Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Електричний струм. Його характеристики, умови існування .

Електричним струмом називається впорядкований рух заряджених частинок у речовині чи у вакуумі (електричні струми в металах, електролітах, іонізованих газах, плазмі, напівпровідниках, пучки електронів чи інших заряджених частинок у вакуумі).

Умовою виникнення струму провідності в речовині є існування вільних носіїв струму й внутрішнього електричного поля. Струм у провіднику буде протікати доти, доки його поверхня не стане еквіпотенціальною, а напруженість поля усередині провідника стане рівною нулю. Якщо за час dt через поперечний переріз провідника пройде заряд dq, то за визначенням величина є сила струму. У системі СІ сила струму вимірюється в амперах. Відповідно, густина струму вимірюється в A/м . Густина струму визначається, як величина заряду, яка протікає через одиничну площу за одиницю часу. Густина струму - векторна величина, її напрямок визначається напрямком потоку заряду. Вона позначається латинською літерою .

За напрямок струму прийнято брати напрямок протилежний напряму руху електронів. Тому струм, утворений рухом, наприклад, від'ємних та додатних іонів в електролітах є сумою струмів іонів і він направлений по напрямку руху додатних іонів.

Електричний струм в речовині виникає під дією електричного поля та під дією відмінних від електричного поля причин.

Умови існування:

- наявність вільних електричних зарядів

- наявність різниці потенціалів вздовж провідника.

Розглянемо кілька різних прикладів створення струму сторонніми силами. Дифузійний струм виникає тоді, коли носії заряду розподілені в речовині неоднорідно. Дифузійний струм важливий для роботи напівпровідникових приладів, зокрема транзисторів. У гальванічних елементах, батарейках, акумуляторах електричний струм виникає внаслідок хімічних перетворень, які відбуваються в електродах. У термоелектричних джерелах струму електричний струм виникає внаслідок градієнту температури. Електричний струм викликається також змінним магнітним полем. Зміна магнітного потоку створює вихрове електричне поле, яке й призводить до руху носіїв заряду.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Описати метод визначення обертального моменту при розкручуванні маховика. | Закон зміщення Віна.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.