Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Модуль 6

1. Назвіть головні чинники свободи совісті.

2. Чи передбачає свобода совісті можливість вибору атеїстичного світо­гляду людиною?

3. Назвіть імена перших захисників ідеї свободи совісті.

4. — " — основні правові аспекти свободи совісті.

5. — " — міжнародні правові акти про свободу совісті.

6. В яких законодавчих актах України конкретизуються правові гарантії свободи совісті?

7. У чому сутність екуменізму?

8. — " — поняття «соборність»?

9. Які існують можливості співіснування конфесій та напрямків? 10. Що ви знаєте про шляхи врегулювання релігійних конфліктів?

 

 

Експрес-тести використовуються для проведення контрольних робіт після завершення вивчення кожного модуля курсу релігіє­знавства. На проведення контрольної роботи дається 15—20 хв на відповідному семінарі.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ВСІХ РОЗДІЛІВ за кридитно - модульною системою

Модуль 1

1. Яка з складових частин релігії є основоположною:

а) віровчення,

б) віра,

в) культ,

г) організація.

2. Вищою формою релігійної організації є:

а) громада

б) церква,

в) деномінація,

г) секта.

3. Одним з провідних представників біологічного і психологічного підходу до походження релігії є:

а) З. Фрейд,

б) М. Вебер,

в) Л. Фейербах,

г) П.-А. Гольбах.

4. Одним з провідних представників етнологічного підходу до походження релігії є:

а) Ф. Енгельс,

б) У. Джеймс,

в) Е. Тайлор,

г) Т. Парсонс.

5. Одним з провідних представників соціологічного підходу до походження релігії є:

а) З. Фрейд,

б) М. Вебер,

в) В. І. Ленін,

г) Дж. Фрейзер.

6. Тотемізм –– це:

а) віра в існування душі і духи,

б) віра в надприродну силу, що править світом,

в) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і рослинами,

г) віра в надприродні можливості матеріальних предметів.

7. Фетишизм –– це:

а) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і рослинами,

б) віра в надприродні можливості матеріальних предметів,

в) система заборон,

г) віра в надприродні здібності древніх служителів культів (шаманів).

8. Анімізм –– це:

а) віра в існування душі і духи,

б) віра в потойбічне життя,

в) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і рослинами,

г) віра в надприродну силу, що править світом.

9. Ініціації –– це:

а) обряди посвячення «у доросле життя»,

б) система заборон,

в) різновид магічних дій,

г) поклоніння померлим предкам.

10. Камлання в шаманізмі –– це:

а) обряди викликання духів,

б) обряди вигнання злих духів,

в) екстатичний танець-подорож у світ духів,

г) обряди посвячення «у доросле життя».

11. Політеїзм –– це:

а) віра в духів,

б) віра в єдиного бога,

в) віра у багатьох богів.

г) віра в в надприродну силу, що править світом.

12. Монотеїзм –– це:

а) віра в єдиного бога,

б) віра у споконвічну боротьбу доброго і злого начала,

в) віра у багатьох богів,

г) віра в самостійне існування людської душі.

13. Світові релігії –– це:

а) буддизм, християнство, іслам,

б) християнство і іслам,

в) індуїзм, християнство, іслам,

г) іудаїзм, християнство, буддизм.

14. Політеїзм виник у:

а) первісних релігіях,

б) етнічних і регіональних релігіях,

в) світових релігіях,

г) нетрадиційних релігіях.

 

15. Монотеїзм виник у:

а) етнічних і регіональних релігіях,

б) світових релігіях,

в) нетрадиційних релігіях,

г) первісних релігіях.

 

16. Священним Писанням іудаїзму є:

а) Талмуд,

б) П’ятикнижжя Моїсея (Тора),

в) Старий Заповіт,

г) ТаНаХ

17. Бог ізраїльського народу:

а) Амон-Ра,

б) Ахурамазда,

в) Ягве,

г) Брахма.

18. Десять заповідей були даровані:

а) Аврааму,

б) Ісааку,

в) Іакову,

г) Мойсею.

19. Основним релігійним обрядом древніх іудеїв було:

а) воскуріння фіміаму,

б) читання Тори,

в) жертвоприносини,

г) обрізання.

20. Синагога –– це:

а) «будинок молитви»,

б) місце для жертвопринесень,

в) релігійна школа,

г) древня назва Ієрусалимського храму.

21. Основоположник даосизму:

а) Лао-цзи,

б) Кун-цзи,

в) Чжуан-цзи,

г) Янцзи.

22. Основу вчення даосизму складає:

а) вчення про досягнення безсмертя,

б) вчення про потойбічну віддяку,

в) вчення про одуховторенність навколишнього світу,

г) вчення про божественність китайського імператора

23. В синтоїзмі камі це:

а) верховні божества пантеону,

б) духи предків,

в) просто духи

г) духи японських імператорів.

