Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ.

Медична сестра стоматологічної поліклініки повинна мати середню спе­ціальну освіту, підпорядковуватися головному лікареві поліклініки, завідува­чу відділення, лікарю-стоматологу на прийомі та головній медсестрі.

До службових обов'язків медсестри входять такі: стежити за дотриман­ням техніки безпеки і протипожежних заходів, санітарним станом кабінету, кон­тролювати якість роботи санітарки в кабінеті, своєчасно викликати пацієнтів до лікаря, подавати лікарю стерильні інструменти, у разі необхідності — сто­матологічні матеріали. Під час лікування пацієнтів допомагати лікарю готува­ти пломбувальну масу, пасту тощо, виконувати на його прохання іншу роботу. Після прийому пацієнта обробляти дезінфекційним розчином робочий столик лікаря і стоматологічне крісло. У разі поганого самопочуття пацієнта виміряти АТ та пульс. Якщо необхідно, під контролем лікаря зробити необхідні ін'єкції чи дати краплі, у разі погіршення самопочуття хворого — викликати невідкладну допомогу. Своєчасно поповнювати аптечку невідкладної допомоги необхідни­ми препаратами. Постійно бути на робочому місці під час прийому пацієнта. У разі виявлення поломок стоматологічної установки чи медичного обладнання зробити запис у журналі технічного нагляду і повідомити адміністрацію. У спілкуванні з пацієнтами і співробітниками бути чуйною, ввічливою, дотриму­ватися правил деонтології. Протягом робочої зміни стежити за економним ви­користанням електроенергії, води, технічним станом стоматологічного облад­нання. Дотримуватися правил асептики й антисептики.

Права медичної сестри: медична сестра має право контролювати роботу і виконання функціональних обов'язків молодшого медичного персоналу, який їй підпорядковується. Один раз у 5 років проходити курси підвищення квалі­фікації та атестацію згідно з положенням. Має право на щорічну чергову відпу­стку терміном 24 календарні дні. Має право відмовитися від роботи, якщо це загрожує її життю чи життю людей, які її оточують.

До службових обов'язків молодшої медичної сестри належать такі: пе­ред початком роботи молодша медична сестра зобов'язана перевірити кабінет, зробити вологе прибирання підлоги і стін, віконних рам, підвіконня, апарату­ри дезінфекційним розчином. Провести дезінфекцію стаканів для прополіску­вання ротової порожнини пацієнта, приготувати теплу воду для полоскання, вимити стерилізатори. Під контролем медсестри провести кварцування кабі­нету. Робити вологе прибирання не рідше ніж 3-4 рази за зміну, стежити за чистотою плювальниць. Молодша медична сестра підтримує чистоту на робо­чому місці лікаря протягом робочого дня, миє інструменти, готує їх до стери­лізації. Вона повинна дотримуватися правил з охорони праці і протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, внутрішнього трудового розпорядку. Після прийому хворих у кінці робочого дня молодша медична сестра миє весь інстру­ментарій, який використовувався, готує його до стерилізації, обробляє посуд для полоскання рота хворого, робить вологе прибирання апаратури, підлоги, стін, миє і дезінфікує плювальницю.

Права молодшої медичної сестри: право на забезпечення необхідних умов праці, інвентарем. Право відмовитися від роботи, якщо є загроза життю чи здо­ров'ю її та людей, які її оточують, і навколишньому середовищу. Після вивчення курсугігієніст зубн ий повинен знати:

¾ історію розвитку ортопедичної стоматології, ортодонтії та щелепно-лицевого протезування;

¾ основні принципи організації охорони здоров’я та стоматологічної допомоги в Україні, надання ортодонтичної та ортопедичної допомоги населенню. Принципи організації охорони материнства та дитинства;

¾ функціональні обов’язки гігієніста зубного ортодонтичного, ортопедичного та щелепно-лицевого відділень;

¾ загальну статистичну звітність ортопедичних та ортодонтичних відділень стоматологічної служби;

¾ основи гігієни праці гігієністів зубних і медичного персоналу в стоматологічних установах;

¾ заходи асептики, антисептики та профілактики інфекційних хвороб на ортодонтичному та ортопедичному прийомі;

