Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Сонячна система.

 

Під Сонячною системою розуміють сукупність всіх тіл, які обертаються навколо Сонця, яке є динамічним центром системи. До її складу входять: дев'ять великих планет; понад вісімдесят їхніх супутників; кілька десятків тисяч

 
 

малих тіл або астероїдів розмірами від 10 до 1 000 км; комети; безліч метеорних тіл з розмірами меншими за 1 км — так званих метеороїдів; міжпланетні пил та газ.

За своїми характеристиками великі планети поділяються на дві групи: планети земної групи - Меркурій, Венера, Земля та Марс, планети-гіганти - Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Щодо планети Плутон, то вона не належить до жодної з цих груп, а швидше нагадує деякі з супутників планет-гігантів. Відмінності між планетами обох груп обумовлені їхніми масами, хімічним складом та віддаленістю від Сонця. Якщо планети земної групи мають порівняно невеликі розміри, велику густину і складаються в основному зі щільних речовин, то планети-гіганти, навпаки, мають великі розміри, малу густину і складаються в основному з газів.

Маса планет-гігантів складає 98 % сумарної маси всіх планет Сонячної системи. Великою силою тяжіння вони утримують потужні метаново-аміачні атмосфери, системи кілець та супутників і швидко обертаються.

Планети відносно Сонця розміщенні у такому порядку: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

 

Планета Земля. Земля бере участь у двох рухах у просторі: обертається навколо осі та рухається навколо Сонця з середньою швидкістю 30 км/с на середній віддалі 149,6 млн. км.

У першому наближенні Землю можна вважати кулею. Але через обертання, яке спричиняє появу відцентрової сили, вона дещо сплюснута біля полюсів ; опукла біля екватора. Тому ближчим до справжньої форми Землі буде еліпсоїд обертання, одержаний обертанням еліпса навколо малої осі.

Вивчаючи нашу планету, вчені вже давно виділили ряд притаманних їй оболонок. Найвіддаленішою і найпротяжнішою оболонкою Землі є магнітосфера - ділянка навколоземного простору, фізичні властивості якої визначаються магнітним полем землі та його взаємодією з потоками заряджених частинок. Магнітне поле відхиляючи та затримуючи заряджені частинки не дає їм долітати до атмосфери і тим самим захищає життя на землі від смертельних потоків космічних частинок.

Земля оточена повітряною оболонкою - атмосфероюяка не має чітких меж і за своїми фізичними властивостями на різних висотах поділяється на тропосферу висота 9-17 км від полюса до екватора, температура зменшується з висотою до -55°С, стратосферу (до 55 км, температура зростає до 0°), мезосфера -(до 85 км, температура зменшиться до -85о ) і термосферу (від 90 км і вище, температура знову зростає). З урахуванням електричних властивостей атмосфери на висоті 70-400 км виділяють іоносферу, де повітря сильно іонізоване.

Головні складові (за масою) повітря: азот - 78 %, кисень - 21 %, аргон - 0,93 %, вуглекислий газ -0.03 %, озон і водяна пара. Інші гази наявні в кількості, меншій 0,01 %.

Під атмосферою лежать гідросфера і літосфера - оболонки, на яких існує практично все живе на Землі.

Під гідросферою розуміють сукупність усієї води на Землі в твердому, рідкому і газоподібному стані. Найбільше води у рідкому стані. Вона утворює Світовий океан, що вміщує 97 % усієї поверхневої води і покриває 71 % земної поверхні. 2,5 % води припадає на лід, а на озера, річки і атмосферну вологу - лише 0,5 %.

Літосфера - це верхня тверда оболонка Землі. Вона повністю покриває надра планети. Земні надра поділяють на такі шари: кора товщиною від 5 км під океанами і до 70-80 км під найвищими горами; мантії верхня і нижня загальною товщиною до 2 900 км; зовнішнє ядро до 2 100 км завтовшки; внутрішнє ядро радіусом до 1 300 км.

