Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


схемалар

Схемалар, чертеждер, көлемді кескіндердің картасын шығаруға арналған құрылғы:плоттер.

Сызықтық алгоритмде: командалар бірінен соң бірі тізбектей орындалады

Сызықтық алгоритм: Орындаушы командаларын бірінен соң бірін орындайды

Сызықтық программаларда: Операторлар бірінен соң бірі тізбектей орындалады

Сызықтық программаның мінездемелік белгісі: Операторлар бірінен соң бірі орындалады

Сыртқы жады қалай бөлінеді: Иілгіш және қатты диск.

Сыртқы жады тағы қалай аталады: Винчестер, қатты диск.

Сыртқы сақтау құрылғыларында ақпаратты сақтау процесінің, жедел жадыда ақпаратты сақтау процесінен айырмашылығы: Сыртқы сақтау құрылғыларында ақпарат компьютерді тоқ көзінен алып тастағанда да сақталады.

Такт жиілігі – бұл: Процессор жұмысының жылдамдығын анықтайтын, мегагерцпен өлшенетін оның бір мінездемесі.

Такт жиілігі – бұл:Процессор жұмысының жылдамдығын анықтайтын, МГц–пен өлшенетін сипаттама

Тақырып қатары-бұл: Пакеттің аты,ағ

Тармақталған алгоритм – бұл:Бір не бірнеше шарттарды тексеретін алгоритм

Тармақталған алгоритмде – кейбір әрекеттер шартты тексеру нәтижесіне байланысты орындалады

Тармақталған алгоритм – бұл: Бір не бірнеше логикалық шарттарды тексеретін алгоритм

Тармақталған алгоритм: орындаушының кейбір әрекеттері шарттарды тексеріп орындайды

Телеконференция-бұл:Компьютерлік желінің абоненттері арасында ақпаратпен алмасу жүйесі.

Телеконференциялардың әлемдік жүйесі:USENET.

Телеконференциялардың әлемдік жүйесі:Usenet.

Телефон желісі бойынша компьютерлерді бір-бірімен байланыстыру үшін қандай құрылғы қолданылады: Процессор.

Телефон каналдары арқылы ақпарат алмастыруға арналған құрылғы:модем

Терезе дегеніміз: Әртүрлі программалар орындайтын экранның төртбұрышты қоршаулы аумағы.

Терезені басқару батырмалардыңішінде сызу( _ ) белгісі бар батырма нені білдіреді: Терезені белгіге дейін жинап, оны есептер тақтасына орналастыру.

Терезені максималды үлкейту үшін: Барлығы дұрыс.

Техникада информация ұғымы нені білдіреді: Сигналдар мен таңбалар түрінде тасымалданатын мәліметтер.

Техникалық құрылғыда ақпараттың басты сипаттамасы:символдар саны

Тлобальды желі байланысты қамтиды: Барлық әлемдегі, бірнеше континентегі.

Ток көзі өшіп тұрғанда ақпарат жадының қай түрінде сақталады: ROM.

Толықтығы бойынша экономикалық ақпарат қалай бөлінеді?жеткілікті, жеткіліксіз, артық

Тонер – бұл: Сияны сақтайтын сыйымдылық.

Тонер – бұл:Сияны сақтайтын сыйымдылық

Топология жағынан , ақпаратық есептеу желілердің қандай құрылымы бола алмайды: кестелік.

топологиясының

Төменде берілген мәліметтердің құрылымдық типтің қайсысы жоқ?Мәтіндік

Төменде келтірілген адрестердің қайсысы абсолютті? $В$16, $Р$45

Төмендегі берілген программалық өнімдердің қайсысы операциялық қабық болып табылады: Norton Commander.

Төмендегі тізімнен монитор параметрлеріне жататынын таңда: Типі, размері, бейненің регенирациялау жиілігі, қорғаныс классы.

Төмендегілердің қайсысы файлдарды тығыздауға арналған: Архиватор.

Төмендегінің қайсысы антивирустық программа: AIDSTEST.

Төмендегінің қайсысы ДББЖ-ға жатады: ACCESS.

Төртінші буын ЭЕМ элементтік базасы:интегралды схемалар

Транспотты протокол (ТСР) нені қамтамасыз етеді: Жіберу процессі барысында файлдарды ІР-пакеттерге бөлу және қабылдау процессі барысында файлдарды жинау.

