Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ В 4-х БАЛЬНУ ТА ЗА ШКАЛОЮ ECTS

Кількість балів за шкалою Інституту Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 5 (відмінно) А (відмінно)
85-89 4 (добре) В (дуже добре)
75-84 С (добре)
65-74 3 (задовільно) D (задовільно)
55 -64 Е (достатньо)
  35-54 2(незадовільно) з можливістю повторного складання   FX
1-34 2(незадовільно) з обов’язковим повторним курсом   F

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

МОДУЛЬ I

ЗМ 1 Введення до біржового права України. Предмет біржового права і зміст правового регулювання біржової діяльності

Лекція №1

Тема: Предмет біржового права. Виникнення і розвиток біржових структур. Історія діяльності товарних бірж в Україні

План

1. Виникнення і розвиток біржі

2. Найважливіші центри біржової торгівлі у світі

3. Товарні біржі в Україні

4. Об’єкти та функції біржової торгівлі

 

Список рекомендованої літератури:

1) Конституція України.// Урядовий кур’єр. – 1996. - №132-133.

2) Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

3) Цивільний кодекс України від 16.01.2003.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №435/IV.

4) Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.

5) Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку./ За редакцією Саблука П.Т., Шпичака О.М. – К., 1997. – 424 с.

 

 

Лекція №2

Тема: Зміст правового регулювання біржової діяльності

План

1. Поняття товарної біржі, умови створення та принципи її діяльності. Права і обов’язки товарної біржі

2. Створення товарної біржі, порядок її реєстрації. Етапи створення товарної біржі.

3. Членство і управління товарною Біржею

4. Майно товарної біржі та гарантії майнових прав

 

Список рекомендованої літератури:

1) Конституція України.// Урядовий кур’єр. – 1996. - №132-133.

2) Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

3) Цивільний кодекс України від 16.01.2003.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №435/IV.

4) Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.

5) Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку./ За редакцією Саблука П.Т., Шпичака О.М. – К., 1997. – 424 с.

6) Закон України «Про господарські товариства» від 19.08.1991. //Відомості Верховної Ради. – 1991. - №49. – із зм. і доп.

 

Лекція №3

Тема: Угоди на товарній біржі. Організація ф’ючерсної торгівлі

План

1. Біржові операції

2. Правила біржової торгівлі

3. Учасники біржових торгів

4. Товари, що допускаються до торгів. Порядок формування біржових цін

5. Місце проведення торгів. Порядок підготовки та проведення біржових торгів

6. Порядок реєстрації та оформлення угод. Розірвання угод та визнання їх недійсними

7. Розрахунки та гарантії виконання біржових угод. Відповідвальність за порушення правил біржової торгівлі

8. Правила поведінки членів біржі та учасників біржових торгів

9. Види біржових угод.

10. Біржовий арбітраж

 

Список рекомендованої літератури:

1. Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №435/IV.

3. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.

4. Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку./ За редакцією Саблука П.Т., Шпичака О.М. – К., 1997. – 424 с.

5. Закон України «Про господарські товариства» від 19.08.1991. //Відомості Верховної Ради. – 1991. - №49. – із зм. і доп.

6. Організаційно-правові основи біржової діяльності. – К.: Фенікс, 2000. – 328 с.

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ | ЗМ 2 Окремі аспекти правового регулювання діяльності фондової та валютної бірж

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.