Земля має багатий хімічний склад. 90 % її маси припадає на залізо, кисень, магній і кремній. Земна кора майже наполовину складається з кисню, що входить до складу різних окислів, і на чверть - з кремнію. Значний відсоток припадає також на алюміній.

Супутник Землі — Місяць. Місяць - найближче до Землі небесне тіло, яке знаходиться від неї на середній віддалі 384 400 км і має радіус 1 738 км. Маса Місяця значно поступається масі Землі, а сила тяжіння на його поверхні приблизно у 6 разів менша, ніж на Землі.

Відношення маси Місяця до маси Землі у порівнянні з подібною величиною для супутників інших планет дуже велике і становить 1:81. Період обертання Місяця навколо осі дорівнює періоду його обертання навколо Землі. І через це Місяць завжди повернутий до Землі одним боком. Обертання такого типу називається синхронним.

Найкрупніші деталі поверхні Місяця можна бачити з Землі навіть неозброєним оком. До них належать світлі й темні ділянки. Першим спостерігав Місяць у телескоп Галілей, він і назвав темні ділянки морями. Ця назва за традицією збереглася, хоча відомо, що у місячних морях немає води. Світлі ділянки - материки - займають близько 60% видимої з Землі місячної поверхні.

Проте найефектнішими деталями місячної поверхні є кратери, які носять імена видатних учених.

 

Кратери на Місяці.

 

Серед них одинадцять імен належать українцям. Кратерів на видимому із Землі боці налічується близько 30000. Найбільші серед них - кратер Клавій з діаметром 235 км і Гримальді - 200 км. Більшість кратерів на Місяці мають метеоритне походження.

Першою людиною, яка 20 липня 1969 р., ступила на Місяць, був американський астронавт Нейл Армстронг. Разом з Едвіном Олдріном вони здійснили м’яку посадку у місячному модулі корабля «Аполон-11» на західній околиці Моря Спокою. Вони в становили там різноманітні наукові прилади і доставили на Землю 400 кг зразків місячного грунту.

Зразки місячних порід мають магматичне походження, їхній хімічний склад загалом такий же, як і склад земних порід, але з нестачею нікелю і кобальту і перевагою заліза, титану, цирконію та ітрію.

В місячних породах особливо багатої кремнезему, глинозему, окислів заліза та кальцію. Вік місячних порід становить 3-4,6 млрд років.

Відповідні вимірювання показали, що в полудень на екваторі температура поверхні Місяця сягає 390 К, а вночі 120 К.

Місяць - спокійне в тектонічному відношенні небесне тіло. Найбурхливіша епоха у його формуванні закінчилася ще 3,16 млрд років. Стале магнітне поле Місяця принаймні у 1 000 разів менше, ніж геомагнітне. Це свідчить про відсутність у Місяця рідкого ядра. Місяць оточений надзвичайно розрідженою газовою оболонкою з водню, гелію, неону та аргону, а також протяжною пиловою хмарою.

Припливи і відпливи. Перебуваючи на невеликій відстані від Землі, Місяць спричиняє на її поверхні явища припливів і відпливів.Припливи і відпливи виникають через те, що розміри Землі порівняно з відстанню до Місяця не безмежно малі, тому дія сили місячного тяжіння на різні її точки неоднакова. Уявимо собі, що вся поверхня Землі вкрита океаном. Тоді частинки води, найближчі до Місяця у певний момент (у т. А), притягаються сильніше, а частинки найвіддаленіші від нього (у т. В) - слабкіше, ніж частинки в центрі Землі. Як наслідок, водна оболонка, створюючи припливний горб, набирає форми еліпсоїда витягнутого в напрямку до Місяця. На відверненому від Місяця боці Землі також спостерігається припливний горб, але менших розмірів.

