Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Якісний полярографічний аналіз

Якщо зняти вольтамперні криві для однієї й тієї ж речовини різної концентрації, то постійною величинию для всіх концентрацій буде величина потенціалу напівхвилі . Ця величина і служить якісною характеристикою в полярографічному аналізі.

Кожний ioн або нейтральна молекула (у випадку органічних сполук) характеризується, як відомо, визначеним потенціалом відновлення (або окиснення). Полярографічна хвиля описується рівнянням Гейровського-Ільковича:

,

де Е – потенціал відновлення;

Е1/2 – значення потенціалу, при якому сила струму досягає половини граничного значення, рівного Іd/2;

R – газова стала;

Т – абсолютна температура;

F – число Фарадея;

І – сила струму в будь-якій точці полярографічної хвилі;

n – число електронів, що беруть участь в електродній реакції;

Іd – сила граничного дифузійного струму.

Величина Е1/2 не залежить від концентрації реагуючої речовини в розчині:

;

а залежить від:

– природи визначуваного іону;

– природи і концентрації фону;

– наявності комплексоутворювачів i кислотності середовища.

При дотриманні постійних умов за величиною потенціалу напівхвилі можна якісно ідентифікувати речовину, користуючись даними відповідних таблиць. Особливо часто потенціал напівхвилі вимірюють при якісному аналізі органічних сполук.

Для точного визначення потенціалу напівхвилі будують графік залежності lnI/(Id–I)–E. За tgα можна розрахувати кількість електронів: tgα=0,058/n.

Полярографічні спектри.Якщо в аналізованому розчині знаходяться декілька електрохімічно активних компонентів, здатних відновлюватися на мікрокатоді (або окислюватись на аноді), Е1/2 яких різняться більш ніж на 0,3 В, то при знятті вольтамперограм, електродні реакції будуть перебігати послідовно зі збільшенням напруги, що накладається. При цьому на вольтамперній кривій вийде декілька полярографічних хвиль (сходинок), що дозволяють визначити кількість або концентрацію кожного з компонентів. Taкi складні полярограми мають назву "полярографічні спектри". На рис. 6.4 наведена полярограма чотирикомпонентної системи.

 

Рис. 6.4 Полярограма розчину, що містить на фоні КСl іони Рb2+, Cd2+, Zn2+, Мn2+ (103 M)

 

З рисунка видно, що область потенціалів граничного струму свинцю(II) простирається тільки до потенціалу розряду іонів кадмію, а кадмію до потенціалу розряду (виділення) цинку (точки А і В відповідно).

Останнє збільшення струму відповідає розряду іонів водню, що не буде мати площадки. Значення граничного дифузійного струму або висоти хвилі (h, мм) знаходять для кожного компонента індивідуально, віднімаючи струм, обумовлений відновленням попередніх катіонів.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Кількісний аналіз. Рівняння Ільковича

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.