Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Фізичні величини

Під фізичною величиною розуміють властивість, притаманну|спільну| в якісному відношенні|ставленні| багатьом фізичним об'єктам, але|та| в кількісному відношенні|ставленні| індивідуальну для кожного об'єкту. У геодезії під фізичною величиною, що підлягає вимірюванню|виміру| в процесі геодезичних робіт, розуміють, наприклад: горизонтальні напрями|направлення| і кути|роги|, відстані, перевищення, площі|майдани|, координати і таке інше.

Конкретний кількісний вміст у певному об'єкті властивості, відповідний поняттю «фізична величина», називають розміром фізичної величини. Оцінка розміру фізичної величини у вигляді певного числа прийнятих для неї одиниць називається значенням фізичної величини. Наприклад, значення перевищення між точками А і В дорівнює – 12,63 м.

Значення фізичної величини, яке ідеальним чином відбивало би відповідну властивість об'єкту, називається істинним значенням фізичної величини. Так, істинне значення суми кутів плоского трикутника дорівнює 180 градусів. Визначимо, що в більшості випадків практики істинне значення величини залишається невідомим. Значення фізичної величини, отримане експериментальним шляхом і яке настільки наближається до істинного значення, що в певному конкретному випадку практики може бути прийнято замість нього, називають істинним приближеним значенням фізичної величини.

В геодезії значення фізичної величини, яке за певних умов вимірів є найбільш близьким за вірогідністю до істинного значення, називають найвірогіднішим значенням.

2.3. Вимірювання|виміри| і їх класифікація

Вимірюваннямназивають знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів. Схематичний процес вимірів показаний на рис. 2.7. Тут показані основні елементи процесу геодезичних вимірів. В основі цього процесу лежить об'єкт геодезичного вимірювання, під яким розуміють предмети матеріального світу (місцевість, споруди, виробничі приміщення і таке інше), які характеризуються однією або декількома геодезичними величинами, що підлягають вимірюванням.

Спостерігач, виходячи з умов вимірів|вимірів|, обирає засоби і методи геодезичних вимірів|вимірів| для отримання необхідних результатів.

Рис. 2.7 – Узагальнена схема геодезичних вимірів

Умови проведення геодезичних вимірів|вимірів| визначають виходячи з безлічі чинників|факторів| зовнішнього середовища|середи|, вимірів|вимірів|, що впливають на процес. До них належать кліматичні, механічні, електромагнітні, світлові, шумові та ін., що виявляються під час проведення геодезичних вимірів|вимірів|. Крім того, важливим|поважним| чинником|фактором|, що має вплив на вимірювання|вимір|, є|з'являється| психофізіологічний стан|достаток| спостерігача і його професійний досвід.

Умови геодезичних вимірів|вимірів| прийнято вважати за однакові, якщо:

- вимірювалися фізичні об'єкти одного і того ж роду;

- вимірювання|виміри| здійснювалися виконавцями|виконувачами| однакової кваліфікації;

- вимірювання|виміри| проводилися|виробляли| однаковими за якістю приладами;

- застосовувався один і той же метод вимірів|вимірів|;

- стан|достаток| зовнішнього середовища|середи| у процесі вимірів|вимірів| змінювався в однакових межах.

Якщо вимірювання виконані за однакових умов, їх результати вважають рівноточними. Недотримання хоч би однієї з перерахованих вище умов робить результати нерівноточними.

Вибір засобів геодезичних вимірів|вимірів| і вивчення їх технічних характеристик є|з'являється| предметом вивчення геодезії, тому коротко нагадаємо, що в засобах|коштах| геодезичних вимірів|вимірів| (геодезичних приладах) реалізуються різні фізичні явища: оптичний, оптико-механічний|, оптико|-електронний, електромагнітний, імпульсний, фазовий, супутниковий, доплеровський|, інтерференційний та ін.

Детальніше розглянемо різні|розглядуватимемо| методи геодезичних вимірів|вимірів|, під якими розуміють сукупність операцій (правил, прийомів) з виконання геодезичних вимірів|вимірів| відповідно до принципу вимірів|вимірів|, виконання яких забезпечує отримання|здобуття| результатів із|із| заданою точністю,яка реалізовується. У геодезії розрізняють наступні|слідуючі| методи вимірів|вимірів|:

- метод прямих геодезичних вимірів|вимірів|, за якого значення вимірюваної геодезичної величини отримують безпосередньо;

- метод непрямих геодезичних вимірів|вимірів|, за якого значення геодезичної величини визначають як функцію інших величин, отриманих|одержувати| безпосередньо;

- метод вимірів|вимірів| у всіх комбінаціях (комбінований метод) полягає в отриманні не лише геодезичних величин, розташованих|схильних| між суміжними пунктами, але і їх різних поєднань (комбінацій);

- метод прийомів, полягає в неодноразових визначеннях однієї і тієї ж геодезичної величини за єдиною методикою.

