Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тіршілік дегеніміз-

#101#

ќ±рылымы белоктармен нуклейн ќышќылдарыныњ к‰рделі биотикалыќ полимерлерінен т±ратын µзін-µзі реттейтін µзінен кейін µзі тектес ±рпаќ ќалдырып отыратын тірі организмдер жиынтыѓыныњ ашыќ ж‰йесі

#101#

жер бетіндегі барлыќ тірі организмдердіњ жиынтыѓын жєне олар тіршілік ететін табиѓи орта жаѓдайларын т±тасымен ќамтиды

#101#

тірі организмдердіњ µзінен кейін ‰немі ±рпаќ ќалдырып отырумен айќындалады

#101#

±рпаќтан-±рпаќќа генетикалыќ аќпараттар беріліп,организмдер єрі µзін-µзі реттеп єрі ±рпаќтары арќылы ќалпына келіп отырады

#101#

жер бетіндегі барлыќ тірі организмдердіњ жиынтыѓы

#101#

Ластаѓыш заттар агрегаттыќ к‰йіне ќарай нешеге бµлінеді

#101#

#101#

#101#

#101#

#101#

#101#

« Популяция» терминін ѓылымѓа алѓаш ќай жылы, ќай ѓалым енгізген

#101#

1903 жылы дат биологы В. Иоганен (1857-1927)

#101#

1903 жылы Ч.Дарвин

 

#101#

1903 жылы

Б.К.Бруновский

 

#101#

1903 жылы А.П.Виноградов

 

 

#101#

1905 жылы Э. Геккель

 

#101#

Тотыѓу -

#101#

организімдер бойында улы заттардыњ µзгеруі, яѓни, кµптеген заттар ‰шін негізгі метоболизм жолы

#101#

хлорлы сутектіњ бµлініп шыѓуы

 

#101#

б±л организімдерге богде заттардыњ эндогенді химиялыќ ќосылыстармен ќосылып ж‰ретін биосинтездік процесстер

 

#101#

б±л реакция организімдер бойында химиялыќ немесе ферментативтік жолмен ж‰руі м‰мкін

 

#101#

организімдерге богде заттардыњ енуі

#101#

Заттардыњ сыртќа шыѓарылуы-

#101#

экзоцитоз

#101#

пиноцитоз

 

#101#

парацитоз

 

#101#

эндоцитоз

 

#101#

мезоцитоз

 

#101#

¤сімдіктер физиологиясы неше т‰рге бµлінеді

#101#

#101#

#101#

#101#

#101#

#101#

#101#

Кез-келген тірі организм ќ±рылысыныњ ќарапайымдылыѓына немесе к‰рделілігіне ќарамай оныњ бєрі де біркелкі молекулалыќ ќосылыстардан т±рады

#101#

молекулалыќ дењгей

#101#

популяциялыќ т‰рлік дењгей

 

#101#

биогеоценоздыќ дењгей

#101#

м‰шелік дењгей

 

#101#

жасушалыќ дењгей

 

#101#


Читайте також:

  1. Ламеллалар дегеніміз-
  2. Ламеллалар дегеніміз-
  3. Сублетальды доза дегеніміз-
  4. Тіршілік дегеніміз-
  5. Хлоропластар дегеніміз-
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ламеллалар дегеніміз- | Гендік мутация

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.