Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПЕРЕДМОВА.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Факультет фінансів та банківської справи

Кафедра фінансових ринків

 

Затверджено

на засіданні Вченої ради університету

протокол №__ від ____________20__ р.

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З курсу «Аналітичні розрахунки у сфері фінансових послуг»

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

денної та заочної форми навчання

галузі знань 03.05 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» для варіативних компонент «Фінансова діяльність з поглибленим вивченням іноземної мови», «Фінансова діяльність з поглибленим вивченням дисциплін психолого-педагогічного циклу»

Ірпінь 2013


Опорний конспект лекцій складений на основі робочої навчальної програми курсу ”Аналітичні розрахунки у сфері фінансових послуг”, затвердженої у 2013 році.

 

 

Розробники: А. М. Вдовиченко, к.е.н., с.н.с., завідувач відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів Науково-дослідного інституту фінансового права
  Зубрицький А. І., н.с., відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів Науково-дослідного інституту фінансового права
  Рецензент:     Серебрянський Д. М., к.е.н., с.н.с., доцент, Директор НДІ фінансового права

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри фінансових ринків,

протокол № ___від ”___” ______2013 р.

Завідувач кафедри ____________ В.П. Унинець-Ходаківська, доцент, к.е.н., професор

 

 

Розглянуто і схвалено вченою радою факультету фінансів та банківської справи, протокол № ___ від ”___”_____ 2013 р.

 

Голова вченої ради факультету фінансів

та банківської справи_________В.П. Унинець-Ходаківська, доцент, к.е.н., професор

 

 

Завідувач навчально-методичного відділу _________О.О. Бойко-Слобожан

 

 

Реєстраційний №__________


 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
   
   
   

 

 

ПЕРЕДМОВА.

Актуальність дисципліни.

Кваліфікований аналіз фінансових ринків вимагає використання математичних методів при описі процесів зміни ринкових показників і формування прогнозів подальшої динаміки ринку. Причому проблеми, які необхідно вирішити можуть бути досить складними і для їх вирішення потрібно застосування інформаційних та комп'ютерних технологій. Цим обумовлюється актуальність курсу «Аналітичні розрахунки у сфері фінансових послуг», який дозволяє оволодіти методами обробки та аналізу статистичних даних для прийняття рішень у фінансовій сфері.

Мета викладання дисципліни «Аналітичні розрахунки у сфері фінансових послуг» - формування практичних навичок застосування найпростіших статистичних методів для аналізу даних,що відображають функціонування фінансових ринків.

Предметом дисципліни є сучасні методи аналізу статистичних даних, що описують діяльність на фінансових ринках.

У результаті вивчення дисципліни «Аналітичні розрахунки у сфері фінансових послуг» студенти повинні:

знати: основні поняття та інструменти статистики для аналізу фінансових ринків; види даних; основи теорії ймовірності; методику побудови найпростіших регресій та тестування гіпотез.

вміти:

формулювати постановку задачі у аналітичній формі;

формувати бази статистичних даних і конвертувати їх в необхідні формати для подальшої обробки;

будувати найпростіші регресії, перевіряти їх валідність та тестувати гіпотези;

проводити якісну інтерпретацію отриманих результатів;

формувати звіти про зроблену роботу і представляти їх у стисло-аналітичному вигляді.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Панели управления и защиты вагона 81-740.1 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.