ТСР деген не:ол ақпаратты тапсыруымен басқаратын транспорттық деңгейдегі протокол.

ТСР дегеніміз: Транспорттық деңгейінің хаттамасы, информацияның беруін басқарады.

Тұрақты мағынасы және жазылу ережесi бар сөздер деп аталады. қосалқы сөздер

Тышқан параметрлерін баптау үшін қай команданы орындау керек:Пуск-Настройка-Панель Управления-Мышь.

Тышқанда неше батырма болуы мүмкін: 2немесе 3.

Тізбекті порттарға жатады COM1, COM2

Утилиттер бұл: Қосымша программалар.

Утилиттер дегеніміз:жұмысты жеңілдетуге арналған жүйелік программаның түрі

Ұяшыққа жасалған сілтеме дұрыс емес екендігін көрсететін хабарлама:#ССЫЛКА!

Ұяшыққа формуланы енгізіпENTER-ді басқан соң не болады? Формулалар арқылы есептелген нәтиже

Ұяшыққа формуланы енгізіп, Enter – ді басқан соң, ұяшықта көрінеді:Формула арқылы есептелген нәтиже.

Ұяшықтағы #ИМЯ? Символы нені анықтайды? Формулада қолданған есімді бағдарлама түсінбейді

Ұяшықтағы #ИМЯ? хабарламасы білдіреді:формуладағы адресті программа түсінбейді

Ұяшықты(вертикальді түрде) қалай екіге бөлуге болады: ұяшықты ерекшелеп,Таблица/Разбить ячейки командасын орындау

Үшінші буын ЭЕМ элементтік базасы:интегралды

Үяшықтың аралас адресі-бұл : Ұяшық адресі,адрестің бір параметрі өзгереді,екіншісі өзгермейді.

Файл аты көрсетіледі:Атпен ж/е кеңейтілумен.

Файл аты неше бөліктен тұрады:2.

Файл атын өзгерту үшін мынадай әрекеттер тізбегін орындау қажет: Қажетті файлды белгілеу – Файл – Атын өзгерту – пернетақтадан файлдың жаңа атын еңгізу – Enter.

Файл атында .exe кеңейтілуі нені білдіреді: орындаушы файлды.

Файл атында қай символдар болмау қажет:>,<,/,?,*.

Файл деген не: мәліметтерді сақтайтын аты бар дискідегі орын.

Файл дегеніміз:Белгілі бір атпен аталған дискідегі орын

Файл типін анықтайтын парамерт:Кеңейтілуі.

Файлдар сақталады: Папкада.

Файлдарды архивтеу программаларының қызметі:Файлдарды қысып, көлемін азайту

Файлдардың қай типтері операциялық жүйеден тікелей іске қосылады: .com, .exe, .bat.

Файлдармен жұмыс істеуді шектейтін атрибут: Тек қана оқуға.

Файлды архивтеу командасы: Add to Zip.

Файлды баспаға жіберу үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады: «Файл»

Файлдық жүйе қандай құрылымнан тұрады: Иерархиялық.

Файлдық құрылымның логикалық қателерін анықтайтын программа:Дискіні тексеру

Файлдық операциялар жүргізгенде берілген файлды экранда көрсетпеу деген сигналды беретін атрибут: Жасырын.

Файлдың аттарында қай таңба кез келген символдар санын білдіреді: *.

Файлдың аты кеңейтілуіненқай таңба арқылы бөлінеді: .(нүкте).

Файлдың атындағы кез келген символдар тіркесін білдіретін символ:##

Файлдың атындағы қандай да бір символды білдіретін символ: *

Файлдың кеңейтілуінде қанша символ болады:3.

Файлдың типі анықталады.кеңейтілуімен

Файлдың типін анықтау үшін нені білу керек: файлдың кеңейтілуін.

Финанстық категорияға жататын функция:ПЛПРОЦ.

Флоппи дисктің стандартты логикалық аты: А:\.

Формат—Ячейки командасын таңдап,Число қосымшасында тізімнен Все форматы категориясын таңдау , формат ###0,00 тыс.тенге

Формула редакторында қай батырма жұмыс істемейді: бос орын(пробел)

Формулалар редакторын шығаратын команда: Вставка- Объект- Microsoft Equation 3.0

Фрагментті көшіру үшін қандай команда қолданылады: правка/копировать

Фрактальды графика неден тұрады?Нүктелерден

Фрактальды графиканың тиімділігі Үлкейткен кезде, олардың сапасы өзгермейдi.