Земля обертається навколо осі, а тому припливні виступи пересуваються вздовж поверхні морів та океанів услід за Місяцем зі сходу на захід зі швидкістю 1 800 км/год. Над кожним пунктом припливна хвиля проходить двічі на добу. У відкритому морі рівень води піднімається на 1 м, а біля узбережжя, особливо у вузьких затоках чи бухтах, рівень піднімається значно вище — на 4-5м. Найбільші припливи близько 18м спостерігаються на узбережжі Канади, де берег порізаний вузькими глибокими фіордами.

 

Планети земної групи. Планетам земної групи властиві порівняно невеликі розміри і маси, велика середня густина (для Меркурія, Венери і Землі відповідно 5,4, 5,2 і5,5 г/см3, для Марса 1,97 г/см3) і тверда поверхня. Практично однакові значення густин свідчать про подібність співвідношень вмісту хімічних елементів, з яких утворені надра планет.

Зовсім інший вигляд має порівняння хімічного складу атмосфер, так, Меркурій має дуже розріджену газову оболонку, основним компонентом якої є гелій. Атмосфера Венери на 97 % складається з вуглекислого газу; азоту в ній менше 2 %, вміст водяної пари поблизу поверхні планети - всього 0,002 % Аналогічно в атмосфері Марса вуглекислого газу 95 %, азоту 2,7 %, водяної пари 0,1 % . Щоправда, маси цих двох атмосфер різні. Атмосфера Марса дуже розріджена, і тиск біля його поверхні а середньому в 160 разів менший, ніж на рівні моря для Землі. Атмосфера Венери, навпаки, дуже густа, біля поверхні її густина лише у 15 разів менша від густини води і тиск близько 90 атм. Отже, порівняно з іншими планетами земної групи Земля має унікальний склад атмосфери, де переважають азот і кисень.

Ще одна особливість планет земної групи: вони повільно обертаються навколо своїх осей. Зоряна доба на Меркурії триває близько 59 земних діб, а на Венері, як було виявлено у 1966 р. радіолокаційним методом, - 243,2 земної доби. Земля і Марс обертаються навколо осей значно швидше, відповідно за 23 год 56 хв і 24 год 37 хв. Але це все одно набагато повільніше, ніж планети-гіганти.

Меркурій. Меркурій - найближча до Сонця планета. За розмірами вона не набагато більша від Місяця: її екваторіальний радіус становить 2439 км, а сила тяжіння у 2,6 рази менша від земної. Планета рухається навколо Сонця з періодом 87,97 земних діб по витягнутій еліптичній орбіті з ексцентриситетом 0,21. Тому в перигелії Меркурій перебуває від Сонця на відстані 45,9 млн. км, ; афелії - 69,7 млн км. Вісь обертання Меркурія нахилена до площини його орбіти на 83°, тобто лише на 7° відхиляється від перпендикуляра.

Через відсутність атмосфери і близькість до Сонця фізичні умови на поверхні Меркурія дуже суворі. Для нього властиві різкі перепади температури впродовж доби. В полудень на екваторі максимальна температура сягає 700 К, вночі вона знижується до 100 К і нижче. З'ясовано, що Меркурій має дуже розріджену газову оболонку, яка в основному складається з гелію, а також водню.

Поверхня Меркурія суцільно покрита кратерами (мал. 14.2), чим він дуже схожий на Місяць. От тільки кратери розташовані густіше і вони плоскіші, ніж на Місяці: мають меншу глибину і меншу висоту кільцевих валів, що їх оточують.

 

 

Порівняння Місяця й Меркурія в однакових фазах: зліва Місяць, а справа – Меркурій.

Несподівано було виявлено магнітне поле Меркурія, напруженість якого становить близько 1% напруженості магнітного поля біля поверхні Землі. Наявність магнітного поля дозволяє припустити, що Меркурій має досить велике металеве ядро і цим визначається його найбільша середня густина серед усіх планет Сонячної системи.

Венера. Венера - друга в Сонячній системі й найближча до Землі планета. З періодом 224,7 земних діб вона рухається навколо Сонця на середній відстані 108,2 млн. км по майже коловій орбіті. Радіус і маса планети мало відрізняються від земних, відповідне 6051 км і 0,82mз. Сила тяжіння на Венері становить 0,9 сили тяжіння на Землі. Вісь обертання планети лише на 3' відхиляється від перпендикуляра до площини її орбіти.

