Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ОЦІНКА УМОВ ІНСОЛЯЦІЇ ПРИМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ВІКОННИЙ ОТВІР ЗА ДОПОМОГОЮ СОНЯЧНОЇ КАРТИ ЗА МЕТОДОМ РОЗРАХУНКОВОЇ ТОЧКИ

Розрахунок тривалості інсоляції із застосуванням сонячної карти по методу розрахункової точки дозволяє проаналізувати інсоляційний режим приміщень і територій протягом будь-якого дня року з урахуванням будь-яких затінюючих РТ елементів довільної форми, балконних плит, козирків, інших сонцезахисних пристроїв, оточуючих будинків і рельєфу. Виконання нормативних вимог для кожного дня періоду року з 22 березня до 22 вересня є достатньою умовою виконання інсоляційних норм.

В Україні використовуються сонячні карти, побудовані для кожного цілого градуса з 45 ° до 52 ° пн. ш. [14]. Вибір розрахункової сонячної карти проводиться згідно із завданням.

За цим методом у кожній вертикальній площині, що проходить через РТ в межах горизонтального кута інсоляції, визначається вертикальний кут інсоляції і вертикальний кут затінення сусідніми будівлями, які застосовуються для побудови поєднаної тіньової маски світлопрорізів.

РТ в світлопрорізах загального положення приймається у вертикальній січній площині, перпендикулярно серединній поверхні світлопрорізу в його центральній точці, як точка перетину серединної поверхні і променя, який обмежує вертикальний кут інсоляції нижній внутрішньої точки перетину світлопрорізу його екрануючими елементами (рис. 7.5, а). Приклади розташування РТ для деяких типів світлопрорізів у вертикальних стінах показані на рисунку 7.5, б, в.

 

       
   
 
 

 


Рис. 7.5. Розташування розрахункових точок для різних типів світлових прорізів: а - в світлопрорізах загального положення; б - на плані у вертикальних стінах; в - на розрізі у вертикальних стінах.

 

Горизонтальний кут інсоляції в світлопрорізах, розташованих у вертикальних стінах, визначається з урахуванням розташованих з боків світлових прорізів вертикальних екранів (стінки лоджій, пілони, вертикальні сонцезахисні пристрої тощо).

 

Розрахунок тривалості інсоляції за допомогою сонячних карт за методом РТ виконується в такій послідовності:

1. У межах горизонтального кута інсоляції на плані визначаються напрями, за якими визначатимуться вертикальні кути інсоляції, а на генплані - напрямки, за якими визначатимуться кути затінення. Необхідна кількість таких напрямків залежить від форми светопроемов, затінюють елементів і протилежних будинків. Їх повинно бути достатньо для коректної побудови тіньових масок світлопрорізу і навколишньої забудови.

При побудові тіньової маски світлопрорізу обов'язково треба проводити вертикальні площини через точки зламу форми зовнішнього отвору світлопрорізів, балконної плити, козирка і т.п. На цих напрямках будуть знаходитися точки зламу тіньової маски світлопрорізів.

При побудові тіньової маски затінення сусідніми будинками напрямки проводяться через кути будинків, які видно з розрахункової точки. Ці напрямки будуть визначати кути затінення і точки зламу тіньових масок сусідніх будинків.

2. Між точками зламу форми елементів, що затінюють, необхідно прийняти додаткові точки для уточнення форми тіньової маски:

- на прямолінійних участках елементів необхідно взяти тільки по одній додатковій точці;

- на криволінійних участках елементів достатньо взяти три додаткові точки для побудови на тіньовій масці плавної дуги.

Через додаткові точки також проводяться напрямки по РТ. Так утворюються дві множини напрямків: А, В, С, ... призначені для визначення форми тіньової маски светопроемов і 1, 2, 3, ... призначені для визначення тіньової маски навколишньої забудови.

3. Вертикальний кут інсоляції в довільному напрямку визначається наступним чином (рис. 7.6):

- за напрямком і проводиться вертикальна напівплощина;

- будується схематичний перетин цієї півплощини світлових прорізів і екрануючих елементів;

- на перетині проводиться дотична від РТ до контуру затінення світлових прорізів;

- якщо з розрахункової точки зеніт спостерігається, то вертикальний кут інсоляції βі, - це кут між вертикаллю і дотичною, якщо не спостерігається, то βі - кут між горизонталлю і дотичною (рис. 7.6).

Примітка 1. На напрямках, в яких у вертикальній напівплощини спостерігається зеніт, замість кутів інсоляції βі для побудови тіньової маски використовуються відповідні кути затінення γі = 90 - βі.

4. Вертикальний кут затінення від навколишньої забудови для довільного напрямку і визначається наступним чином (рис. 7.6):

- через відповідний напрям і проводиться вертикальна напівплощина;

- будується схематичний перетин цієї півплощини об'єкта, що затінюється;

- на перетині проводиться з РТ дотична до контуру затінення;

- вертикальний кут затінення γі, - це кут між горизонталлю і дотичною.

 

 

 
 

 

 


Рис. 7.6. Визначення вертикальних кутів інсоляції і затінення за методом РТ у вертикальних світлопрорізах.

