Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А

Завідувач кафедри_____________________Воробйова Л.С., к.ф.н., доцент

Протокол №___ від “___” ______200_р.

На засіданні кафедри філософії та політології

Розглянуто і схвалено

З курсу ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Методичні рекомендації

Затверджую

Кафедра філософії та політології

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Питання до іспитів

1. Первiснообщинний лад на територiї України.

2. Київська Русь.

3. Культура Київської Русi.

4. Галицько-Волинська Русь.

5. Боротьба Русi проти монголо-татарської навали.

6. Українськi землi у складi Великого князівства Литовського, Польщi, Угорщини та Молдавiї в XIV-XV ст. Кримське ханство.

7. Українськi землi у складi Речi Посполитої в XVI ст.

8. Україна на початку XVII ст. Козацько-селянськi постання.

9. Українська нацiональна революцiя 1648-1676 рр.

10. Причини поразки нацiональної революцiї 1648-1676 рр. Iсторичне значення революцiї.

11. Україна наприкiнцi XVII-початку XVIII ст. I. Мазепа.

12. Культура України у XV- XVII ст.

13. Україна у серединi XVIII ст.

14. Українськi землi у другiй половинi XVIII ст. Лiквiдацiя автономiї України.

15. Культура України у XVIII ст.

16. Україна у складi Росiйської iмперiї в I пол. XIX ст.

17. Захiдноукраїнськi землi у складi Австрiйської iмперiї в I пол. XIX ст.

18. Аграрнi реформи в Українi у серединi XIX ст. Буржуазнi реформи 60-х – 70-х рокiв в Росiї та їх наслiдки для України.

19. Пореформений розвиток України у другiй пол. XIX ст.

20. Культура України у XIХ ст.

21. Україна на початку ХХ ст.

22. Україна в роки I –ї свiтової вiйни.

23. Революцiї 1917-1918 рокiв у Росiї та Австро-Угорщині і Україна.

24. Створення і дiяльніcть Центральної Ради (березень 1917 – квiтень 1918).

25. Гетьманщина в Українi (1918).

26. Директорiя в Українi (1918-1920).

27. Воєннi дiї в Українi у 1919-1920 роках.

28. Україна в перiод НЕП(у).

29. Створення і дiяльнiсть ОУН.

30. Україна у 30-тi роки ХХ ст.

31. Приєднання Захiдної України до УРСР (1939-1940).

32. Культура України у 20-30 рр. ХХ ст.

33. Напад Нiмеччини на СРСР. Нiмецько-фашистський окупацiйний режим в Українi.

34. Воєннi дії в Українi у 1941 – 1944 рр. Визволення України.

35. Наслiдки вiйни і пiслявоєнна вiдбудова української економiки (1946 – 1956).

36. Україна у 50-60-х роках ХХ ст.

37. Україна у 70-80-х роках ХХ ст.

38. Україна у 1985-1991 роках.

39. Соцiально-економiчний стан сучасної України (1991-2002).

40. Суспiльно-полiтичний розвиток сучасної України (1991-2002).


 

Проректор з навчальної та

методичної роботи

_____________

«____» __________ 2011 р.

до проведення семінарських занять

та організації самостійної роботи студентів

для підготовки бакалаврів

з усіх напрямів та спеціальностей

 

 

денної форми навчання

статус дисципліни – нормативна

 

Ірпінь 2011

Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Історія України» затвердженої у 2011 році.

 

 

Укладачі: Н.Ю. Громакова,к.і.н., доцент

О.Б. Готра, к.і.н.,доцент

 

Рецензент: Ківенко Н.В.,д.ф.н., професор

 

Розглянуто і схвалено:

на засіданні вченої ради юридичного факультету,

протокол №__ від “___”______________20__р.

 

Голова вченої ради

юридичного факультету_________________Самілик Г.М., к.ю.н., доцент

 

 


 

Одним із головних завдань вищої школи є розвиток пізнавальної активності студентів, виховання у них вимогливості до себе, бажання і потреби працювати твор­чо, постійно поповнювати і удосконалювати свої знання. Вміння самостійно засвоювати і творчо застосовувати знання на практиці є важливим показником загальної і професійної підготовки випускників вузів.

Від організації самостійної роботи багато в чому за­лежать результати навчання студентів та їх майбутня практична діяльність.

Самостійну роботу розглядають як окремий вид навчальних занять поряд з лекцією, семінаром, практичним заняттям та ін. При цьому її суттєвими ознаками вважають обов’язковість заняття у відведений розпорядком дня вузу час, роботу без безпосередньої участі викладача, але за обов’язкового його контролю.

За іншими твердженнями, самостійна робота передбачає всю активну розумову діяльність студентів у навчально­му процесі, є внутрішньою основою зв’язку різних видів і форм занять між собою. Вважаючи самостійну роботу основним методом засвоєння знань, прихильники цього підходу стверджують, що вона охоплює пізнавальну ді­яльність, яку здійснюють студенти не лише позааудиторно, а й на лекціях, семінарах, індивідуальних спів­бесідах, заліках, іспитах, під час захисту курсових, дипломних робіт тощо. Тобто, самостійна робота, згідно з таким баченням, охоплює всі види і форми навчально­го процесу.

За своєю суттю самостійна робота є активною розу­мовою діяльністю студента, пов’язаною з виконанням навчального завдання. Наявність завдання і цільової установки на його виконання вважають характерними ознаками самостійної роботи.
Переглядів: 398

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тематика контрольних робіт. | Орієнтовна форма конспекту з історії України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.