Функция аргументінде қабылданбайтын ат берілгенін көрсететін хабарлама:#ЧИСЛО!

Функциялардың қандай категориясы жоқ? Интернетке шығатын

Халық шаруашылығының өзгеруінің және дамуының бағыттарын анықтайтын мәліметтер жиынтығы – бұл Экономикалық ақпарат

Хаттама (Протокол) - ол: Желідегі компьютерлердің «сөйлесу» тілі

Хаттама дегеніміз бұл:Желімен қарым-қатынас жасау үшін компьютерде жұмыс істеу ережелерінің жиыны.

Хаттамалар дегеніміз:Деректерді толық және қатесіз беруге келіскен және бекітілген ережелер.

Циклдік алгоритм: командары топтарын көп рет қайталап орындайды;

Циклдік алгоритмде – кейбір командалар бірнеше рет қайталап орындалады

Цифрдің мағыналы мәні оның позициясынан тәуелді болатын санақ жүйесі қалай аталады: Позициялық.

Шеткі құрылғының интерфейсі құрамына кіретін программа қалай аталады: Драйвер.

Шиналардың негізгі түрлері:басқару шинасы адрестер шинасы деректер шинасы

Шығару құрылғысына жатады:принтер,графиксызғыш, монитор, плоттер колонкалар, наушниктер

Шығару құрылғысының қызметіақпаратты машинадан адамға жібереді

Іс-әрекеттерді бірінен кейін бірін орындау қандай алгоритм: Сызықтық.

Іске қосу мәзірін ағымды ететін пернелер комбинациясы:Ctrl+Esc7

Ішкі жады қалай бөлінеді: ЖЕСҚ және ТЕСҚ.

Ішкі жады тағы қалай аталады: Жедел, оперативті.

Ішкі модем қайда орналасқан: Аналық тақшада.

ЭЕМ бесінші буыны жобасының авторлары қандай мәселені шешкісі келді және шішіп жатыр: Адам интеллектісін модельдеу.

ЭЕМ жабдығы неше бөліктен тұрады: 2

ЭЕМ қай буыны үлкен интегралдық схемамен жұмыс істейді: IV.

ЭЕМ құрылғылары байланысады:Шинамен

ЭЕМ құрылғылары немен байланысқан: Шинамен.

ЭЕМ құрылғыларына қызмет көрсететін программа қалай аталады:Драйверлер

ЭЕМ-да физикалық информация қалай жазылады және беріледі: электр сигнал түрінде

ЭЕМ-де есепті шешудің дұрыс тізбегін көрсет: Мәселе қою, математикада қалыптастыру, алгоритмизация, программалау, өңдеу, нәтижені табу және талдау

ЭЕМ-нің көмегімен ақпаратты жинау, енгізу, тасымалдау, сұрыптау, іздеу, реттеу, өзгерту және өңдеу жұмыстарының тізбегі қалай аталады?Ақпараттық технология

ЭЕМ-нің үшінші буынындағы физикалық негізі болып табылады: Интегралдық схемалар.

Экономикалық ақпарат дегеніміз Халық шаруашылығының өзгеруінің және дамуының бағыттарын анықтайтын мәліметтер жиынтығы

Экономикалық ақпараттың бөлшектенуіне әкелетін есептер:дезагрегациялық

Экономикалық ақпараттың ірілендірілуіне жеткізетін есептер:

Экономикалық есеп дегеніміз: ұйымдық - экономикалық басқару есептері

Экранға сурет салу панелін шығару үшін мына командаларды орындау керек: Вид- Панели инструментов-Рисование

Экранда ақпаратты басқа масштабта көрсету үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады: «Вид»

Экранда берілгендердің бейне, дыбыс, мәтін, музыка, анимация түрінде кескіндегі құрылғысы: Мультимедия.

Экранда каталогтарды белгілеу үшін қолданылатын графикалық бейне қалай аталады: Белгіше.

Экранның графикалық кескінін буферге көшіретін перне:PrintScreen.

Электронды кестеде қатар тұрмаған ұяшықтарды перне көмегімен ерекшелеу үшін қандай пернелерді қолданады? Ctrl

Электронды кестеде формулаға кірмейді? Мәтін

Электронды кестенің H5 ұяшығында =$B$5V5 формуласы жазылған. Осы формуланың H7 ұяшығына көшірмесі:=$B$5V7

Электронды пошта нені тасымалдауға мүмкідік береді: мәліметтер мен қосымша берілген файлдарды.