24. В синтоїзмі Аматерасу це:

а) верховне божество,

б) назва найважливішого свята,

в) назва найважливішого обряду,

25. Три верховних божества в індуїзмі:

а) Брахма, Вішну, Шива,

б) Брахма, Вішну, Крішна,

в) Вішну, Калі, Шива,

г) Брахма, Яма, Вішну.

26. Основні священні тексти індуїзму:

а) Пурани,

б) Веди,

в) Дхармашастри,

г) Сутри.

27. Карма –– це:

а) вчення про переселення душ,

б) закон моральної віддяки,

в) кодекс правил релігійної поведінки,

г) одне із індуїстських божеств.

28. Жерці в індуїзмі –– це:

а) шудри,

б) кшатрії,

в) брахмани,

г) вайш’ї.

29. Священні тексти зороастризму –– це:

а) Яшти,

б) Авеста,

в) Відевдата,

г) Гати.

 

 

30. Характерною рисою віровчення зороастризму є:

а) вчення про мирне співіснування доброго і злого начала,

б) вчення про протиборство доброго і злого начала,

в) вчення про єдність доброго і злого начала,

г) вчення про потойбічну віддяку.

31. Зороастрийці вшановували:

а) вогонь,

б) воду,

в) небо,

г) землю.

32. Зороастрийці своїх померлих:

а) закопували в землю,

б) спалювали,

в) вміщували в особливі «вежі мовчання»,

Модуль 2

 

33. Священним Писанням буддизму є:

а) Типитака (Тріпітака),

б) Триратна,

в) Тримурти,

г) Трикая.

34. Буддизм виник у:

а) середині I тис. до н.е.,

б) середині II тис. н.е.,

в) на рубежі I тис. до н.е. –– I тис. н.е.,

г) наприкінці I тис. н.е.

35. У буддизмі нараховується:

а) чотири благородні істини,

б) три благородні істини,

в) вісім благородних істин,

г) п’ять благородних істин.

36. “Серединний шлях” в буддизмі –– це шлях між:

а) стриманістю і надмірностями,

б) спасінням, доступним для всіх віруючих, і спасінням для небагато обраних,

в) життям і смертю,

г) сприятливим і несприятливим переродженнями.

37. Серединний шлях звільнення від страждань нараховує:

а) вісім ступенів,

б) сім ступенів,

в) дванадцять ступенів,

г) чотири ступені.

38. Основний принцип буддійської етики:

а) незаподіяння шкоди священним тваринам,

б) незаподіяння шкоди всьому живому,

в) незаподіяння шкоди людині,

г) незаподіяння шкоди священним рослинам.

39. Основними напрямами в буддизмі є:

а) тхеравада і махаяна,

б) шиїзм і сунізм,

в) ламаїзм і чань-буддизм,

г) махаяна і ваджраяна.

40. Далай-лама –– це:

а) верховний релігійний керівник всіх буддистів,

б) верховний релігійний керівник тибетських буддистів,

в) почесний титул буддійського ченця,

г) титул керівника буддійської громади.

41. Засновником чань-буддизму вважають:

а) Бодхидхарму,

б) Майтрейю,

в) Амітабху,

г) Авалокітешвару.

42. Священним Писанням християнства є:

а) Старий Заповіт,

б) Новий Заповіт,

в) Біблія, що включає Старий і Новий Заповіти,

г) Євангелія.

43. Християнство виникло в:

а) II ст. н.е.,

б) I ст. до н.е.,

в) I ст. н.е.,

г) в III ст. н.е.

44. Християнство виникло в:

а) Візантійської імперії,

б) Римської імперії,

в) імперії Олександра Македонського,

г) Священної Римської імперії.

45. Христос в перекладі з грецького:

а) Посланник,

б) Помазаник Божий,

в) Пророк,

г) Спаситель.

46. Розкол християнства на католицизм і православ’я стався в:

а) 1154 р.,

б) 1054 р.,

в) 954 р.

г) 988 р.

47. Протестантизм виник у:

а) XVI ст.,

б) XVII ст.,

в) XV ст.

г) XIV ст.

48. Основоположником протестантизму в Німеччині є:

а) Ульріх Цвинглі,

б) Жан Кальвін,

в) Мартін Лютер,

г) Пилип Меланхтон.

49. Символ віри в християнстві складається з:

а) дванадцяти членів,

б) семи членів,

в) дев’яти членів,

г) трьох членів.

50. Християнський символ віри був прийнятий на:

а) Соборах в Нікеї (325 р.) і Константинополі (381 р.),

б) Соборі в Константинополі (680 р.),

в) Соборі в Нікеї (787 р.),

г) Соборі в Халкидоні (451 р.).

