Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Первинний облік праці та заробітної плати

Організація оплати праці на підприємстві визначається діючими формами оплати праці, а також законодавством про працю.

У діловодстві підприємства використовуються нормативні документи, що регулюють порядок нарахування заробітної плати:

§ штатний розклад;

§ розцінки ф норми;

§ договори підряду (на виконання разових робіт);

§ інші трудові договори (контракт);

§ накази та розпорядження (на виплату премій, доплат, матеріальної допомоги);

§ колективний договір.

Штатний розклад – документ, у якому встановлено перелік посад і окладів на певний період.

Трудовий договір (підряду, інші трудові договори) передбачає дотримання працівниками внутрішнього трудового розпорядку: режиму робочого часу, виконання певної роботи.

Для підвищення ефективності праці та якості продукції, а також нормалізації співвідношення результатів праці й доходів працівників доцільно використовувати контрактну форму трудового договору (контракт). Роботу, виконану за контрактом, приймають за актом здачі-приймання.

Міністерством статистики України затверджено наступні первинні документи з обліку особового складу:

Таблиця 9.3.

Типові форми первинних документів з обліку розрахунків з оплати праці

№ п/п Номер типової форми Назва типової форми
Кадрова документація
П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу
П-2 Особова картка
П-3 Алфавітна картка
П-4 Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські та технологічні роботи
П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу
П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки
П-7 Список про надання відпустки
3 обліку використання робочого часу
П-8 Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового договору (контракту)
П-12 Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати
П-13 Табель обліку використання робочого часу
П-14 Табель обліку використання робочого часу
П-15 Список осіб, які працювали у понаднормовий час
П-16 Листок обліку простоїв
3 обліку розрахунків з працівниками з оплати праці
П-49 Розрахунково-платіжна відомість
П-50 Розрахункова відомість
П-51 Розрахункова відомість
П-52 Розрахунок заробітної плати
П-53 Платіжна відомість

Продовження табл. 9.3

П-54 Особовий рахунок
П-54-А Особовий рахунок
П-55 Накопичувальна картка виробітку та заробітної плати
П-56 Накопичувальна картка обліку заробітної плати

 

Оформлення працівників здійснюється на основі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (№ П–1). На кожного працівника у відділі кадрів відкривають особовий картку (№ П–2), до якої заносять відомості про працівника, водночас роблять запис про прийняття на роботу в трудовій книжці і присвоюють йому табельний номер.

Картки комплектують за структурними підрозділами підприємства в алфавітному порядку, створюючи картотеку працівників. Особові картки працівників, що вибули, підшивають у спеціальній справі для кожного працівника.

Поряд з обліком особового складу на підприємстві має бути організовано облік використання робочого часу.

Для обліку використання робочого часу застосовується табель (№ П–13).

Табельний облік застосовується з метою аналізу і контролю за використанням робочого часу і станом трудової дисципліни, для отримання даних про відпрацьований час, а також для складання статистичної звітності з праці. Дані табельного обліку використовуються також для визначення заробітку працівників, які перебувають на погодинній оплаті праці, та окремих виплат іншим працівникам. Включення до табеля і виключення з нього працівників здійснюється на підставі первинних документів з обліку кадрів.

На погодинній системі оплати праці працюють робітники спиртового та вуглекислотного виробництва, працівники механічної майстерні. Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідні відомості про посадові оклади (на основі штатного розпису); про присвоєнні розряди (на основі наказів по комбінату), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період.

На відрядній системі оплати праці працюють робітники горілчаного, посудного цехів та працівники складу готової продукції. Для нарахування заробітної плати робітникам-відрядникам потрібні не лише дані про відпрацьований час, але і про виконану роботу, а також дані про доплати за надурочні години роботи, за роботу у вечірній та нічний час тощо, нарахування премій.

Нарахування основної заробітної плати робітникам, яким встановлена відрядна форма оплати праці, здійснюється на основі підсумованих даних про їх виробіток і розцінок за виготовлений обсяг продукції. Документування виробітку робітників є необхідною умовою одержання достовірної інформації про кількість і якість виготовленої продукції.

Для обліку виробітку продукції і витрат застосовуються наряди, звіти про обсяги виробництва горілчаної продукції. У наряді зазначають обсяги роботи і норми часу на їх виконання. Виписування нарядів на відрядну роботу проводиться до її початку на основі технологічних карт і згідно з плановими обсягами виробництва виробничого підрозділу.

Підрахунок заробітку, належного до виплату робітнику, здійснюється шляхом множення кількості виготовленої продукції на встановлену розцінку.

З метою скорочення документації та підвищення контрольних функцій обліку застосовуються накопичувальні наряди, що діють протягом тривалого часу.

Заробітну плату спеціалістам нараховують так: при повному робочому місяці проставляється присвоєний оклад згідно з наказом по підприємству й відповідно до посади, а при неповному робочому місяці – оклад ділиться на кількість робочих днів (або годин) у цьому робочому місяці й отриману денну (годинну) заробітну плату множать на кількість відпрацьованих, робочих днів (годин), згідно з табелем.

Додаткова заробітна плата на комбінаті містить наступні доплати: за інтенсивність, класність, шкідливість, експедування, вечірні, нічні, бригадирські та за сумісництво.

Зведеним документом, який відображає розрахунки з робітниками та службовцями, є Розрахункова відомість. Розрахункова відомість складається щомісячно по кожному цеху, допоміжній службі або відділу з групуванням прізвищ робітників і службовців у розрізі категорій працюючих, або за табельними номерами. Відомість складається із трьох частин. У першій частині вказується прізвище, ім’я, по-батькові кожного працівника і його посада, у другій – суми нарахованої заробітної плати за її видами, а в третій – утримання за її видами.

Даний розрахунок подається до відділу банківської установи і за умови проплати всіх обов’язкових платежів до фондів соціального страхування та прибуткового податку здійснюється зарахування коштів на пластикові картки, по який, безпосередньо, працівники комбінату отримують заробітну плату.

Ті працівники, що заключили працюють за сумісництвом та ті, що заключили договір на виконання певних робіт, заробітну плату одержують в касі підприємства. Для обліку видачі заробітної плати із каси підприємства за умов використання розрахункової відомості застосовують «Платіжна відомість».На титульному листі форми вказується загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. При необхідності в графі «Примітка» вказується номер пред’явленого документа.

При заповненні платіжної відомості після останнього запису роблять підсумковий рядок для загальної суми по відомості. Підсумкові рядки введені також в кінці кожної сторінки.

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачують напередодні.

З процесом нарахування і виплати заробітної плати пов’язана необхідність нарахування відповідних сум внесків до соціальних фондів:

1) внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

2) внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок втрати працездатності та витрати, зумовлені народженням та похованням;

3) внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

4) внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

У бухгалтерському обліку зазначені нарахування на заробітну плату виробничих робітників відносяться на ті ж рахунки обліку витрат, на яких відображається і нарахування сум заробітку, тобто включається до складу виробничої собівартості продукції, а у разі неможливості прямого віднесення до об’єктів витрат, – до складу загальновиробничих витрат.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Економічна суть, форми та системи оплати праці | Аналітичний та синтетичний облік оплати праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.