Венера дуже повільно обертається навколо осі у зворотному напрямку з періодом 243 земних доби. Оскільки періоди обертання навколо осі та навколо Сонця виявилися близькими, і обертання відбуваються в протилежних напрямках, то за один свій рік Венера тільки двічі встигає здійснити оберт навколо осі по відношенню до Сонця. В результаті сонячна доба на Венері триває 117 земних діб.

Ще в 1761 р. Ломоносов з'ясував, що ця планета має атмосферу. Вона виявилася такою щільною, що через неї поверхню планети побачити неможливо. Потужний хмаровий шар відбиває у космос 75 % сонячного світла. З'ясувалося, що температура на поверхні планети досягає 780 К, а тиск - порядку 80-100 атм. Головна складова атмосфери - вуглекислий газ, 96 % за об'ємом.

Наявність в атмосфері Венери великої кількості вуглекислого газу вказує на явище парникового ефекту, через інтенсивне поглинання великою кількістю вуглекислого газу теплової радіації у нижніх шарах атмосфери за мільярди років існування планети поверхня розігрілась так, що Венера буквально світиться. Вона займає третє місце після Сонця і Місяця на небосхилі. Це єдина планета, від світла якої земні предмети можуть відкидати тінь.

Марс. Марс - четверта планета Сонячної системи, яка з періодом 687 земних діб рухається навколо Сонця на середній відстані 228 млн. км. За розмірами Марс майже удвічі, а за масою - в дев'ять разів менший від Землі, сила тяжіння на Марсі становить 0,39 земної. Вісь його обертання нахилена до площини орбіти під кутом 25о , завдяки чому на Марсі відбувається зміна пір року, а тривалість доби лише на 20 хв менша за земну.

Марс має розріджену атмосферу. Це дозволяє вивчати його поверхню безпосередньо з Землі. Дві третини поверхні Марса займають світлі ділянки, які отримали назву материків, близько третини — темні ділянки, названі морями. Вони зберігають свою форму в часі, що дозволило скласти точні карти поверхні. Поблизу полюсів восени утворюються білі плями - полярні шапки, які зникають повністю або значно зменшуються в розмірах на початку літа.

Марсіанський ґрунт - це дрібнодисперсний матеріал (реголіт), у якому міститься 15-20 % кремнію, 12-16 % заліза, близько 10 % фос­фору, 7 % марганцю та кобальту, а також кальцій, хром, нікель, ванадій, титан, молібден, цирконій та ін. Жодна з відомих земних гірських порід не збігається за складом з марсіанськими.

Червонуватий колір марсіанської поверхні обумовлений великою кількістю окислів заліза, тобто звичайнісінької іржі. Тому панорами марсіанської рівнини, передані в різні роки американськими станціями, - це оранжево-червона пустеля, вкрита численними каменями з різкими краями.

Температурні умови на Марсі суворі. Навіть в екваторіальних районах влітку температура рідко піднімається до 00С, а вночі вона знижується до -700С, -1000С. особливо холодно на полюсах (до -1300С). За таких умов замерзає не тільки вода, але й вуглекислий газ.

На Марсі існують піщані пустелі, це пояснює потужні пилові бурі, сильні вітри. Марс подібно до Місяця і Меркурія, укритий кратерами. На Марсі виявлено кілька гігантських вулканів, які давно згасли. Висота найбільшого з них 27 км.

Марс має два супутник Фобос і Деймос. Це - дрібні небесні тіла, які за формою нагадують картоплини. Розміри Фобоса становлять 28x20x1.8 км, Деймоса - 16x12x10 км. Поверхні супутників поцятковані кратерами набагато сильніше, ніж поверхня Марса.

