Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Экология.

На використання природних ресурсів видають так названу природо ресурсну ліцензію.

Природоресурсна ліцензія - це дозвіл на ведення певного виду діяльності, пов'язаної з використанням якого-небудь природного ресурсу. У цій ліцензії сконцентровано дві функції: контроль за законністю, раціональністю діяльності по використанню й дотримання екологічних і санітарних норм, і нормованого споживання відповідного природного ресурсу. Таким чином, в області природокористування одночасно вирішуються два взаємопов'язані завдання - охорони й регуляції.

Ліцензія видається вповноваженим державним органом екологічного керування. Такими органами з Мінприроди. Компетенція цих органів на ліцензування визначається видом природного ресурсу. Відомо понад 30 видів діяльності й послуг, пов'язаних з видачею ліцензії в області природокористування.

Існують наступні види ліцензій:

Ліцензія на використання земель - видається адміністрацією району, міста у вигляді земельно-відвідного акту на основі рішення про подання земель певному суб'єктові або продажу земельної ділянки на основі договору купівлі-продажу за результатами конкурсу, аукціону й т.д. Земельний акт про відвід видається для використання земель строго по цільовому призначенню.

Ліцензія на використання надр - видається області, краю разом з територіально - галузевим органом Комітету з геології й використанню надр України на: геологічну розвідку надр, видобуток корисних копалин, будівництво й експлуатацію підземних споруджень, поховання шкідливих речовин, скидання стічних вод, для утворення особливо охоронюваних територій.

Може бути надана на умовах угоди інвесторові - юридичній особі або групі юридичних осіб (у тому числі й іноземним). Таке право підтверджується також ліцензією, видаваною адміністрацією.

Ліцензія на використання вод. Водний кодекс розрізняє загальне й спеціальне водокористування, а також відособлене водокористування. На спеціальне й відособлене водокористування адміністрацією й органами УКРВОДПРОМЧЕРМЕТ видаються ліцензії. Вони засвідчують право водокористувача на користування водним об'єктом у певних границях, відповідно до зазначеної мети, на встановлений строк при дотриманні вимог і умов, передбачених у ліцензії.

Водне законодавство встановлює наступні атрибути ліцензії: мети користування, простір, ліміти, строки, умови платежів, вимоги раціонального використання й охорони. Видача ліцензій з виконавчим органом влади відповідної території спільно зі спеціально вповноваженим органом по водних ресурсах.

Видані ліцензії можуть бути переглянуті або анульовані органами керування, якщо відбудеться зміна екологічної обстановки, погрози нанесення шкоди природному середовищу й здоров'ю населення.

Право користування ліцензією може бути достроково припинене або обмежено по суб'єктивних або об'єктивних причинах.

Суб'єктивні причини - порушення умов ліцензії, невиконання мір по охороні водного об'єкта й т.д.

Об'єктивними причинами можуть бути: зміни умов водокористування, погроза населенню у зв'язку зі стихійним лихом і т.д. Законодавство передбачає застосування мір адміністративної відповідальності за самовільне використання вод.

Ліцензії на використання лісів. Основи лісового законодавства передбачають два види лісокористування: основне й побічне.

Основне - заготівля деревини й живиці;

Побічне - збір ягід, грибів, горіхів, сінокосіння, полювання, рибальство й т.д..

Такий розподіл важливий для характеристики ліцензійного порядку в лісовому господарстві. Основне лісокористування здійснюється в плановому порядку. Для цього органи лісового господарства й уряд:

- визначають потреби в деревині як усередині країни, так і на експорт;

- установлюють розрахункову лісосіку по окремих регіонах і лісгоспам, тобто визначають ліміт вирубки на рік на відповідній ділянці лісу з урахуванням щорічного приросту деревини;

- визначають загальний обсяг деревостій, що підлягає вирубці в різних регіонах;

- на основі даних лісосічного фонду й затверджених убрань лісгосп виписує лісорубальні квитки.

Лісорубальний квиток - це різновид ліцензії, застосовуваної в лісовому господарстві. У ньому вказується обсяг деревини, що підлягає вирубці, вид дозволеного рубання, породи дерев, місце, строки початку робіт.

Лісовий квиток - інший різновид ліцензії в лісовому господарстві. Він видається на заготівлю живиці (смоли), а також на побічне лісове користування (заготівля лікарської сировини, сінокосіння, пасіння тварин, промислова заготівля грибів, ягід, плодів).

Контроль за виконанням умов лісокористування ведеться лісгоспом відповідного району або міста.

Ліцензія на використання тваринного миру. Закон України про охорону й використання тваринного миру визначає наступні види діяльності: рибальство, полювання на птахів і тварин, використання продуктів життєдіяльності й корисних властивостей тварин, користування тваринним миром у наукових, культосвітніх, виховних, естетичних цілях. Всі вони охоплюються ліцензуванням. Ліцензії на їхнє користування видають органи охорони й використання тваринного миру. Зокрема , по диких тваринах - органи мисливського нагляду, по лові риби - органи рибнагляду.

Ліцензування на використання атмосферного повітря. Як екологічний ресурс повітря використається при складуванні газоподібних відходів або викидів шкідливих речовин і їхніх домішок. Суть цієї системи ліцензування полягає в наступному:

- інвентаризація викидів шкідливих речовин виробничим об'єктом;

- визначення на основі діючого ГДК гранично припустимих норм викидів шкідливих речовин для об'єкта;

- видача дозволу на викид, у якому вказуються норма викидів шкідливих речовин, термін дії.

Нормативи викидів для об'єкта встановлюються органами Мінприроди. Їхнє невиконання або порушення спричиняє адміністративну або кримінальну відповідальність.

 

Д/З М.С.Мальований «Екологія та збалансоване природокористування» ст.. 103-111, 114-120.

1 Рослинні та тваринні ресурси їх використання та збереження

2 використання грунтів та їх охорона

3 раціональне використання надр.

Экология.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види ліцензій | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.