51. У православному християнстві таїнств:

а) сім,

б) шість,

в) два,

г) дев’ять.

52. Православний храм складається з:

а) вівтаря, храму, притвору,

б) вівтаря, приділу, іконостасу,

в) жертовника, престолу і паперті,

г) притвору, жертовника, вівтаря.

53. Ступенями священства в православ’ї і католицизмі є:

а) диякон, чернець, священик,

б) священик, єпископ, митрополит,

в) диякон, священик, єпископ,

г) пресвітер, ієрей, священик.

54. Католицький догмат про “філіокве” –– це:

а) догмат про чистилище,

б) догмат про непомильність Папи Римського,

в) догмат про походження Святого Духа від Отця і Сина,

г) догмат про непорочне зачаття.

55. Чернецтво існує в:

а) католицизмі і протестантизмі,

б) католицизмі і православ’ї,

в) православ’ї і протестантизмі,

г) тільки в православ’ї.

56. Обов’язкова безшлюбність духовенства існує в:

а) православ’ї,

б) протестантизмі,

в) католицизмі,

г) протестантизмі і католицизмі.

57. Папа Римський обирається:

а) довічно,

б) на двадцять років,

в) на чотири роки,

г) доти, доти стан здоров’я дозволяє виконувати свої обов’язки.

58. Резиденцією Папи Римського є:

а) Рим,

б) Ватикан,

в) Собор Святого Петра,

г) Авіньон.

59. Константинопольський патріарх:

а) глава всіх православних,

б) глава тільки Константинопольської Церкви,

в) «перший серед рівних» серед Православних Церков,

г) глава всіх християн.

60. Автокефалія –– це:

а) незалежність окремої Православної Церкви,

б) залежність однієї Православної Церкви від іншої,

в) незалежність однієї православної єпархії від іншої,

г) незалежність Православної Церкви від державної влади.

61. Учення про виправдання тільки вірою існує в:

а) православ’ї,

б) католицизмі,

в) протестантизмі,

г) протестантизмі і католицизмі.

62. До основних напрямів раннього протестантизму відносяться:

а) англіканство, кальвінізм, лютеранство,

б) англіканство, баптизм, кальвінізм

г) п’ятидесятництво, мормони, адвентизм.

63. До основних пізніх протестантських деномінацій відносяться:

а) квакери, мормони, п’ятидесятники,

б) п’ятидесятники, баптисти, адвентисти,

в) «Свідки Ієгови», пресвітеріани, меноніти,

г) меноніти, анабаптисти, методисти.

64. Основні положення протестантського віровчення викладені в:

а) 95 тезах,

б) Аугсбургському сповіданні віри,

в) Вестмінстерському сповіданні віри,

г) «Наставлянні в християнській вірі».

 

65. Принцип «мирського аскетизму» існує в:

а) православ’ї,

б) католицизмі,

в) протестантизмі,

г) протестантизмі і католицизмі.

66. Характерною рисою баптизму є:

а) хрещення дорослих,

б) повна відмова від таїнства хрещення,

в) хрещення дітей,

г) перехрещення тих, хто прийняв хрещення в інших християнських конфесіях.

67. Однієї з характерних рис п’ятидесятництва є:

а) говоріння «на мовах»,

б) відмова від служби в армії,

в) дотримання четвертої заповіді –– шанування суботи,

г) невживання алкоголю і тютюну.

68. Автором учення про абсолютне приречення є:

а) Ульріх Цвинглі,

б) Жан Кальвін,

в) Мартін Лютер,

г) Дж. Уїкліф.

69. Священним писанням ісламу є:

а) Коран,

б) Суна,

в) хадиси,

г) Коран і Суна.

70. Іслам виник у:

а) VII ст.,

б) VI ст.,

в) V ст.,

г) I ст.,

71. Іслам виник на:

а) Аравійському півострові,

б) Синайському півострові,

в) Апеннінському півострові,

г) Піренейському півострові.

72. Хаджж –– це:

а) паломництво до «святих місць»,

б) обов’язок вести «священну війну»,

в) щоденна ритуальна молитва,

г) піст.

73. Послідовниками основних напрямів в ісламі є:

а) вішнуїти та шиваїти,

б) фарисеї та саддукеї,

в) шиїти та суніти,

г) суфії та шиїти.

74. Мусульмани моляться:

а) п’ять разів на добу,

б) три рази на добу,

в) шість разів на добу,

г) два рази на добу.

75. День відпочинку в ісламі:

а) п’ятниця,

б) субота,

в) неділя,

г) кожна остання п’ятниця місяця.

