Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Білет -13.

1. Екологiчнi чинники прямо або опосередковано впливають на життєдiяльнiсть органiзмiв. Який абiотичний чинник на планетi є первинним у забезпеченнi трофiчних потреб усiх живих iстот:

A тепло;

B iонiзуюче випромiнювання;

C вода;

D повiтря;

E сонячне свiтло?

2. Серед найпростiших є вiльноiснуючi й паразитичнi форми. Хвороби, зумовленi паразитичними найпростiшими, мають загальну назву:

A трематодози;

B фiлярiатози;

C нематодози;

D цестодози;

E протозоонози.

3. У жінки в анамнезі два викид­ні, третьою народилася дитина з багатьма вадами розвитку (відсутні верх­ні кінцівки, недорозвинені нижні кін­цівки). Результатом паразитування в організмі жінки якого збудника можуть бути ці аномалії розвитку?

A. Entamoeba histolytica.

B. Lamblia intestinalis.

C. Balantidium coli.

D. Trichomonas hominis.

E. Toxoplasma gondii.

4. Під час обстеження в дівчини, 10 років, у зскрібку з періанальних складок виявлено безбарвні асиметричні овальні яйця. Який гельмінт продукує такі яйця?

A. Fasciola hepatica.

B. Ascaris lumbricoides.

C. Enterobius vermicularis.

D. Trichocephalus trichiurus.

E. Ancylostoma duodenale.

5. Дитина, 10 років, скаржиться на загальну слабкість, нудоту. На її білизні знайдено гельмінти білого кольору завдовжки 5—10 мм. Під час мікроскопії зскрібка з періанальних складок виявлено безбарвні яйця асиметричної форми. Який гельмінт паразитує в дитини?

A. Аскарида людська.

B. Гострик.

C. Кривоголовка дванадцятипала.

D. Трихінела.

E. Волосоголовець людський.

6. Під час профілактичного огляду школярів лікар виявив на голові кількох учнів одного класу білі блискучі яйця членистоногого, міцно прикріплені до волосся. Який ектопаразит це може бути?

A. Блоха людська.

B. Воша лобкова.

C. Воша головна.

D. Блощиця.

E. Воша одежна.

7. Хворий скаржиться на головний біль, загальну слабкість, виснажливі напади лихоманки, що повторюються кожні 48 год і супроводжуються підвищенням температури тіла до 40 °С. Збудник якої хвороби спричинює ці симптоми?

A. Чотириденної малярії.

B. Трипаносомозу.

C. Триденної малярії.

D. Лямбліозу.

E. Амебіазу.

8. Чоловіку встановлено діагноз: опісторхоз. Як саме збудник опісторхозу потрапив в організм чоловіка?

A. З м’ясом, що не пройшло до­статньої термічної обробки.

B. З рибою, що не пройшла до­статньої термічної обробки.

C. Через брудні руки.

D. З немитими овочами.

E. Під час контакту з кішкою, ураженою опісторхозом.

9. У хворого гострий розлад функцій травного тракту, що супроводжується частими проносами (3—5 разів за добу) з домішками крові та підвищеною температурою тіла. При дослідженні фекалій виявлено най­простіші, що мають непостійну форму тіла розміром 23 мкм з фагоцитованими еритроцитами в цитоплазмі. Як вони називаються?

A. Entamoeba coli.

B. Leishmania donovani.

C. Trypanosoma brucei gambiense.

D. Entamoeba histolytica.

E. Toxoplasma gondii.

10. Пiд час мiкроскопiювання мазкiв пунктату груднини у хворого в клiтинах кiсткового мозку виявлено велику кiлькiсть одноклiтинних безджгутикових паразитiв. У їхнiй цитоплазмi виявлено одне ядро i паличкоподiбний кінетопласт. При культивуваннi паразита в штучному поживному середовищi вiн набуває джгутикової форми. Збудником якого захворювання є цей паразит:

A кишкового трихомонозу;

B вiсцерального лейшманiозу;

C амебiазу;

D балантидiазу;

E токсоплазмозу?