 

Планети-гіганти та їхні супутники. Основна відмінність планет-гігантів від планет земної групи їхні істотно більші маси і розміри. Водночас густини планет цієї гру значно менші, ніж у планет земної групи, що свідчить про різни хімічного складу. Всі планети-гіганти мають потужні воднево-гелій атмосфери з домішками аміаку і метану (до 0,1%), а також великі системи супутників і кілець. Планети цієї групи обертаються навколо осі набагато швидше, ніж планети земної групи. Внаслідок цього вони значно стиснуті.

Оскільки планети-гіганти дуже віддалені від Сонця, то їх температура над їхніми хмарами дуже низька: на Юпітері -1450С, на Сатурні -1800С, на Урані й Нептуні ще нижча.

Юпітер - найбільша планета Сонячної системи, яка з періодом 11,86 земного року обертається навколо Сонця на відстані близько 5,2 а. о. Юпітер швидше за всі інші планети обертається навколо своєї осі. Маса Юпітера і сила тяжіння на його поверхні відповідно у 318 і 2,5 рази більші за земні показники. Середня густина становить 1,3 г/см3.

В атмосфері Юпітера міститься близько 86 % водню, 14 % гелію, 0,07 % метану, 0,06 % аміаку, а також вода, ацетилен, фосфін. Хмари складаються в основному з аміаку.

Юпітер не має твердої поверхні. За підрахунками вже на глибині кількох тисяч кілометрів речовина атмосфери плавно переходить у газорідкий стан, ще глибше під ним залягає зона рідкого водню з гелієм, а ще глибше рідкий водень переходить у металічну фазу - перетворюється на метал, у якому протони і електрони існують окремо.

У 1955 р. виявлено, що Юпітер є потужним джерелом радіовипромінювання. Планета має магнітне поле, напруженість якого у 50 більша, ніж у земного..

Чотири із 28 супутників Юпітера - Іо, Європа, Ганімед і Каллісто ще у 1610 р. були відкриті Галілеєм. Ганімед — найбільший серед супутників Юпітера і взагалі у Сонячній системі. Існують припущення, що він значною мірою складається з води й льоду. Його поверхня відбиває до 40% сонячного світла і має температуру -140К.

Сатурн. Сатурн - друга планета - велетень і шоста числом планета в Сонячній системі. Майже у всьому подібна до Юпітера, вона обертається навколо Сонця з періодом 29,5 земних років на відстані близько 9,5 а. о. Зоряна доба на Сатурні триває 10 год 14 хв.

Маса Сатурна в 95 разів більша за масу Землі, а сила тяжіння в 1,12 рази більша за земну. Мала густина свідчить про те, що, як і решта планет-гігантів, Сатурн переважно скла­дається з водню і гелію.

Як і Юпітер, Сатурн має магнітне поле, радіаційні пояси, і є джерелом радіовипромінювання.

Серед планет-гігантів Сатурн найбільше вражає уяву величною системою кілець, які добре видно в найпростіший телескоп. Їхня площина лежить точно у площині екватора планети, нахиленій до площини екліптики під кутом 28,5°. На фотографії видно, що кільця Сатурна складаються з сотень окремих вузьких кілець, розділених такими вузькими проміжками. Самі ж кільця складаються з окремих часток водяного крихкого снігу розмірами від дрібних пилинок до брил у 10-15 м завбільшки, які добре відбивають сонячне світло. Ширина кілець разом із найвіддаленішим дуже| слабким кільцем, становить 65 000 км, а товщина не перевищує 1 км.

Окрім кілець, Сатурн має 30 відомих на сьогодні супутників. Найбільший супутник Сатурна, Титан, має потужну непрозору атмосферу товщиною до 200 км. Вона складається з азоту і домішками метану і водню.

Уран і Нептун. Уран був відкритий італійським астрономом В. Гершелем 1781 р., а Нептун -німецьким астрономом Галле 1846 р. після теоретичних розрахунків француза Левер'є і англійця Адамса.