76. Мухаммад для мусульман:

а) Посланник Аллаха,

б) Син Божий,

в) Боголюдина,

г) Ангел.

77. «Символ віри» в ісламі звучить так:

а) Аллах Великий!

б) В ім’я Аллаха, всемилостивого, всемилосердного!

в) Немає ніякого божества, крім Аллаха, а Мухаммад –– Посланник Аллаха!

г) Нехай благословить його Аллах і вітає!

78. Посту в ісламі дотримуються один раз на:

а) рік,

б) місяць,

в) тиждень,

г) добу.

 

79. Керівником мусульманської громади є:

а) муедзин,

б) каді,

г) мулла.

80. Шаріат –– це:

а) один з напрямів в ісламі,

б) одна з обрядово-культових дій,

в) система норм і правил,

г) один із «стовпів» ісламу.

81. Головним язичницьким божеством древніх слов’ян при князі Володимирові став:

а) Перун,

б) Дажьбог,

в) Велес,

г) Рід.

82. Капище –– це:

а) язичницьке кладовище,

б) язичницьке святилище,

в) язичницькі жертвоприносини,

г) язичницьке поховання.

83. Тризна –– це:

а) весільний обряд,

б) обряд землеробського культу,

в) поховальний обряд,

г) обряд посвячення “у доросле життя”.

84. Русалка –– це:

а) річковий дух,

б) морський дух,

в) лісовий дух,

г) небесний дух.

85. Хрещення Русі по літописних вістях сталося в:

а) 988 р.,

б) 966 р.,

в) 998 р.,

г) 1088 р.

86. Двоєвір’я у давніх слов’ян –– це:

а) віра в двох богів;

б) співіснування язичництва і християнства;

в) процес поступового витіснення християнства язичництвом;

г) синтетична релігія, складена із елементів язичництва і християнства.

87. Русь була похрещена при:

а) Ярославі Мудром,

б) Володимирі I Святославичі,

в) Володимире II Мономахі,

г) княгині Ользі.

88. Брестська церковна унія була укладена в:

а) 1696 р.,

б) 1596 р.,

в) 1569 р.,

г) 1689 р.

89. Брестська церковна унія –– це:

а) об’єднання Православної Церкви в Україні з Римо-Католицькою Церквою,

б) визнання незалежності Православної Церкви в Україні з боку Римо-Католицької Церкви,

в) об’єднання Православної Церкви в Україні з Руською Православною Церквою,

г) договір про канонічне спілкування між Православною Церквою в Україні й Римо-Католицькою Церквою.

90. У наслідок Брестської церковної унії виникла:

а) Українська Автокефальна Православна Церква,

б) Українська Греко-Католицька Церква,

в) Римо-Католицька Церква в Україні,

г) Українська Католицька Церква.

91. Православна Церква в Україні згідно із законодавством:

а) відокремлена від держави,

б) є державною,

в) підтримується державою,

г) контролюється державою.

92. «Церква Уніфікації» належить до напряму в нетрадиційних релігіях:

а) неоязичницькому,

б) неоорієнтальному,

в) синтетичному.

г) саєнтологічному.

93. «Свідки Ієгови» належать до напряму в нетрадиційних релігіях:

а) неохристиянському,

б) саєнтологічному,

в) синтетичному,

г) неоязичницькому.

94. Мормони належать до напряму в нетрадиційних релігіях:

а) неохристиянському,

б) неоорієнтальному,

в) сатанистському,

г) синтетичному.

95. “Церква” Р. Хаббарда належить до напряму в нетрадиційних релігіях:

а) неохристиянському,

б) неоязичницькому,

в) синтетичному,

г) саєнтологічному.

96. «Міжнародне Товариство Свідомості Крішни» належить до напряму в нетрадиційних релігіях:

а) неохристиянському,

б) неоорієнтальному,

в) сатанистському,

г) неоязичницькому.

97. Преподобний Мун є фундатором:

а) «Церкви Уніфікації»,

б) «Церкви Останнього Заповіту»,

в) «Міжнародного Товариства Свідомості Крішни»,

г) «Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів».

98. Неоязичницькі організації носять характер:

а) наднациональний,

б) національний,

в) вузькоконфесійний,

г) інтернаціональний.

99. РУН Віра Л. Силенко належить до напряму у нетрадиційних релігіях:

а) неохристиянському,

б) неоорієнтальному,

в) неоязичницьком

г) сатанистськомуу.

100. Розквіт нетрадиційних культів припадає на:

а) початок XX ст.,

б) кінець XIX ст.,

в) II половину XX ст.,

г) початок XIX ст.

 

 

ИСТОЧНИКИ К РАЗДЕЛУ 1
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Модуль З | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.018 сек.