Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Водо-водяний реактор типу ВВЕР-1000

2.6

2.7.1 Ключові відмінності від ВВЕР-440

- згладження розподілу енерговиділення по об’єму АЗ (середнє значення 83 – 111 МВт/м3) - кластерна система регулювання потужності (кластер – пучок стержнів, що вводяться в ТВЗ);

- удосконалення внутриреакторного контролю (зменшення невиправданого запасу основних теплофізичних величин до гранично-припустимих значень);

- збільшення витрат (39 000 – 80 000 м3/г), тиску (12,5 – 16,0 МПа) та температури (300 – 322оС) теплоносія;

- збільшення об’єму АЗ (Æ3,56х2,88 м - Æ4,07х3,12 м)

2.7.2 Принципова теплогідравлічна схема

В межах гермооболонки (ГО) ВВЕР-1000 розташовані:

- головний циркуляційний контур (ГЦК);

- система компенсації тиску;

- система високотемпературної байпасної очистки теплоносія 1-го контуру (СВО-1) – 4 байпасні лінії (на кожній петлі);

- пасивний вузол системи аварійного охолодження зони (САОЗ);

- басейни витримки (БВ).


дщжь

 

1 реактор; 28 насос розхолоджування; 55 охолоджувач дистиляту;
2 ємність САОЗ; 29 живильний турбоагрегат; 56 бак дистиляту;
3 насос аварійного упорскування бору; 30 конденсатор; 57 насос дистиляту;
4 бак концентрованого розчину бору; 31 конденсатний насос; 58 підживлювальний насос;
5 компенсатор тиску; 32 основний і піковий бойлери тепломережі; 59 доохолоджувач продувки;
6 ГЦН; 33 насос тепломережі; 60 регенеративний теплообмінник продувки;
7 високотемпературний фільтр з пасткою; 34 споживачі; 61 теплообмінник системи вентиляції;
8 деаератор борного регулювання; 35 бак запасу знесоленої води; 62 насос аварійного упорскування бору;
9 охолоджувач випару; 36 насос знесоленої води; 63 самоочисний фільтр;
10 барботер; 37 розширник дренажів; 64 бак розчину реагентів;
11 теплообмінник промконтура; 38 дренажний бак; 65 електрокалорифери;
12 насос промконтура; 39 дренажний насос машзалу; 66 циалітові фільтри;
13 деаератор продувки підживлення; 40 розширник продувки; 67 адсорбційні фільтри;
14 система спалювання водню; 41 регенеративний т/о продувки ПГ; 68 теплообмінник системи вентиляції;
15 парогенератор; 42 доохолоджувач продувки ПГ; 69 газодувки;
16 іонообмінна установка; 43 бак продувної води; 70 насос аварійного розхолодження;
17 циліндр високого тиску (ЦВТ); 44 СВО; 71 спринклерний насос;
18 сепаратор-пароперегрівник; 45 насос повернення продувної води; 72 водоструминний насос;
19 циліндр низького тиску (ЦНТ); 46 аварійний живильний насос; 73 теплообмінник аварійного розхолодження;
20 генератор; 47 охолоджувач підживлювальної води; 74 вентиляційна труба;
21 конденсатор; 48 насос організованих витоків; 75 бак аварійного запасу бору;
22 підігрівач високого тиску (ПВТ); 49 бак борвміщуючої води; 76 насос розхолодження БВ;
23 підігрівач високого тиску (ПНТ); 50 насос борвміщуючої води; 77 теплообмінник розхолодження БВ;
24 конденсатний насос; 51 приямок організованих витоків; 78 басейн витримки (БВ)
25 деаератор; 52 установка регенерації бору;  
26 зливальний насос ПНТ; 53 бак запасу знесоленої води;  
27 технологічний конденсатор; 54 аварійний живильний насос;  

До ГЦК входить:

- реактор;

- 4 петлі (ПГ + ГЦН + головний циркуляційний трубопровід Ду 850 мм + запірна арматура).

Система компенсації тиску 1-го контуру:

- загальна схема аналогічна ВВЕР-440;

- з’єднання: трубопровід Ду 200 мм з "холодної" нитки 1-ї петлі + трубопровід Ду 350 мм з "гарячої" нитки 4-ї петлі


Паровий компенсатор тиску

(вода + пара: 55+24=79 м3)

1 корпус;

2 електронагрівачі;

3 форсунки;

4 повітряний патрубок;

5 люк;

6 штуцер контролю витоків;

7 захисний екран;

8 штуцери під рівнеміри;

9 опорна обичайка;

10 штуцер відбору пари


 

Барботажний бак

(вода + газ: 20+10=30 м3)

1 сопло;

2 барботуючий пристрій;

3,4,6,7,8 штуцери для заповнення, дренажу підведення азоту та повітря;

5 змієвиковий теплообмінник;

9 люк;

10 розривна мембрана;

11 опора

 

 

Система високотемпературної байпасної очистки теплоносія 1-го контуру (СВО-1) – 4 байпасні лінії Ду 50 мм (на «холодній» нитці кожної петлі)

 


Система високотемпературної байпасної очистки (СВО-1)

1 - ГЦН;

2 - виведення теплоносія на продувку;

3 - відбір проб;

4 - високотемпературний фільтр;

5 - фільтр-пастка;

6 - підживлення 1-го контуру


 

 

 

Високотемпературний фільтр Фільтр-пастка (щілинні ковпачки на 2-х тарілках)

