Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема №17

«Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України».

Мета заняття: визначити сутність глобальних проблем, причини їх виникнення, класифікацію та шляхи вирішення, з’ясувати головні фактори глобалізації та необхідність міжнародного співробітництва у розв’язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

 

План заняття

 

1. Природа, причини і наслідки утворення глобальних еконо­мічних проблем:

• глобалізація економічної діяльності людства наприкінці XX ст., її причини, рушійні сили, наслідки;

• глобальні проблеми і глобалізація економіки — підґрунтя змін у взаємозалежності між теорією і практикою, змін сталих уявлень і теорій.

2. Глобальні проблеми, їх сутність, види, сфери дії, динаміка, характер формування і тенденції розвитку:

• глобальні проблеми як теоретичне поняття; особливості формування і пізнання;

• види, класифікація глобальних проблем, глобальні еконо­мічні проблеми, сфери дії;

• характер і тенденції розвитку глобальних проблем та глобаль­них економічних проблем.

3. Глобальні проблеми і зміни філософії економічного мис­лення суб'єктів економічної діяльності:

• теоретико-методологічні принципи усвідомлення, досліджен­ня та забезпечення безпеки вирішення глобальних проблем і за­побігання їм на національному і міжнародному рівнях;

• роль економічної і загальної культури, економічної науки у вирішенні глобальних проблем та запобіганні ним;

• стан та перспективи розвитку економіки України у контексті економічної глобалізації.

 

Питання для обговорення

 

1. Назвіть чинники, що породжують глобальні проблеми.

2. Якою є роль нового політичного та економічного мислення для упередження і вирішення глобальних проблем?

3. У чому зміст концепції «роззброєння заради розвитку»?

4. Яке значення має конверсія воєнного виробництва для розв’язання глобальних проблем?

5. Чи здатне людство здійснити повне роззброєння у ХХІ ст.?

6. Яку роль розвиток міжнародного співробітництва відіграє у вирішенні глобальних проблем?

Тести

 

1. В якому з положень неправильно названі глобальні проблеми людства:

а) відвернення світової ядерної війни і забезпечення стабільного миру;

б) поглиблення екологічної кризи й погіршення охорони довкілля;

в) ліквідація відсталості країн, що розвиваються;

г) прискорення темпів економічного розвитку?

2. Зазначте найзагальніші причини загострення глобальних проблем з погляду принципу суперечності:

а) специфіка розвитку продуктивних сил і техніко-економічних відносин;

б) особливості розвитку продуктивних сил і відносин власності;

в) особливості розвитку техніки і природні кліматичні умови.

3. Які форми власності спричинили поглиблення глобальних проблем людства:

а) розвиток акціонерної власності;

б) розвиток приватнокапіталістичної власності;

в) тотальне одержавлення власності?

4. Що є основним джерелом забруднення довкілля:

а) викиди теплових електростанцій;

б) вихлопні гази автомобілів;

в) низький рівень упровадження екологічно чистих технологій?

5. За якими законами розвивається економіка глобальних проблем:

а) за законами, що діють у межах окремих національних країн, але мають інтернаціональні форми свого вияву (закон народонаселення, закон нерівномірності економічного розвитку тощо);

б) за законами, що діють у межах світового господарства (закон інтернаціоналізації виробництва тощо);

в) за всезагальними економічними законами?

6. Критерії за якими проблеми відносять до глобальних:

а) їх вплив на політичний, соціальний та економічний розвиток України має визначальний характер;

б) вони мають загальносвітовий характер, тобто стосуються інтересів всіх або значної групи держав;

в) нерозв’язання яких викликає загрозу людству, регрес в умовах життя людей, у розвитку продуктових сил;

г) вони вимагають невідкладених скоординованих дій світового співробітництва;

д) вони потребують поглиблення міжнародного світового співробітництва.

7. Причинами загострення сучасних глобальних проблем є ( відповідей декілька):

а) швидке зростання народонаселення на Землі;

б) нерівномірне розміщення населення і енергетичних ресурсів на планеті;

в) низький рівень впровадження ресурсо- та енергозберігаючих, екологічно чистих технологій;

г) швидка урбанізація населення;

д) варварське ставлення людини до природи.

8. Основними шляхами розв’язання глобальних проблем є:

а) делімитаризація економіки і конверсія;

б) встановлення державної (всенародної) власності на природні ресурси;

в) використання відновлюваних видів енергії;

г) впровадження екологічно безпечних технологій;

д) розробка і реалізація колективної програми: економічної, екологічної і воєнно-політичної безпеки людства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Яка із визначень найповніше характеризує зміст державних фінансів? | Наукові праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.