Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Пішенін В.О., Нікітіна Н.В.

Лабораторний практикум.

У лабораторному практикумі розглянуто питання вивчення під час лабораторних робіт конструкції елементної бази електроніки, що використовується в технологічному обладнанні машинобудівних галузей промисловості. Наведені основні параметри та характеристики електронних приладів на основі напівпровідникових матеріалів.

Зміст посібника відповідає програмі дисципліни "Електроніка і мікропроцесорна техніка", для студентів машинобудівних спеціальностей з питань використання електронної техніки у технологічному обладнанні та виробах машинобудівних галузей промисловості і застосування набутих знань у вивченні курсів дисциплін "Приводи верстатів та роботів" і "Приводи автоматизованого устаткування".

 

 


ЗМІСТ

Лабораторна робота №1. 6

1.1 Тема: Дослідження логічних елементів, логічні та арифметичні операції в двійковій системі 6

1.2 Теоретичні відомості 6

Числа, кодування і арифметична інформація. 6

Шістнадцяткові числа. 7

Двійково-десяткові числа. 8

Двійкова арифметика. 10

Додатковий код. 12

1.3 Послідовність виконання роботи та зміст звіту. 14

1.4 Варіанти завдань. 15

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. 16

2.1 Тема: Дослідження та синтез комбінаційних схем управління. 16

2.2 Теоретичні відомості 16

Цифрові електронні і мікроелектронні пристрої 16

Дешифратори. 21

Шифратори. 22

Перетворювачі кодів. 22

Мультиплексор. 22

2.3 Хід роботи. 24

2.4 Зміст звіту. 24

2.5 Задача. 26

2.6 Варіанти завдань до задачі 27

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. 28

3.1 Тема: Синтез схеми управління технологічним обладнанням. 28

3.2 Теоретичні відомості 28

3.3 Хід роботи. 30

3.4 Зміст звіту. 31

3.4 Варіанти завдань. 32

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. 37

4.1 Тема: Вивчення апаратної частини мікро-ЕОМ.. 37

4.2 Порядок виконання роботи. 37

4.3 Методичні вказівки. 37

4.4 Варіанти завдань. 43

4.5 Зміст звіту. 44

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. 45

5.1 Тема: Програмування мікро – ЕОМ.. 45

5.2 Порядок виконання роботи. 45

5.3 Методичні вказівки. 45

Зміст звіту: 51

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. 52

6.1 Тема: Налагодження програми керування. 52

6.2 Порядок виконання роботи. 52

6.3 Методичні вказівки. 52

Складання програм для реалізації алгоритмів керування. 52

Демонстрація роботи програм викладачеві 57

Зміст звіту: 57

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7. 58

7.1 Тема: Дослідження характеристик діода. 58

7.2 Теоретичні відомості 58

Напівпровідникові діоди. 58

Вольт-амперна характеристика діода. 58

7.3 Хід роботи. 64

Зміст звіту. 64

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. 65

8.1 Тема: Дослідження перехідних характеристик біполярного транзистора 65

8.2 Теоретичні відомості 65

Транзистори. 65

Основні процеси в транзисторі 66

8.3 Хід роботи. 69

Зміст звіту. 69

ЛІТЕРАТУРА.. 70


ВСТУП

Даний лабораторний практикум призначений для методичного забезпечення дисципліни "Електроніка та мікропроцесорна техніка", що викладається студентам машинобудівних спеціальностей. Основним результатом успішного виконання запропонованих лабораторних робіт у першій частині практикуму є: закріплення теоретичного матеріалу відповідних розділів; набуття практичних навичок роботи з електронним обладнанням та обчислення основних характеристик електронних приладів та схем з їх застосуванням.

На перших лекційних заняттях студенти отримують перелік тем лабораторних занять та список рекомендованої літератури. На першому лабораторному занятті студенти знайомляться з вимогами техніки безпеки та правилами протипожежної безпеки під час роботи з обладнанням лабораторій інституту і зобов'язаннями не порушувати встановлені правила, що підтверджується підписами у журналі з інструктажу відповідних лабораторій.

Студент допускається до виконання лабораторної роботи при знанні мети, змісту роботи та методики її виконання. Якщо студент недостатньо підготовлений до виконання лабораторної роботи, то він повинен протягом 10 ... 15 хвилин підготуватися безпосередньо в класі, отримуючи вказівки від викладача.

Захист лабораторної роботи відбувається протягом 15 хвилин групами по декілька студентів шляхом пред'явлення звіту з лабораторної роботи та відповідей на питання викладача безпосередньо на робочих місцях (за комп'ютерами) або поза робочих місць за рішенням викладача.

Звіти з лабораторних робіт попередньо оформлюються в електронному варіанті, а потім за рішенням викладача роздруковуються для набуття навичок у оформленні документації з використанням комп'ютерних технологій (там, де це потрібно).

Звіт з лабораторної роботи виконується на аркушах формату А4 (210´297мм) на одному боці аркуша з дотриманням вимог стандарту ДСТУ 3008–95.

При оформленні звіту необхідно дотримуватися такої послідовності викладення:

¾ назва лабораторної роботи;

¾ мета лабораторної роботи;

¾ завдання роботи;

¾ теоретична частина;

¾ описання ходу виконання та отриманих результатів при цьому;

¾ висновки.

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Лабораторна робота №1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.