- метод кругових прийомів полягає у вимірюванні|вимірі| кутів|рогів| шляхом послідовного спостерігання візирних цілей, розташованих|схильних| по колу з|із| повторним спостеріганням першого (початкового) напряму|направлення|;

- метод подвійних вимірів|вимірів|, полягає у виконанні однорідних геодезичних вимірів|вимірів| серіями, що складаються з двох прийомів (спостережень);

- метод повторень (метод реітерацій|) полягає у визначенні n-кратного| значення вимірюваної геодезичної величини і наступному обчисленні|підрахунку| визначеного значення;

- метод вимірів|вимірів| "вперед" полягає в спостеріганні за точкою|точки| передньою за ходом;

- метод вимірів|вимірів| "з|із| середини" полягає в послідовному спостеріганні суміжних пунктів (точок|точок|) ходу, що прокладається, за допомогою приладу, розташованого|схильного| між ними;

- метод вимірів|вимірів| "через точку|точку|" виконується при встановленні приладу або на парних, або на непарних пунктах ходу;

- багатоштативний метод вимірів|вимірів|, полягає в зниженні|ослабінні| похибок центрування шляхом встановлення одночасно на декількох суміжних пунктах мережі|сіті| штативів із|із| підставками для розміщення в них візирних цілей або приладу. Найбільшого поширення на практиці набув трьохштативний метод вимірів|вимірів|.

Вимірювання також класифікуються за необхідними і додатковими або надмірними. Їх називають необхідними, якщо вони дають тільки один результат прямого вимірювання, непрямого вимірювання або тільки одне значення функції вимірюваних величин.

Прикладами|зразками| необхідних вимірів|вимірів| є|з'являються|: одноразове|однократне| вимірювання|вимір| довжини лінії мірною стрічкою або далекоміром, вимірювання|вимір| горизонтального кута|рогу| теодолітом одним напівприйомом, визначення тахеометром перевищення із станції на рейковий пікет, визначення координат точки засічкою за двома вимірюваними|виміряти| кутами|рогах|, n-1| вимірюємих|виміряти| ліній і кутів|рогів| у теодолітному| ході з|із| n-точок|точок|.

Необхідні вимірювання|виміри| неможливо проконтролювати, тому немає можливості|спроможності| оцінити їх якість.

Усі вимірювання|виміри|, виконані понад|зверх| необхідні, які дозволяють отримати|одержувати| два і більше значень вимірюваної величини або два і більше значень функції, називають надлишковими.

Надлишкові вимірювання|виміри| дають можливість|спроможність|:

- здійснити контроль вимірів|вимірів|;

- оцінити точність виконаних вимірів|вимірів|;

- набути таких наближених значень вимірюваних|виміряти| величин, які в загальному|спільному| випадку опиняються ближчими до дійсного значення, ніж окремо отриманий результат необхідного вимірювання|виміру|.

На процес вимірювання переважно|виміру|, впливають наступні|роблять| чинники|фактори|, що взаємодіють між собою (див. рис.2.7):

- специфіка об'єкта вимірювання|виміру|;

- психофізіологічний стан|достаток| і кваліфікація суб'єкта вимірювання|виміру|, тобто виконавця|виконувача|;

- особливості мірного приладу, за допомогою якого виконавець|виконувач| здійснює вимірювання|вимір|;

- особливості методу вимірювання|виміру|, що визначає вимірювальний процес;

- специфіка зовнішнього середовища|середи|, у якому перебігає процес вимірювання|виміру|.

Значення фізичної величини, знайденої шляхом її вимірювання, називають результатом вимірювання. Результат вимірювання у загальному вигляді можна представити формулою

(2.1)

де l – результат вимірювання; l0 – значення одиниці вимірювання, n – кількість одиниць вимірювання.

За фізичним виконанням розрізняють прямі або безпосередні вимірювання|виміри|, коли шукана величина безпосередньо порівнюється з|із| одиницею вимірювання|виміру|, і непрямі, коли значення вимірюваної величини є функцією одного або декількох аргументів виміряних|виміряти| безпосередньо або опосередковано.

За приклади|зразки| безпосередніх вимірів|вимірів| можна вважати вимір температури термометром, вимір маси тіла на рівноплечних| вагах шляхом порівняння її із|із| масою гирь, вимір довжини лінії мірною стрічкою.

За приклад|зразок| непрямих вимірів можна вважати вимір довжини лінії нитяним далекоміром і обчислення|підрахунку| її за формулою

(2.2)

де довжина лінії D визначається як функція безпосередньо виміряного|виміряти| відрізка рейки l, який розташований між далекомірними штрихами, і параметрів далекоміра – коефіцієнта k; постійного доданку С.

За інший приклад|зразок| непрямих вимірів можна вважати вимір перевищення при тригонометричному нівелюванні за формулою

(2.3)

де перевищення h визначається як функція опосередковано виміряних далекомірних відстаней D, кута нахилу υ і безпосередньо виміряних висоти приладу I і точки візування V.

Завершальною процедурою в процесі геодезичних вимірів є математична обробкаотриманих результатів. Ця процедура отримання результатів геодезичних вимірів і оцінки їх точності шляхом проведення обчислювальних операцій із виміряними значеннями геодезичних величин за певним алгоритмом. В основі математичної обробки геодезичних вимірів лежать математичні методи і моделі теорії ймовірності, математичної статистики і теорії похибок.

У процесі математичної обробки результатів вимірів|вимірів| можна виділити наступні етапи:

- систематизація| і класифікація результатів вимірів;

- виявлення характеру|вдачі| похибок вимірів (випадкові або систематичні);

- обчислення|підрахунок| числових значень похибок вимірів;

- обчислення|підрахунок| поправок і вагів функцій результатів вимірів;

- оцінка точності результатів вимірів;

- оцінка надійності результатів вимірів;

- оцінка прецизійності| результатів вимірів.

Таким чином, розглянуті| основні елементи і дані загальних|спільна| характеристик процесу вимірювання|вимірів|. Наведені методи вимірів,|вимірів| їх класифікація. Виділені основні етапи математичної обробки результатів геодезичних вимірів|вимірів|.
Переглядів: 1321

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Видатні науковці | Похибки вимірів і їх класифікація

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.