 

До пасивного вузла САОЗ в рамках гермоболонки входять:

- 4 гідроємності (50 м3 вода + 10 м3 азот під тиском 6 МПа);

- трубопроводи САОЗ Ду 300 мм із запірною арматурою


 

 

Гідроємність САОЗ


 

 

Зовні гермооболонки знаходяться:

- активні елементи САОЗ, баки аварійного запасу та аварійні охолоджувальні контури САОЗ (3 незалежні підсистеми);

- активні елементи спринклерної системи (осадження аерозолів + зниження тиску в ГО при аварії);

- система борного регулювання;

- система продувки/підживлення 1-го контуру;

- другий контур (трубопроводи + сепаратор + турбіна + ПНТ + насоси + деаератор + ПВТ)

 

 

Система борного регулювання:

- підсистема борного концентрату – власне регулювання (бак + насос + деаератор);

- підсистема борвміщуючої води – дренування витоків (бак + насос + манжюс до СВО-6)

 

Призначення системи продувки/підживлення 1-го контуру (з «холодних» ниток петель №2,3):

- повільне регулювання реактивності зміною концентрації борної кислоти в теплоносії 1-го контуру;

- забезпечення необхідного водо-хімічного режиму теплоносія;

- компенсація неорганізованих витоків води 1-го контуру;

- очищення та повернення до 1-го контуру організованих витоків;

- подача запірної води до ущільнень ГЦН;

- заповнення та гідровипробування 1-го контуру при тиску 3,5-18,5 МПа;

- деаерація теплоносія 1-го контуру;

- розхолоджування компенсатора тиску при непрацюючих ГЦН

 


 

Система продувки/підживлення

 

1 - компенсатор тиску;

2 - парогенератор;

3 - ГЦН;

4 - реактор;

5,10, 17-19 - регулювальні клапани;

6 - доохолоджувач продувки;

7 - регенеративний теплообмінник;

8 - до вентиляційної труби;

9 - охолоджувач випару деаератора борного регулювання;

11 - уведення гідразину та аміаку;

12 - підживлювальний насос;

13 – напередувімкнений насос;

14 - деаератор борного регулювання (бак з паровим підігрівачем + деаераційна колонка);

15 - охолоджувач дистиляту;

16 - від насоса борного концентрату;

20 - від насоса дистиляту;

21 - від насоса заповнення;

22 - охолоджувач підживлювальної води;

23 - доохолоджувач підживлювальної води;

24 - деаератор підживлення;

25 - до системи допалювання водню;

26 - до баку організованих витоків;

27 - іонообмінний фільтр;

28 - фільтр-пастка 

Деаератор:

1 опора;

2 днище нижнє;

3 підігрівач води;

4 накладка;

5 опора;

6 труба;

7 корпус теплообмінника;

8 бак-акумулятор;

9 опорна конструкція;

10 мала насадочна колона;

11 кільцева струминна камера;

12 обичайка;

13 деаераційна колонка;

14 провальна розподільна тарілка;

15 мала розподільна тарілка;

16 головна розподільна перегородка;

17 циліндричні втулки;

18 периферійна розподільна камера;

19 центральна струминна камера;

20 велика розподільна тарілка;

21 глухе днище;

22 велика насадочна колона;

23 кільце підкладне;

 

Б - рециркуляція;

В - вихід випару;

Д - приєднання датчиків тиску;

Е - приєднання рівнеміра;

Ж - приєднання датчика температури;

З - вхід азоту;

Л - відведення конденсату гріючої пари;

П - підведення гріючої пари;

З - підведення середовища, що дегазується;

В - злив конденсату із системи допалювання водню;

Ф - аварійне введення конденсату2.7.3 Будівельні рішення енергоблоку з РУ типу ВВЕР-1000


1 реактор;

2 верстати для ремонту реактора та ПГ;

3 гайковерти;

4 ПГ;

5 компенсатор тиску;

6 гідроємності САОЗ;

7 ГЦН;

9 ГЦК;

10 трубопроводи високого тиску;

11 крани мостові, кругові;

12 перевантажувальна машина;

13 ТТО;

15 устаткування біологічного захисту;

16 теплообмінне обладнання;

17 обладнання спецводоочистки;

18 турбогенератор;

19 насоси;

20 СПП;

21 РДЕ;

22 спецарматура;

23 збудник;

24 КВПіА1 реакторне відділення;

2 машинний зал;

3 деаераторна етажерка;

4 етажерка електротехнічних пристроїв


Компоновка обладнання в ГО

Відмітки розміщення основного обладнання в ГО

Схема розміщення обладнання для перевантажень та ремонтів


1 шахта для установки БТЗ;

2 колодязь для установки шахти реактора;

3 реактор;

4 перевантажувальна машина;

5 пенал КГО;

6 пенал герметичний;

7 стелажі БВ;

8 контейнер для транспортування ВТВЗ;

9 машина для огляду та контролю корпусу реактора;

10 стальфолева теплоізоляція шахти реактора;

11 гідрозатвор.


 

 Читайте також:

  1. Водо-водяний реактор типу ВВЕР-440
  2. Незалежні дослідження в ядерній сфері. Програма зосереджується на аспектах зберігання ядерних відходів та безпеці ядерних реакторів.
  3. ТВЗ реактору ВВЕР-440
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТВЗ реактору ВВЕР-440 | Установки спалювання водню

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.