 

5. Тіньова маска світлопрорізу методом РТ будується в такій послідовності:

- на плані визначається положення РТ;

- визначається горизонтальний кут інсоляції;

- на плані визначаються розрахункові напрямки інсоляції А, В, С,…;

- ці напрямки відносно півночі наносяться на носій тіньової маски так, щоб вони пройшли через полюс сонячної карти;

- по кожному напрямку А, В, С, ... визначаються вертикальні кути інсоляції βА, βВ, βС, ... ;

- значення цих кутів відкладаються на відповідних напрямках на носії тіньової маски за допомогою шкали альмукантаратів сонячної карти;

- отримані точки з'єднуються кривою з урахуванням точок зламу;

- заштриховують частину небосхилу, яка не спостерігається з розрахункової точки.

 

6. Тіньова маска окремого протилежного будинку за методом РТ будується в такій послідовності:

- на генплані визначається горизонтальний кут затінення РТ будівлею і напрямки 1,2,3, ..., в яких буде мати місце злам контуру тіньової маски;

- ці напрямки відносно півночі наносяться на носій тіньової маски так, щоб вони пройшли через полюс сонячної карти;

- за кожним напрямком 1,2,3, ... визначаються вертикальні кути затінення γ1, γ2, γ3…;

- значення цих кутів відкладаються на відповідних напрямках на носії тіньової маски за допомогою шкали альмукантаратів сонячної карти;

- отримані точки з'єднуються кривою з урахуванням точок зламу;

- заштриховують частину небосхилу, яка затінюється будинком.

7. Суміщена тіньова маска утворюється накладенням тіньових масок світлопрорізів і навколишньої забудови.

8. Розрахунковий час інсоляції визначається незатіненими ділянками сонячних траєкторій за розрахунковий період доби від початку другої години після сходу Сонця до початку останньої години перед його заходом.

 

Приклад 7.2.

Світлопроріз прямокутної форми в вертикальній стіні затінюється розташованою вище балконною плитою складної форми. Навпроти світлопрорізу є протилежна будівля (рисунок 7.7). Район будівництва - м. Київ (φ = 50,4 ° пн. ш.).

Суміщена тіньова маска світлопрорізів побудована в такій послідовності:

- на генплані з розрахункової точки проводяться напрямки на кути сусідньої будівлі, які видно з розрахункової точки, - направлення на точки 1, 2, 3 (рис. 7.7, а). Таким чином, визначається горизонтальний кут затінення сусіднім будинком. Такі ж напрямки відносно півночі проводяться з центру сонячної карти (рис. 7.7, д);

- по кожному напрямку визначаються натуральні величини вертикальних кутів затінення (рис. 7.7, б). Значення цих кутів відкладаються на відповідних напрямках на сонячній карті за допомогою шкали альмукантаратів (рис. 7.7, д);

- за отриманими точкам будується тіньова маска забудови. Для уточнення контуру тіньової маски сусідньої будівлі необхідно взяти додаткові точки на ребрах 12 і 23, так як на сонячній карті прямолінійним ребрам відповідають дуги кіл;

- на плані приміщення з РТ проводяться промені до зовнішніх ребер бічних укосів вікна - направлення на точки А і G (рис. 7.7, в). Таким чином, визначається горизонтальний кут інсоляції. В рамках горизонтального кута інсоляції проводяться додаткові напрямки - направлення на точки В, С, D, E, F. При цьому обов'язково треба провести напрямок на точку Е, де має місце перелом козирка. Такі ж напрямки відносно півночі проводяться з центру сонячної карти (рис. 7.7, д);

- на розрізі приміщення для кожного напрямку визначається вертикальний кут інсоляції (рис. 7.7, г). Значення цих кутів відкладаються на відповідних напрямках на сонячній карті за допомогою альмукантаратів (рис. 7.7, д). За отриманими точкам будується тіньова маска світлопрорізів. При цьому слід мати на увазі, що точкам зламу контуру козирка будуть відповідати злами на контурі тіньової маски;

- суміщена тіньова маска отримана накладенням тіньових масок світлопрорізів і сусідньої будівлі.

 

 

 


Рис. 7.7. Приклад розрахунку тривалості інсоляції приміщення за методом РТ.

а – визначення горизонтального кута затінення сусідньою будівлею і напрямків для побудови тіньової маски забудови; б – визначення вертикальних кутів затінення сусідньою будівлею; в - визначення горизонтального кута інсоляції та напрямків для побудови тіньової маски світлопрорізів; г – визначення вертикальних кутів інсоляції; д – побудова тіньової маски для розрахунку тривалості інсоляції приміщення.

Розрахункова тривалість інсоляції наводиться в таблиці 7.3 по часу, який відповідає точкам перетину відповідних проекцій траєкторій Сонця з контуром суміщеної тіньової маски.

Таблиця 7.3. Визначення розрахункової тривалості інсоляції приміщень
Місяць Характеристики розрахункової інсоляції, год. Нормативна тривалість інсоляції, год.
Поча- ток Закін- чення Перерви початок-закінчення тривалість Тривалість
Загаль- на Розрахун- кова Найбільша безперервна
XII 903 1457 - 554 554 554 -
I,XI 842 1518 - 636 636 636 -
II,X 855 1500 - 605 605 605 -
III, IX 921 1435 - 514 514 514 230
IV, VIII 943 1756 1025 - 1148 1435 - 1740 345 329 247 230
123 305
V, VII 1255 1807 1440 – 1708 244 244 145 300
228
VI 1325 1756 1445 – 1656 221 221 120 300
210

 

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рішення | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.