Электронды пошта нені тасымалдауға мүмкіндік береді: Мәліметтер мен қосымша берілген файлдарды.

Электронды поштаның абоненттік станциясы тұрады: Хост-машинадан.

Электрондық кесте тұрады Ұяшықтардан

Электрондық кесте –бағдарламасы не үшін арналған?-Бір ұяшықтың басқа ұяшықтардан тәуелдігінің мазмұнын жазу үшін қолданылады

Электрондық кесте неден тұрады?-Ұяшықтардан

Электрондық кестеде «=» белгісінен бастап енгізіледі:Формула

Электрондық кестеде «=»белгісінен бастап нені енгіземіз? Формуланы

Электрондық кестеде А1:В3 ұяшықтар тобы ерекшекленген,бұл топта неше ұяшық бар?-6

Электрондық кестеде А1:В3 ұяшықтар тобы ерекшеленген, бұл топта неше ұяшық бар:6

Электрондық кестеде беттің атын қалай өзгертуге болады? Формат мәзірінің көмегімен+лист+переименовать

Электрондық кестеде беттің атын өзгерту әдісі:Формат мәзірінің көмегімен + Лист + Переименовать

Электрондық кестеде жолдар белгіленеді:Сандармен

Электрондық кестеде жолдарды немен белгілейді?-Сандармен

Электрондық кестеде ұяшық адресі қалай жазылады?-А5

Электрондық кестеде ұяшық адресінің жазылу түрі:А5

Электрондық кестеде ұяшықтар көрсетіледі:бағана мен жол нөмірімен

Электрондық кестеде ұяшықтар блогы қалай белгіленеді: Бірінші және соңғы ұяшықтың адресі арқылы.

Электрондық кестеде ұяшықтарқалай көрсетіледі?Жол мен бағана нөмірімен

Электрондық кестеде формула қандай белгіден басталады?- =

Электрондық кестеде формула қандай таңбадан басталады:=

Электрондық кестедегі А1 ұяшығында 5 саны жазылған, В1 ұяшығында - =А1*2 формуласы , С1 ұяшығында - =А1+В1 формуласы.С1 ұяшығындағы мән нешеге тең?15

Электрондық кестедегі А1 ұяшығында 5 саны жазылған, В1 ұяшығында - =А1*2 формуласы,

Электрондық кестедегі диапазон – бұл: Кестедк тіктөртбұрышты форма облысын құратын ұяшықтар жиыны

Электрондық кестенің ең карапайым объектісі:ұяшық

Электрондық кестенің ең қарапайым объектісі не? Ұяшық

Электрондық кестенің қызметі:Бір ұяшықтың басқа ұяшықтардан тәуелдігінің мазмұнын жазу

Электрондық кестенің Н5 ұяшығында =$В$5*V5 формуласы жазылған.Егер осы формуланы Н7 ұяшығына көшірсек , формула қалай өзгереді? =$В$5*V7

Электрондық кестенің негізгі элементі не: Ұяшық.

Электрондық пошта арқылы тасымалданады:мәліметтер мен қосымша берілген файлдар

Электрондық пошта дегеніміз: Компьютер желісі бойынша хабарларды жөнелту, оқу мен сақтауға арналған қызметтік программалар жүйесі.

Электрондық пошта нені тасымалдауға мүмкіндік береді: Мәліметтер мен қосымша берілген файлдарды:Желілік қоршау бумасы неге аралған: Желілік ресурстарды қарау үшін.

Электрондық поштаның абоненттік станциясы тұрады:компьютерден, арнайы программадан және модемнен

Электрондық поштаның абоненттік станциясы тұрады: компьютерден, арнайы бағдарламадан және модемнен.

Элементтік базасы интегралдық схема болатын ЭЕМ буыны: III

Элементтік базасы транзистор болатын ЭЕМ буыны:II

Элементтік базасы электрондық шамдар болатын ЭЕМ буыны:I

Элементтік базасы үлкен интегралдық схема болатын ЭЕМ буыны:IV

Эмпириялық мәліметтер, ғылыми білімдер, гипотезалар, теориялар, заңдар құрастырады:Ақпараттың мазмұнды құрылымын сұлбасы элементін бейнелейді: ЕМЕС
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЭЕМ буындары | УВОДЗІНЫ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.