Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Нові інформаційні технології навчання

Розробка комп’ютерних технологій навчання в Україні розпочалося в середині 70-х років минулого століття. В 1995 році урядова постанова «Про заходи щодо забезпечення комп’ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес» започаткувала появу нових інформаційних технологій навчання в масовій школі (введено предмет «Основи інформатики», відкрили відповідні спеціальності в педінститутах).

Нові інформаційні технології – це сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій..

Нові інформаційні технології навчання– це методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання й у першу чергу ЕОМ.

Основною метою НІТ навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Педагогічні завдання НІТ навчання:

- інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості;

- побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти;

- системна інтеграція предметних галузей знань;

- розвиток творчого потенціалу учнів, його здібностей до комунікативних дій;

- розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності;

- формування інформаційної культури учнів;

- реалізація соціального замовлення, обумовленого інформацією сучасного суспільства (підготовка фахівців у галузі інформатики та обчислювальної техніки; підготовка користувача засобів нових інформаційних технологій).

До складових НІТ навчання відносять засоби і методи НІТ навчання.

Засоби НІТ навчання діляться на:

- апаратні: класи навчальної обчислювальної техніки, локальні і глобальні навчальні комп’ютерні мережі, електронне демонстраційне обладнання, комп’ютерні навчальні лабораторії тощо;

- програмно-методичні: контролюючі, імітаційно-моделювальні, інструментальні, службові програми; комп’ютерні курси, програмно-методичні, комплексні тощо;

- навчально-методичні: навчальні та методичні посібники, нормативно-технічна документація, організаційно-інструктивні матеріали тощо.

У процесі навчання мають застосовуватися такі засоби НІТ:

- апаратні: комп’ютери, персональні комп’ютери, локальні і глобальні мережі, пристрої введення – виведення, засоби збереження великих обсягів інформації та інше сучасне обладнання;

- програмні: програмні комплекси, інформаційні системи, системи машинної графіки, системи мультимедіа та гіпермедіа, системи штучного інтелекту, програмні засоби міжкомп’ютерного зв’язку тощо.

Методи НІТ навчання у традиційній моделі навчання:

- фрагментарне використання комп’ютера на уроках як тренажера або як демонстрація;

- контроль знань і тестування;

- дослідницька робота учнів у позаурочний час тощо.

А в нетрадиційній моделі навчання можуть бути здійсненні:

- дослідницька робота в комп’ютерних лабораторіях;

- обчислювальні експерименти;

- телекомунікаційні навчальні проекти;

- дистанційне навчання;

- використання гіпертекстових довідкових систем із можливістю виходу у світову інформаційну мережу.

Можна визначити такі функції і сфери застосування нових інформаційних технологій у сучасній школі:

1. НІТ як предмет вивчення на уроках інформатики;

2. НІТ як нові методи і засоби навчання;

3. НІТ як методи і засоби керування навчально-виховним процесом.

Як показує сучасна педагогічна практика, використання комп’ютера в навчальному процесі спрямоване на розв’язання таки чотирьох типів дидактичних завдань,

1. Комп’ютер використовується як допоміжний засіб для ефективного розв’язання вже існуючої системи дидактичних завдань (додаткова інформація, інструкції, обчислювальні операції, демонстрації тощо). Технології мультимедіа дозволяють учням не покидаючи навчального класу (дому), бути присутніми на лекціях видатних учених-педагогів, стати свідками історичних подій, відвідати світові музеї, будь-які куточки Землі. Системи гіпермедіа дозволяють пов’язати один з одним не тільки фрагменти тексту, а й графіку, звукозаписи, фотографії, мультфільми, відео кліпи тощо, створювати «електронні» книги, енциклопедії, підручники. Розвиток інформаційних телекомунікаційних мереж дає новий імпульс системи дистанційного навчання, забезпечує доступ до гігантських обсягів інформації, яка зберігається в різних куточках планети.

2. Комп’ютер може бути засобом для вирішення окремих практичних завдань у процесі загального безмашинного навчання (виконує функції контролера, тренажера): діалогові навчальні системи, довідково-контролюючі програми, текстовий редактор, експерименті навчальні системи.

3. Використовуючи комп’ютер, можна ставити і впроваджувати нові дидактичні завдання, які не розв’язуються традиційним шляхом, наприклад, імітувати експеримент. У процесі викладання математики за допомогою комп’ютера можна створювати різні математичні моделі, керувати ними і досліджувати їх «поведінку». У вивченні фізики комп’ютер допомагає демонструвати фізичні закономірності, експерименти.

4. За допомогою комп’ютера можна реалізувати принципово нові стратегії навчання (дистанційне навчання).

Крім цього, НІТ надають нові можливості для управлінської діяльності як в окремій школі, так і в усій системі освіти в цілому. Можна створювати бази даних учнів, анкетних даних учителів, реєструвати документи, складати розклади занять, готувати різні статистичні зведення, вести електронні журнали учнівської успішності, створити локальну шкільну інформаційну мережу тощо. Об’єднання шкіл і установ освіти в єдину інформаційну мережу дає змогу розв’язати проблему обміну оперативною інформацією між органами керування освітою й освітніми установами (накази, довідки, статистичні дані).

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Параметри зовнішньої оцінки проекта | Додатки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.