11. Серед членистоногих є механiчнi, специфiчнi переносники збудникiв хвороб, а також збудники хвороб. Серед членистоногих збудником хвороб людини є:

A дермацентор;

B селищний клiщ;

C собачий клiщ;

D коростяний свербун;

E тайговий клiщ.

12. Отруйнi тварини бувають пасивно-отруйними та активно-отруйними. Серед останнiх видiляють озброєних i неозброєних. Назвiть активно-отруйну неозброєну тварину:

A медуза-хрестовик;

B риба маринка;

Cриба фугу;

D саламандра;

E бджола.

13. Серед населення, що проживає в геохiмiчних провiнцiях, де спостерiгається надлишок або нестача певних хiмiчних елементiв, поширенi ендемiчнi хвороби. Внаслiдок чого у людини розвивається ендемiчний зоб:

A дефiциту кобальту;

B надлишку молiбдену;

C надлишку стронцiю;

D дефiциту йоду;

E дефiциту мiдi?

14. Живi iстоти на планетi розселенi нерiвномiрно. Однорiднi дiлянки територiї (або акваторiї), якi заселенi живими органiзмами, називають:

A бiогеоценозами;

B бiотопами;

C бiоценозами;

D нацiональними парками;

E заповiдниками.

15. Останнiм часом в атмосферi спостерiгається пiдвищення концентрацiї CO2. До яких наслiдкiв може призвести ця змiна в газовому складi атмосфери:

A збiльшення концентрацiї кисню в атмосферi;

B створення парникового ефекту;

C виснаження озонового шару;

D зменшення рiвня води у Свiтовому океанi;

E пiдвищення рiвня радiоактивного фону?

16. Пiд час розтину тiла померлої людини у печiнцi виявлено дрiбногорбкувату структуру, яка складається з дрiбних мiхурцiв i зумовлена iнвазуванням людини певним гельмiнтом. Який гельмiнтоз був у померлого:

A фасцiольоз;

B опiсторхоз;

C ехiнококоз;

D альвеококоз;

E дикроцелiоз?

17. Хворiй пiд час пологiв перелили кров донора, який ранiше жив в Африцi. За два тижнi в реципiєнтки виникла пропасниця. Було припущено, що у хворої малярiя. За допомогою якого лабораторного дослiдження можна уточнити цей дiагноз:

A вивчення лейкоцитарної формули кровi;

B визначення збудника методом великої краплi кровi;

C вивчення пунктату спинномозкової рiдини;

D проведення серологiчних дослiджень;

E вивчення пунктату лiмфатичних вузлiв?

18. Небезпечнi для людини отрути, якi утворюються в органiзмi отруйних тварин, не однаково впливають на рiзнi види ссавцiв. Деякi з них мають природний iмунiтет до певних отрут. Яка тварина нечутлива до укусiв гри-мучої змiї:

A собака;

B свиня;

C морська свинка;

D кiнь;

E кролик?

19. Цисти деяких видiв найпростiших мiстять декiлька ядер. Цисти якого найпростiшого мають чотири ядра:

A балантидiя кишкового;

B амеби дизентерiйної;

C лямблiї;

D лейшманiї;

E токсоплазми?

20. За даними ВООЗ, на Землі на малярію щорічно хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба трапляється переважно в тропічних і субтропічних регіонах. Межі її поширення збігаються з ареалами, де водиться:

A. Комар роду Culex.

B. Комар роду Aedes.

C. Комар роду Anopheles.

D. Вольфартова муха.

E. Муха цеце.Читайте також:

 1. Білет -12.
 2. Білет -14.
 3. Білет -15.
 4. Білет -2.
 5. Білет -4.
 6. Білет -5.
 7. Білет -7.
 8. Білет -9.
 9. Білет № 10
 10. Білет № 10
 11. Білет № 12
Переглядів: 831

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Білет -12. | Білет -14.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.