Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Температура плавлення та її визначення

Принцип методу: Температурою плавлення речовини називають температуру рівноваги фаз тверда речовина - рідина під час процесу плавлення. Визначити цю температуру можна в процесі плавлення або в процесі застигання розплаву тому, що, якщо виключено переохолодження, температура застигання співпадає з температурою плавлення.

Часто за температуру плавлення приймають інтервал температур між появою перших крапель рідини і повним переходом твердої речовини в рідкий стан. Для чистих індивідуальних сполук цей інтервал вимірюється частками градуса. В присутності домішок точка плавлення речовини знижується. Відсутність зниження температури плавлення суміші речовини, що досліджують, з стандартною речовиною розглядається як доказ їх ідентичності (або їх повної взаємної нерозчинності).

Між температурою плавлення речовини та її молекулярною будовою є певна залежність.

В гомологічних рядах аліфатичних сполук CnH2n+2 із збільшенням молекулярної маси речовини температура плавлення підвищується, а різниця між сусідніми членами ряду поступово зменшується (рис. 2.1.).


Можна відзначити, що речовини з симетричними молекулами плавляться при більш високій температурі, ніж речовини менш симетричної будови. Так, наприклад, парафіни нормальної (нерозгалуженої) будови мають більш високу температуру плавлення, ніж парафіни ізомерної будови з тим же числом атомів вуглецю.

н-октан, tпл = -56,8оС 2,2,4-триметилпентан, tпл = -107,38оС (ізооктан)
   

У стерео ізомерних сполук транс-ізомер, як правило, плавиться при більш високій температурі :

Малеїнова кислота, tпл= 130оС Фумарова кислота, tпл= 287оС

 

Температура плавлення речовини зростає із збільшенням степені асоціації молекул. Так, складні ефіри, що не здатні до утворення місткового водневого зв’язку, плавляться при значно більш низьких температурах, ніж відповідні карбонові кислоти (порівняй, наприклад, оцтову кислоту tпл= +16,6оС та етилацетат, tпл= -82,4оС).

 

Таблиця 2.1. Температура плавлення деяких ізомерних дизаміщених похідних бензолу

Речовина Температура плавлення ізомерів, оС
Орто Мета Пара
Ксилол - 28 -53
Дихлорбензол - 18 - 25
Діоксибензол
Діамінобензол
Динітробензол
Фторбензойна кислота
Хлорбензойна кислота
Бромбензойна кислота
Нітробензойна кислота

 

Таблиця 2.2. Температура плавлення деяких три заміщених похідних бензолу

Речовина Температура плавлення ізомерів, оС
1,2,3 - 1,2,4 - 1,3,5 -
Трихлорбензол
Трибромбензол
Трийодбензол
Триоксибензол

 

Заміщення атома водню на атом галоїду, гідроксильну, карбоксильну або аміногрупу призводить до підвищення температури плавлення. При заміщенні атомом галоїду температура плавлення підвищується відповідно з підвищенням атомної маси галоїду: йод замісні похідні плавляться при температурах вищих, ніж бром- та хлорзаміщені.

 

 

В ароматичному ряду із дизаміщених похідних бензолу найбільш високу температуру плавлення мають п-ізомери ( див. табл. 2.1.1), а серед тризаміщених при більш високій температурі плавляться 1,3,5-похідні (див. табл.2.2).

 

Обладнання та матеріали: термометр, капіляр, годинникове скло, скляна трубка, прилад для вимірювання температури, гумове кільце, колбонагрівач або електроплитка.

Реактиви:бензойна кислота С6Н5СООН - 0.5 г ( або інша тверда речовина).

Виконання експерименту.Для економії часу спочатку визначають приблизну температуру плавлення. Кілька дрібних кристалів речовини поміщають на кульку термометра в горизонтальному положенні. Термометр нагрівають на закритій електроплитці. У момент початку плавлення кристалів відзначають показання термометра. Точну температуру плавлення твердої речовини можна визначати при нагріванні на колбонагрівачі (1) сірчаної кислоти (3) в приладі, зображеному на рис. 2.2. Запаяний з одного кінця капіляр (2), у який поміщають речовину, має внутрішній діаметр 0,8-1,0 мм і довжину 35-45 мм. Капіляр наповняють речовиною так, щоб щільний шар його займав 3-4 мм. Для утворення щільного шару речовини капіляр кидають запаяним кінцем униз через скляну трубку діаметром 10 мм і висотою 60-80 см, що стоїть вертикально на годинному склі. Капіляр (2) за допомогою гумового кільця прикріплюють до термометра і поміщають у прилад.

При визначенні температури плавлення нагрівання ведуть спочатку зі швидкістю 4-6 град/хв., а ближче до температури плавлення - від 1 до 2 град/хв. Варто фіксувати температурний інтервал від появи рідкої фази до повного розплавлювання речовини в капілярі. Ознакою чистоти речовини є чітка температура плавлення (інтервал не перевищує 0,5 град). Практично вважається припустимим, коли речовина плавиться в межах 1-2 град.

Найбільш точні результати, що характеризують чистоту речовини та температуру його плавлення, можна одержати при вивченні так званих кривих кристалізації або кривих плавлення. Такі криві є графічним зображенням процесу кристалізації або плавлення і показують зміну температури речовини з часом при постійній швидкості втрати або одержання тепла.

При кристалізації розплавленої речовини крива має певну форму, що пов’язано з виділенням скритої теплоти кристалізації. Спочатку, внаслідок деякого переохолодження, температура падає нижче температури кристалізації, потім піднімається і, поки йде процес кристалізації, зберігає майже постійну величину, що передається відповідною сходинкою або площадкою (рис. 2.3.).

Чим чистіше речовина, тим менше кут нахилу площадки до горизонталі. Тому, якщо речовина чиста, то це зразу видно з характеру кривої, і відпадає необхідність в повторному очищенні для підтвердження незмінності температури плавлення.

В ряді випадків аналіз кривої дозволяє чітко встановити особливості процесу кристалізації таких речовин, які мають подвійні та потрійні температури плавлення, тобто утворюють різні кристалічні форми.

Недолік визначення температури плавлення шляхом аналізу кривих кристалізації або кривих плавлення є в тому, що для цього методу потрібно значно більшу кількість речовини, ніж при визначенні в капілярах.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лабораторна робота 2 | Температура кипіння та її визначення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.