Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розрахунок матеріального балансу

4.3.1 Теоретично необхідна кількість повітря для повного згоряння 1 кг палива:

рідинне паливо

; (12)

 

; (13)

газове паливо

, (14)

 

де у молярних одиницях, кмоль/кг;

у масових одиницях, кг/кг.

С, Н, О елементарний склад палива (табл. 4.1, 4.2);

 

4.3.2 Кількість свіжого заряду, віднесена до 1 кг палива, кмоль

для карбюраторних двигунів

, (15)

для дизелів ; (16)

 

для газових двигунів , (17)

де коефіцієнт надлишку повітря (наведений у завданні для теплового розрахунку);

середня молярна маса палива (табл. 4.1, 4,2).

 

Таблиця 4.1 Параметри рідинного палива

Параметр Бензин Дизпаливо
1. Елементарний склад палива (щодо маси) С - вуглець Н - водень О- кисень 2. Середня молярна маса, , кг/кмоль 3. Нижча теплота згоряння, , кДж/кг 4. Відношення водню до оксиду вуглецю, 5. Теплота згоряння паливно-повітряної суміші при =1 кДж/кмоль кДж/кг 6. Теоретично необхідна кількість повітря для повного згоряння 1 кг палива , кмоль/кг , кг/кг   0,855 0,145 - 110...120   0,45...0,5         0,512 14,96   0,87 0,126 0,004 180...200   0,45...0,5         0,49 14,45

 

Таблиця 4.2 - Параметри газового палива

  Компоненти скрапленого газу Компоненти стисненого газу
Показники   етан   пропан   бутан   метан   азот вугле- кислий  
Октанове число Відношення густини газу до густини повітря Густина: в рідкому стані, кг/л в газовому стані, кг/м Нижча теплота згоряння, кДж/м кДж/кг Теплота згоряння газопові-тряної суміші, кДж/м Теоретично необхідна кіль-кість повітря для згоряння 1 м палива, м   1,038   0,446 1,342           16,66   1,523   0,509 1,967           23,91   2,007   0,582 2,593           30,95   0,554   - 0,717           9,52 -   0,967   - 1,25   - -     -     - -   1,529   - 1,977   - -     -     -  
                 

 

4.3.3 Кількість компонентів продуктів згоряння 1 кг палива,кмоль

Для карбюраторних двигунів (<1)

оксид вуглецю , (18)

де К відношення кількості водню до оксиду вуглецю (табл. 4.1);

діоксид вуглецю ; (19)

водень, що не прореагував із киснем, ; (20)

водяна пара ; (21)

азот повітря . (22)

 

Для дизелів (1)

діоксид вуглецю ; (23)

водяна пара обчислюється за формулою (21);

вільний кисень повітря ; (24)

азот повітря визначається за формулою (22).

 

Для газових двигунів

діоксид вуглецю ; (25)

водяна пара ; (26)

вільний кисень повітря визначається за формулою (24), а азот повітря за формулою (22).

 

4.3.4 Сумарна кількість продуктів згоряння, кмоль,

. (27)

 

4.3.5 Теоретичний коефіцієнт молярної зміни робочого тіла

. (28)

Для карбюраторних двигунів = 1,06...1,12; для дизелів і газових двигунів = 1,03...1,06.

 

 

4.3.6 Дійсний коефіцієнт молярної зміни робочого тіла

. (29)

4.3.7 Середня мольна ізохорна теплоємність продуктів згоряння, кДж/кмольК

 

Для карбюраторних двигунів (<1)

(30)

 

Для дизелів і газових двигунів (1)

(31)

Після підстановки у формули (30 - 31) значень кількості компонентів продуктів згоряння (п.п. 6.3.3) та розкриття дужок середню мольну ізохорну теплоємність продуктів згоряння необхідно записати в загальному вигляді, тобто

.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розрахунок процесу стиску | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.