Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЛАдобудування

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.0909 “Приладобудування” факультету екології та приладо-енергетичних систем, денної та заочної форм навчання

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

 

 

ЛУЦЬК 2010УДК 389.001

ББК 30.10

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЛАдобудування

 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.0909 “Приладобудування” факультету екології та приладо-енергетичних систем, денної та заочної форм навчання.

 

Укладачі: д.т.н. професор Марчук В.І., асистент Мороз С.А.

 

Рецензенти: ___________Пальчевський Б.О. – д.т.н., професор завідувач кафедри пакування та автоматизації, ЛНТУ;

____________Чалий В.Д. – інженер-технолог відділу головного технолога АТ «СКФ Україна» (публічне).

 

Відповідальний за випуск: Марчук В.І.

 

Затверджено науково-методичною радою ЛНТУ, протокол № ___ від «___» ___________ 2010 р.

 

Затверджено до друку науково-методичною факультуту екології та приладо-енергетичних систем ЛНТУ, протокол № ___ від ________ 2010 р.

 

Затверджено на засіданні методичного семінару кафедри приладобудування, протокол № ____ від «___» _________ 2010 р.

 

© Марчук В.І., Мороз С.А.


Зміст

Зміст  
Вступ  
1. Загальнотехнічна частина.  
1.1. Технологічний аналіз креслення та конструкції деталі  
1.1.1. Призначення деталі у виробі, функції, які нею виконуються  
1.1.2. Умови роботи деталі  
1.1.3. Складність конфігурації деталі  
1.1.4. Ступінь жорсткості деталі  
1.1.5. Проектні та конструкторські бази  
1.1.6. Орієнтація поверхонь деталі щодо власної системи координат  
1.2. Аналіз технічних умов на деталь  
1.2.1 Матеріал деталі, термічна обробка  
1.2.2 Покриття, спеціальні види викінчувальної і зміцнювальної обробки поверхонь  
1.2.3 Дефекти деталі, регламентовані технічними вимогами  
1.2.4 Контрольні випробування  
1.2.5 Особливі вимоги  
1.3. Аналіз точності і якості обробки поверхонь деталі  
1.3.1. Точність розмірів деталі  
1.3.2. Точність форми і взаємного розташування поверхонь  
1.3.3. Шорсткість поверхонь  
1.3.4. Особливі фізико-механічні властивості поверхонь  
1.4 Аналіз технологічності конструкції деталі  
1.4.1. Характер планованого технологічного процесу  
1.4.2. Застосування високопродуктивних методів обробки  
1.4.3. Потреби в спеціальних засобах оснащення і устаткування  
1.4.4. Необхідність зміни конструкції деталі  
1.4.5. Кількісна характеристика технологічності деталі  
2.Технологічна частина  
2.1.Визначення типу виробництва. Розрахунок такту.  
2.2. Вибір методу отримання заготовки та проектування заготовки  
2.2.1. Загальний підхід до вибору методу отримання заготовки  
2.2.2. Заготовки з сортового матеріалу  
2.2.3. Заготовки отриманні методами лиття  
2.2.4. Штамповки і поковки  
2.2.5. Кількісний аналіз собівартості варіантів отримання заготовок  
2.3. Вибір базових поверхонь, розрахунок міжопераційних та операційних припусків на механічну обробку.  
2.3.1. Технологічні бази.  
2.3.2. розрахунок міжопераційних та операційних припусків  
2.4. Проектування технологічного маршруту механічної обробки деталі.    
2.5. Розрахунок (вибір) режимів різання, вибір технологічного обладнання, інструменту та засобів технологічного оснащення    
2.6. Нормування технологічних операцій  
2.7. Характеристика дільниці механічної обробки, порядок розташування технологічного обладнання, міжопераційний транспорт, засоби механізації та автоматизації  
3.Конструкторська частина  
3.1. Характеристика, принцип роботи та призначення верстатного пристою для однієї з операцій механічної обробки    
3.2. Силовий розрахунок пристрою та розрахунок на точність базування    
3.3. Розроблення карти складання верстатного пристрою  
Висновки  
Література  

 


Вступ

 

Даний курсовий проект необхідно виконувати до виданого завдання та креслення самої деталі. Підставою виконання курсового проекту є типові технологічні процеси виготовлення деталей приладів, які наведені в навчальних посібниках з технології приладобудування та технології машинобудування і іншій літературі.

Розробку будь-якого технологічного процесу виготовлення деталі, незалежно від її конфігурації, розмірів, маси, матеріалу, з якого вона повинна бути виготовлена, слід починати з глибокого вивчення її службового призначення, а також аналізу вимог точності та шорсткості поверхонь і інших технологічних вимог. Це дає можливість уникнути зайвих операцій механічної обробки, застосувати найменш дороге і найбільш продуктивне обладнання, збільшити економічний ефект.

Технологічний процес повинен розроблятися з урахуванням програми випуску і відповідно до дійсних норм та стандартів.

Технологія виготовлення деталі повинна бути пов’язана із її службовим призначенням. Це забезпечує узгодження рішень, які приймаються на різних етапах проектування технологічного процесу виготовлення деталі.

При розробці технологічного процесу слід використовувати сучасні методи обробки металів із застосуванням новітнього високопродуктивного обладнання, рішення приймати на базі розмірно-точнісного аналізу із врахуванням держстандартів.

Основні результати роботи дають підстави подальшої розробки теми на етапі дипломного проектування.

При виконанні аналізу за наведеною методикою на практичних заняттях, при підготовці контрольно-курсових і контрольних робіт студенти машинобудівних спеціальностей вузів зможуть закріпити отримані знання, розвинути навички самостійного вирішення питань проектування технологічних процесів обробки виробів, підвищити свою компетентність в частині застосування інженерно-візуальних, розрахункових та експертних методів оцінки технологічності конструкції виробів.

 

 

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вправа 218. Відредагуйте речення, виправивши можливі помилки. | Загальнотехнічна частина.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.