Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 5. Національна економіка і результативність суспільного виробництва

Національна економіка, її ознаки, структура та мета функціонування.

Головні макроекономічні показники та методи їх розрахунку. Номінальні та реальні макроекономічні показники.

Суспільний добробут і проблеми його кількісного визначення.

Національне багатство. Економічний потенціал суспільства.

 

Тема 6. Циклічність та економічне зростання

Макроекономічна рівновага та її роль у функціонуванні національної економіки.

Порушення макроекономічної рівноваги і циклічність економічного розвитку. Основні характеристики циклів.

Характеристика циклічності економіки України. Світові економічні кризи ХХІ сторіччя: характерні ознаки, причини та наслідки.

Економічне зростання, його джерела, фактори та типи.

Необхідність та пріоритети структурних зрушень в економіці України.

 

Тема 7. Макроекономічна нестабільність: безробіття та інфляція

Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги. Сутність, причини та форми безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття і політика зайнятості. Ситуація зайнятості в Україні та тенденції її розвитку.

Інфляція, її сутність, причини та види. Соціально-економічні наслідки інфляції та антиінфляційна політика держави.

Специфіка інфляційних процесів в Україні.

 

Тема 8. Держава та її роль у стабілізації ринкової економіки

Недоліки ринку і необхідність сполучення ринкового механізму з державним регулюванням економіки. Економічні функції держави.

Фінансова система та фіскальна політика держави. Бюджетний дефіцит та державний борг.

Грошово-кредитна система і напрямки грошово-кредитного регулювання національної економіки.

Держава та економічна безпека.

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема 1. Предмет і методологія економічної теорії

Мета заняття:

- досягти ясного розуміння студентами специфіки економічних явищ і процесів;

- з’ясувати особливості дослідження економічної дійсності;

- визначити значення економічної науки як для суспільства в цілому, так і для окремої людини.

План семінару

1. Економіка як специфічна сфера людської діяльності та як об’єкт наукового дослідження. Предмет економічної теорії.

2. Методи пізнання економічних явищ і процесів. Закони, принципи і категорії економічної теорії.

3. Функції економічної теорії, її задачі та місце в системі економічних наук.

 

Теми рефератів та питання для самостійного вивчення

1. Генезис і основні напрями розвитку сучасної економічної науки.

2. Роль економічної теорії у формуванні економічного мислення.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 1. Предмет і методологія економічної теорії | Терміни та поняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.