Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 9. Політика доходів і оплата праці

ЗМІСТ

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ………………………… 4

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ…………………………………….. 5

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ……………………….. 7

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ........ 29

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………… 36

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: формування теоретичних і практичних знань щодо функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві.

Завдання: висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

Предмет: соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх розвитку.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни

Праця як об’єкт вивчення дисципліни. Предмет і завдання дисципліни – процеси в соціально-трудовій сфері, зміни в зайнятості, функціонування ринку праці, управління людськими ресурсами, ефективність і оплата праці, роль Міжнародної організації праці в регулюванні соціально-трудових відносин.

 

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал

Характеристика населення. Трудові ресурси : сутність і зміст. Трудовий потенціал : поняття структура і показники. Динаміка змін у структурі населення України і світового співтовариства.

 

Тема 3. Соціально - трудові відносини як система

Характеристика соціально-трудових відносин, їх форми. Формування і розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві. Соціальний захист та його основні напрямки в сфері праці.

 

Тема 4. Соціальне партнерство

Поняття соціального партнерства, його суб’єкти. Сутність, показники, типи і соціальна структура трудового конфлікту.

 

Тема 5. Ринок праці і його регулювання

Ринок праці : сутність, зміст і структура. Сегменти ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Регулювання ринку праці.

 

Тема 6. Соціально - трудові відносини зайнятості

Форми і види зайнятості. Форми безробіття. Регулювання зайнятості і державна політика в цій сфері.

 

Тема 7. Організація і нормування праці

Поняття і основні напрямки організації праці. Трудовий процес і його раціоналізація. Основні норми праці: норма виробітку, чисельності, обслуговування та інші.

 

Тема 8. Продуктивність і ефективність праці

Ефективність і методи вимірювання продуктивності праці. Фактори, що впливають на продуктивність праці. Продуктивність і рівень оплати.

Тема 9. Політика доходів і оплата праці

Рівень життя і доходів населення. Заробітна плата в економічній системі. Мотивація праці. Вплив складових оплати праці на досягнуті результати.

 

Тема 10. Планування праці

Методика планування праці. Планування зростання продуктивності праці, чисельності і структури кадрів, заробітної плати.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сальдо на начало года и обороты за январь-ноябрь 200Х года по счетам синтетического учета (выписка из Главной книги) | Тема 11. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.