Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Розрахунково-пояснювальна записка оформляється рукописним або друкованим способом на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм) з одного боку, які повинні мати рамку та основний напис відповідно до вимог ГОСТ 2.104 - 68, ГОСТ 2.105 - 79 і ГОСТ 2.106 - 68 .

Зміст розрахунково-пояснювальної записки необхідно розташовувати після аркуша-завдання на курсову роботу.

Кожний розділ розрахунково-пояснювальної записки починається з нового аркуша.

Нумерацію розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів позначають арабськими цифрами з розділенням їх крапками.

Найменування розділів записується великими літерами у вигляді заголовків, які розташовані симетрично рамці. Найменування підрозділів записують у вигляді заголовків із нового абзацу малими літерами (крім першої). Перенос слів у заголовках не допускається. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Підкреслювати заголовки або виділяти їх кольоровими чорнилами не слід.

Скорочення слів у тексті і підписах під рисунками не допускається, за винятком загальноприйнятих, які встановлені ГОСТ 2.136-68.

Усі ілюстрації в тексті нумеруються арабськими цифрами в межах всієї розрахунково-пояснювальної записки.

Цифровий матеріал подається у формі таблиць, які нумерують арабськими цифрами. Слово "Таблиця 1" пишеться перед її заголовком (див. стор. 5). При переносі таблиці на інший аркуш її головку повторюють і над нею пишуть "Продовження таблиці 1". Діагональне ділення головки таблиці не допускається. Цифри в графах розташовують так, щоб порядок чисел був один над одним. Числові величини в одній графі повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

У кінці пояснювальної записки наводять список використаних літературних джерел, посилання на які в тексті подають у вигляді номера за списком у квадратних дужках, наприклад [1].

Формули необхідно номерувати арабськими цифрами у межах усієї розрахунково-пояснювальної записки. Номер ставлять у дужках ( ) з правого боку аркуша на рівні формули.

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ | ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.