Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Гомологічний ряд алканів

Алкани

 

(насичені ВВ, парафіни)

СnH2n+2 n ≥1

Алкани – це ВВ, в молекулах яких всі атоми вуглецю знаходяться в стані sp3-гібридизації і зв’язані один з одним тільки σ-зв’язками.

Кожний атом вуглецю в молекулі алкана зв’язаний простими зв’язками з чотирьма атомами (“С” або “Н”) і не може приєднувати інші атоми. Тому алкани і називають насиченими вуглеводнями.

Будова алканів. Всі атоми вуглецю в молекулах алканів знаходяться в стані sp3-гібридизації, кут між зв’язками С–С складає 109˚28΄; тому молекули нормальних алканів з великим числом атомів вуглецю мають зигзагоподібну будову:

 

 

Довжина зв’язку С–С – 0,154нм (1нм = 10-9м).

Таблиця 3

Гомологічний ряд алканів

 

Молекулярні формули алканів СnH2n+2 Назва алкану   Молекулярна формула одновалентного радикала – CnH2n+1 Назва алкільного радикала (алкілу)
СН4 метан – СН4 метил
С2Н6 етан – С2Н6 етил
С3Н8 пропан – С3Н8 пропіл
С4Н10 бутил – С4Н10 бутил
С5Н12 пентан – С5Н12 пентил (аміл)
С6Н14 гексан – С6Н14 гексил

 

Для радикалів характерне явище ізомерії, як і для алканів.

 

Наприклад:

С3Н7

       
   


 

CH3–CH2–CH2– CH3–CH–CH3

 

– пропіл – ізопропіл (вторинний пропіл).

Вільна валентність біля первин- Вільна валентність біля вторинного

ного атома С (тобто такого ато- атома С (зв’язаного з двома іншими

ма С, який зв’язаний лише з атомами вуглецю).

одним атомом вуглецю.

 

Ізомерія і номенклатура алканів. Можлива тільки ізомерія ланцюга. Перші три члени гомологічного ряду (СН42Н6, С3Н7) ізомерів не мають.

Бутан має 2 ізомери:

Н–бутан Ізобутан (2-метилпропан)

 

У відповідності з міжнародною номенклатурою ізомери з розгалуженим ланцюгом слід розглядати як похідні алкана з найдовшим у даній молекулі нерозгалуженим ланцюгом.

Правила утворення назв алканів за міжнародною номенклатурою (ІЮПАК) такі:

1. Знайти самий довший нерозгалужений ланцюг у даній молекулі.

2. Пронумерувати атоми вуглецю, починаючи з того кінця ланцюга, до якого найближчий замісник (алкільний радикал).

3. Вказати положення замісника (номер атома вуглецю, біля якого знаходиться алкільний радикал). Назвати алкільний радикал.

Назвати алкан, який відповідає головному ланцюгу:

 

3-метилгексан

 

В молекулі з декількома однаковими замісниками потрібно вказати положення кожного замісника. Сума номерів положень замісників повинна мати найменше значення. Число однакових замісників позначають грецькими числівниками ди- (два), три, тетра (чотири), пента (п’ять) і т.д.:

3,3-диметилпентан 2,3,5-триметилгексан

 

Різні замісники називають в алфавітному порядку. Сума номерів положень замісників мінімальна.

 

3-етил-5-метилгептан
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Фізичні властивості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.