Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Так, Ні

 

12.8. Вірно чи ні ?

а) надмірна виробнича потужність в умовах монополістичної конкуренції пояснюється таким фактом, що фірми випускають продукцію при мінімальних граничних витратах;

б) надмірна виробнича потужність тим вища, чим більш еластична крива попиту;

в) надмірна виробнича потужність зменшується із зменшенням кількості фірм у галузі;

г) надмірна виробнича потужність тим вища, чим більше диференційований продукт;

д) надмірна виробнича потужність падає із підвищенням диференційованості продукту.

 

12.9. Як вплине на криву попиту збільшення витрат на рекламу і на інші нецінові форми конкуренції:

а)крива попиту зміститься ліворуч і стане менш еластичною;

б) крива попиту не зсунеться, але стане більш еластичною;

в) крива попиту зміститься праворуч і стане більш еластичною;

г)крива попиту зміститься ліворуч і стане менш еластичною;

д)крива попиту зміститься ліворуч і стане більш еластичною.

 

12.10. Чи може фірма при монополістичній конкуренції нести збитки у короткостроковому періоді?

а)може, але тільки у відсутності нецінової конкуренції;

б) не може, бо характер кривої попиту, що “падає”, припускає наявність монопольного прибутку у будь-якому випадку;

в) може, і це визначається величиною середніх сумарних витрат;

г) не може, в силу наявності позитивного ефекту масштабу;

д) може, оскільки у короткостроковому періоді слабкіше проявляються монопольні ознаки.

 

12.11. Припустимо , що ми маємо справу з фірмою, що працює в умовах монополістичної конкуренції. Яке з наступних стверджень вірне?

а)надприбутки дорівнюють Р(2) ВСР(1);

б) надприбутки дорівнюють Р(3) АВР(2);

в) економічні втрати дорівнюють Р(3)АСР(1);

г)економічні втрати дорівнюють Р(3)АВР(2).

 
 

Мал. 12.1.

12.12. Чому монополіст ніколи не вироблятиме таку кількість, щоб еластичність попиту за ціною перевищувала - 1?

а) в цьому разі Р > МС;

б) в цьому разі МС > О;

в) в цьому разі МС < 0;

г) в цьому разі Р < АТС;

д) монополіст часто прагне виробляти продукцію в точці, де попит нееластичний.

 

12.13. Які з наведених чинників є джерелами монопольної влади?

а) патенти;

б) авторські права;

в) економія від масштабу;

г) урядові ліцензії;

д) усі згадані чинники.

 

12.14. Якщо граничні витрати становлять 40 дол., а еластичність попиту –5, монополіст призначить ціну, що максимізує прибуток:

а)200 дол.;

б) 80 дол.;

в) 73,33 дол.;

г)50 дол.;

д)жодну з наведених сум.

 

12.15. Нерідко у економічній теорії підкреслюється неефективність та витрати для суспільства, пов’язані з монополістичною конкуренцією:

- фірма не функціонує у нижчій точці своїх довгострокових середніх витрат;

- розрив між ціною і граничними витратами, як в умовах “Чистої” монополії, означає певне “недовиробництво” продукції, потрібної суспільству;

- скорочення кількості дрібних фірм (тобто монополістичних конкурентів) – перукарень, дрібних крамниць, ресторанів і т.ін. призвело б до зниження цін на ці послуги та товари, які представлені тепер вже крупними та найкрупнішими фірмами ( дія ефекту від масштабу).

Чи є у вас які-небудь докази на захист монополістичної конкуренції з точки зору споживача?

 

12.16. Чому цінова конкуренція малоефективна в умовах ринків з диференціацією продукту? Яким чином можна було б підвищити значущість цінової конкуренції у таких умовах?

 

12.17. Чи характеризується монополістична конкуренція обмеженням конкуренції? Чому “так” або чому “ні” ? У якому випадку ми можемо казати про перевагу конкуренції, а в якому – про перевагу монополії при дослідженні монополістичної конкуренції?

 

12.18. Які суспільні витрати недосконалої конкуренції і яким чином їх можна зменшити?

 

12.19. Коли фірма перебуває у рівновазі у довгостроковому періоді, то:

а)Р=МС і Р> мінімуму АТС;

б) МR= МС і Р < мінімуму АТС;

в) МR= МС і Р = мінімуму АТС;

г)MR = МС і Р> мінімуму АТС

д)MR > МС і Р > мінімуму АТС

 

12.20. На малюнку 12.2 зображено положення двох фірм за умов монополістичної конкуренції. Дайте аргументовані відповіді на запитання:

а)в яких періодах (короткотерміновий, тривалий ) діють кожна з фірм;

б) за яких обсягів виробництва фірми є прибутковими? збитковими? що “покривають” витрати;

в) за яких обсягів виробництва кожна з фірм максимізуватиме прибуток;

г)чи є еластичним відрізок лінії попиту, на якому оперує фірма А;

 
 

д)чи ефективно використовуються виробничі ресурси фірмою В, якщо вона виробляє продукцію в обсязі q1 ? q2 ;

Мал. 12.2 (а)

 

е)якщо фірма А встановить ціну Р5 на свою продукцію, чи буде це доцільним, чому ?

ж)площі якої фігури дорівнює сукупний прибуток фірми А при обсязі продукції, що максимізує прибуток;

з)що виражає на мал. 12.2 (б) площа чотирикутника Р0Р2еf ? OP0fq2? OP5aq1? OP1cq3.

 


б)

 
 

Мал. 12.2. Фірми А (а) та В (б) на ринку монополістичної конкуренції

 

12.21. Проаналізуйте ситуацію , яка складається для фірми А ( мал.12.2 (а), якщо доходи населення зменшаться (продукт А – «нормальний»)? Проілюструйте графічно.

12.22. В ситуації, що склалась за умовою завдання 12.20, фірма А вирішила різко активізувати свою рекламну діяльність. До чого це може привести? Проілюструйте аналіз графічно.

12.23. На мал. 12.3 подано положення фірми на ринку монополістичної конкуренції. Дайте відповіді на питання:

а)у якому часовому інтервалі працює фірма;

б) чи є фірма прибутковою, обгрунтуйте;

в) на дільниці еластичного чи нееластичного попиту знаходяться точки а і d;

г)за якого обсягу виробництва фірма максимізує прибуток;

д)чи ефективно використовує фірма виробничу потужність;

е)чому буде прибутковою фірма незалежно від періоду функціонування?

 
 

є)чому дорівнюють валові витрати та валовий прибуток фірми.

 

Мал. 12.3. Фірма на ринку монополістичної конкуренції.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Так, Ні | Контрольні завдання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.