Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Технічні вимоги до рефератів

 

1. Тема реферату узгоджується з викладачем.

2. Обсяг реферату не може бути меншим за 12 сторінок стан­дартного машинописного тексту формату А4.

3. Реферат пишеться за планом (не менше чотирьох пунктів), який стисло розкриває зміст реферату.

4. До реферату додається список використаної наукової літе­ратури (не менше 4-х джерел). Використання тільки навчальної або методичної літератури є показником низької якості виконаної роботи; оцінка за неї в такому разі знижується.

Оцінка за реферат впливає на результати заліку з релігіє­знавства.

Теми рефератів у межах програми курсу. Варіант (а)

 

1. Релігійне життя Стародавньої Греції.

2. Особливості релігійних уявлень стародавніх іранців (маз-деїзм).

3. Первісні форми релігійного життя: культи стародавніх греків.

4. Релігійні уявлення стародавніх слов'ян.

5. Залишки язичницьких звичаїв і свят у православній україн­ській культурі.

6. Каббала: історія та основні ідеї.

7. Релігійно-етичне вчення Ісуса Христа.

8. Роль апостола Павла у формуванні християнської церкви.

9. Соціально-економічні, політичні та культурні причини релі­гійного розколу 1054 р.

10. Ортодоксія та гетеродоксія: подолання єресей на перших Вселенських соборах.

11. Особлива роль України в унії православ'я й католицизму.

12. Основні відмінності доктрини, культу й церковного устрою православ'я та католицизму.

13. Роль Папи римського в католицькій церкві.

14. Основні течії протестантизму.

15. Протестантські церкви в Україні.

16. Релігія та економіка.

17. Раціоналізм — головна риса протестантського світогляду.

18. Таїнства та їх релігійне значення.

19. Літургія, її релігійне значення.

20. Історія хрещення Русі.

21. Православна ікона, її історія.

22. Православна ікона в Україні.

23. Коран — священна книга мусульман.

24. Сутність і перспективи радикального ісламізму.

25. Виникнення та історичний розвиток буддизму.

26. Дзен-буддизм та його вплив на розвиток європейської куль­тури середини XX ст.

27. Нетрадиційні релігії в Україні.

28. Екуменічний рух, його історія та перспективи.

29. Біблія як пам'ятка світової культури.

30. Релігія та мораль.

Теми рефератів у межах програми курсу. Варіант (б)

1.Релігійне життя Стародавнього Риму.

2. Сутність і розвиток політеїзму.

3. Зороастризм і християнство.

4. Первісні форми релігійного життя: шаманізм.

5. Первісні форми релігійного життя: рільницькі культи.

6. Хасидизм — найвпливовіша ідейна течія сучасного іудаїзму.

7. Ісус Христос як історична постать і релігійний діяч.

8. Християнство та іудаїзм.

9. Східний і Західний центри християнства, взаємовідносини між ними напередодні розколу 1054 р.

10. Вселенські собори та їх роль у формуванні християнського віровчення.

11. Боротьба проти унії в Україні.

12. Доктринальні та культові особливості католицизму.

13. Інквізиція: її сутність та історія.

14. Соціально-економічні, політичні та культурні передумови Реформації.

15. Мартін Лютер — ідеолог Реформації.

16. Вплив Реформації на формування капіталістичних відносин у Європі.

17. Протестантське розуміння церкви.

18. Образ людини в католицькому віровченні.

19. Язичницькі та християнські елементи в народній культурі України.

20. Православне мистецтво в Україні.

21. Релігійне мистецтво у західному християнстві.

22. Творчість Андрія Рубльова — вершина руського іконопису.

23. Діяльність пророка Магомета (Мухаммеда) і формування віровчення ісламу.

24. Іслам у сучасному світі.

25. Сіддхартха Гаутама — засновник буддизму.

26. Хінаяна та махаяна — основні напрямки буддизму.

27. Християнські церкви України та державотворчі зусилля українського народу.

28. Католицька церква в Україні: історія й сьогодення.

29. Правове регулювання релігійного життя в Україні.

30. Релігія та мистецтво.

Теми рефератів у межах програми курсу. Варіант (в)

1.Релігійне життя Стародавнього Єгипту.

2. Політеїзм як основна форма релігійного життя Стародав­нього світу.

3. Зороастризм.

4. Первісні форми релігійного життя: тотемізм.

5. Первісні форми релігійного життя: магія та фетишизм.

6. Іудаїзм — перша історична форма монотеїзму.

7. Соціально-економічні та духовні передумови виникнення християнства.

8. Раннє християнство.

9. Розвиток християнства до розколу 1054 р.

10. Розкол 1054 р. та дальша доля християнської релігії.

11. Спроби нового об'єднання християнської церкви. Унії.

12. Доктринальні особливості православ'я.

13. Католицька теологія: основні представники та ідеї.

14. Розвиток соціальної доктрини католицизму.

15. Лютеранство й кальвінізм.

16. Праця М. Вебера «Протестантська етика і дух капіталізму».

17. Особливості протестантського віровчення.

18. Образ людини в православному віровченні.

19. Основні православні свята та їх релігійне значення.

20. Релігія і мистецтво.

21. Особливості православної архітектури.

22. Історія руського іконопису.

23. Суспільно-історичні умови виникнення ісламу.

24. Доктринальні та культові особливості ісламу.

25. Соціальна доктрина ісламу.

26. Особливості буддійського віровчення.

27. Нетрадиційні форми релігійного життя кінця XX ст.

28. Історія становлення Української автокефальної православ­ної церкви.

29. Православні конфесії в Україні: історія, сучасність, перс­пективи.

30. Суспільно-історична сутність релігії.

 

Краткий курс семінарських занять

з предмету « РЕЛІГІЕЗНАВСТВО» з предметно пошуковою частиною.

1. РЕЛІГІЯ ЯК ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН ЛЮДСТВА
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ | СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ РЕЛІГІЇ (короткий підсумок)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.