовнішнього середовища і транспортувати речовини та енергію, забезпечуючи ними процеси своєї життєдіяльності;
3)здатністьпідтримуватисталістьвласноговнутрішньогосередовища, незважаючи на коливання умов середовищазовнішнього, якщоціколиваннясумісні з життям;
4)здатність до самовідтворення шляхом розмноження.

Функції живої речовини в біосфері

1) Енергетична - поглинання сонячної енергії в процесі фотосинтезу, а хімічної енергії шляхом розкладу енергонасичених речовин; передача енергії кормовими ланцюгами різнорідної живої речовини           
2) концентраційна - вибіркове накопичення в ході життєдіяльності окремих видів речовин: а) використовуваної для створення тіла організму; б) виділеної з неї в процесі метаболізму
3) деструктивна - мінералізація небіогенної органічної речовини; розкладання неживої органічної речовини; втягування утворених речовин у біохімічний кругообіг          
4) середовищетворна - перетворенняхіміко-фізичнихпараметрівсередовища (головним чином за рахунок не біогенноїречовини) 
5) транспортна - перенесенняречовинпротисилитяжіння і в горизонтальному напрямку.

Закон константності за Вернадським: кількістьживоїречовини (за певнийгеологічний час) є величина постійна.

Закон фізико-хімічної єдності живої речовини (за Вернадським): уся жива речовина Землі має єдину фізико-хімічну природу.

Переглядів: 12673

Повернутися до змісту: Основи екології 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.