¾ передстерилізаційне оброблення, стерилізацію та дезінфекцію інструментів, обладнання і матеріалів;

¾ будову і функції жувального апарату;

¾ особливості розвитку зубощелепної ділянки у віковому аспекті. Поняття "норма" й "аномалія" в ортодонтії;

¾ взаємозв’язок зубощелепних аномалій з хворобами органів порожнини рота, скронево-нижньощелепних суглобів, загальними порушеннями органів і систем (опорно-рухової, травної, дихальної, серцево-судинної тощо);

¾ принципи організації та проведення профілактики зубощелепних аномалій, диспансеризації дітей із чинниками ризику їх виникнення;

¾ санітарно-просвітницьку роботу гігієністів зубних у різних групах дитячого населення;

¾ класифікацію зубощелепних аномалій, їх діагностику, клініку та принципи лікування;

¾ роль штучного вигодовування дитини, правильної постави голови дитини у просторі, своєчасної санації порожнини рота у виникненні дефектів зубних рядів та їх аномалій;

¾ методи лікування зубощелепних аномалій та дефектів зубних рядів;

¾ класифікацію та основні принципи клінічних і лабораторних етапів виготовлення ортодонтичних та ортопедичних конструкцій (ортодонтичних апаратів, зубних протезів, щелепно-лицевих шин, апаратів, протезів). Правила догляду за ними;

¾ значення міогімнастики у лікуванні та профілактиці зубо-щелепних аномалій;

¾ правила догляду за порожниною рота при лікуванні зубощелепних аномалій та зубному протезуванні. Догляд за ортодонтичними та ортопедичними конструкціями;

¾ етику й деонтологію в ортодонтії та в ортопедичній стоматології.

гігієніст зубний повинен вміти:

¾ користуватися діагностичною і лікувальною апаратурою в ортопедичному та ортодонтичному кабінетах;

¾ вести медичну документацію ортопедичного та ортодонтичного кабінетів;

¾ проводити обстеження порожнини рота під час профілактичних оглядів;

¾ визначати фізіологічні та патологічні, тимчасовий і постійний види прикусів;

¾ проводити антропометричне обстеження обличчя і моделей щелеп;

¾ визначати та коригувати психоемоційний стан пацієнта в різні вікові періоди під час ортодонтичного та ортопедичного лікування;

¾ проводити антенатальну й постнатальну профілактику зубощелепних аномалій;

¾ проводити коригувальні та міогімнастичні вправи для профілактики і лікування зубо-щелепних аномалій, навчати пацієнтів міогімнатиці;

¾ виконувати професійну гігієну порожнини рота при лікуванні пацієнтів брекет-системами, ортодонтичними й ортопедичними конструкціями, навчати їх самостійній гігієні;

¾ вміти підібрати та призначити зубну пасту і щітку пацієнтам різного віку з різними ортопедичними й ортодонтичними конструкціями;

¾ проводити заходи з профілактики зубощелепних аномалій і вести диспансерні спостереження пацієнтів у різні вікові періоди;

¾ організовувати та проводити роботу з профілактики зубощелепних аномалій серед вагітних і матерів, які годують немовлят;

¾ організувати роботу з профілактики зубощелепних аномалій серед медичного й педагогічного персоналу шкіл і дитячих садків (боротьба зі шкідливими звичками);

¾ застосовувати активні та пасивні методи санітарно-просвітньої роботи з профілактики зубощелепних аномалій;

¾ підбирати відбиткові ложки, готувати їх до використання, наносити на них відбиткові матеріали (гіпс, стомальгін, іпен, еластик тощо);

¾ знімати відбитки і відливати моделі верхньої та нижньої щелепи;

¾ проводити вибіркове пришліфовування зубів для корекції оклюзійних контактів;

¾ обробляти протези й апарати перед фіксацією, фіксувати цементом металеві коронки, кільця, капи, видаляти рештки фіксувальних матеріалів з порожнини рота.

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Головний державний

санітарний лікар

Хмельницької області

М.П.Коломієць

_____________ 2003 р.

 

 
Переглядів: 4575

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дезінфекція відбитків | II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.