Уран майже у 4 рази більша за Землю. Вона рухається навколо Сонця з періодом 84 земних роки на відстані 19,2 а. о. і має екваторіальний період обертання навколо осі 17 год 14 хв.. Маса Урана у 14,6 рази більша за земну, а екваторіальний радіус становить 25 600 км. Середня густина Урана - 1,19 г/см3.

Нептун у 4 рази більший за Землю. Він рухається навколо Сонця з періодом 164,8 земних років на відстані 30 а. о. і має екваторіальний період обертання 17 год 42 хв. Екваторіальний радіус становить 4 800 км. Середня густина Нептуна найбільша серед усіх планет - велетнів - 1,66 г/см3. В атмосферах обох планет є молекули водню, метану, ацетилену.

Виходячи з останніх даних, робляться припущення, що Уран на 50 % складається з водяного льоду, на 40 % - з різних кам'янистих порід і на 10 % - з водню та інших газів.

У 1977 р. при покритті Ураном зорі у нього було відкрито 5 вузьких кілець. Згодом з'ясувалося, що їх 9. А при прольоті AMC «Вояджер-2» було виявлено слабке десяте кільце. Кільця Урана дуже вузькі, 1-10 км завширшки, і тільки зовнішнє кільце в найширшій частині досягає 96 км. Мабуть, вони складаються з дрібного темного пилового матеріалу, бо погано відбивають сонячне світло. Товщина кілець - кілька десятків метрів.

Після прольоту AMC стала відомою геологічна будова п'яти великих супутників Урана: Аріеля, Умбріеля, Титанії, Оберона і Міранди . Було відкрито ще 12 супутників, які мають вигляд безформних брил невеликих розмірів від 10 до 100 км.

Щодо планети Нептун, то окрім двох відомих раніше, відкрито ще 6 супутників. Найбільший із них, Тритон, має дуже розріджену азотну атмосферу і поверхню, яка нагадує Місяць. Рухається Тритон навколо Нептуна у зворотному напрямку. AMC «Вояджер-2» відкрила навколо Нептуна кільця, що складаються з дрібних пилових частинок.

Система Плутон — Харон. Найдальшу, дев'яту за числом планету Сонячної системи - Плутон - було відкрито у 1930 році. Плутон рухається навколо Сонця з періодом 248,4 земних років по еліптичній орбіті з великою піввіссю 39,4 а. о., витягнутій настільки, що він іноді опиняється навіть ближче до Сонця, ніж Нептун.

У 1978 р. під час фотографічного спостереження Плутона було виявлено асиметрію його зображення. Це дало підставу стверджувати, що Плутон має супутник, який здійснює оберт навколо нього за 6,4 доби. Радіус орбіти Харона (таку назву отримав супутник) дорівнює 19 640 км.

Маса Плутона дорівнюють відповідно 1 162 км і 0,0022 mo , радіус і маса Харона - відповідно 606 км і 0,0003mo. Таким чином, Плутон виявився удвічі меншим від Меркурія і найменшою планетою Сонячної системи. Судячи з розмірів, Плутон, мабуть, лише один із найближчих представників групи астероїдів із поясу Койпера, серед яких є безліч претендентів на «десяту планету». За спостережними даними Харон значно темніший, ніж Плутон, очевидно тому, що Плутон, маючи більшу масу, зберіг метан, тоді як з поверхні супутника він розсіявся в космічний простір. Виходячи з мізерної кількості сонячної енергії, яку отримують Плутон - Харон, планета мусить бути вкрита льодом із метану і мати червонуватий відтінок, тоді як супутник повинен бути вкритий водяним льодом і мати сіруватий колір.

 

 

Питання для самоконтролю:

1.Назвіть основні відмінності між планетами земної групи і планетами-гігантами?

2.Як називається планета на якій ми живемо і проаналізуйте оболонки притаманні їй?

3.Що єспільне між планетою Меркурій і супутником Землі – Місяцем?

 
Переглядів: 1999

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методи та засоби астрономічних досліджень. | Малі тіла Сонячної системи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.