Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ “ЗАГАЛЬНА І ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА”

 

1. Активізація навчальної діяльності студентів як проблема і завдання професійної педагогіки

2. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення……………..(певної дисципліни).

3. Атестація вчителів.

4. Взаємозв’язок школи, сім’ї та громадськості усправі виховання.

5. Види, форми і методи роботи вчителя, класного керівника з батьками учнів.

6. Виховний вплив релігії і церкви у справі формування підростаючого покоління.

7. Виховнийідеал в історіїпедагогіки.

8. Вікові та індивідуальні особливості розвитку.

9. Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості.

10. Г.Г.Ващенко про виховання українського патріотизму.

11. Гуманістична природа й творчий характер праці вчителі.

12. Гуманістична спрямованість педагогіки В.О.Сухомлинського.

13. Державний стандарт вищої освіти в Україні.

14. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні.

15. Дидактика як теорія навчання й освіти.

16. Дидактичні ігри.

17. Дистанційне навчання.

18. Діагностика, контроль та оцінювання результатів навчання учнів у ЗНЗ.

19. Загальна й професійна культура педагога.

20. Загальні закономірності і принципи виховання.

21. Загальні закономірності розвитку особистості.

22. Загальні засоби навчання.

23. Загальні методи і засоби виховання.

24. Загальні методи навчання.

25. Засоби навчання та їх використання у навчальному процесі.

26. Зміст загальної освіти.

27. Зміст освіти у ВНЗ як проблема професійної педагогіки

28. Ігрові технології навчання (на прикладі конкретного навчального предмета).

29. Індивідуалізація і диференціація навчання у ЗНЗ.

30. Індивідуальний стиль діяльності педагога.

31. Класний керівник. Його роль, місце і значення уформуванні особистості.

32. Кредитно-модульна організація навчального процесу.

33. Макаренко А.С. про виховання в колективі.

34. Мета і завдання виховання в сучасній українській школі.

35. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.

36. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.

37. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.

38. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів (студентів).

39. Методи організації і здійснення навчально–пізнавальної діяльності учнів (студентів).

40. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів у процесі навчання.

41. Методи стимулювання навчальної діяльності школярів у процесі навчання.

42. Методи формування свідомості особистості, або методи переконань.

43. Методична робота в ЗНЗ.

44. Методична робота в ПТНЗ.

45. Методичні основи виховання учнівського колективу.

46. Методологічні основи педагогіки.

47. Навчання і діяльність

48. Найважливіші шляхи і засоби формування філософсько–світоглядної підготовки учнів.

49. Національне виховання як фактор цілісного формування особистості.

50. Новації в педагогіці.

51. Організації і проведення самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів.

52. Основи сучасного сімейного виховання.

53. Особливості морального виховання учнів на сучасному етапі.

54. Особливості трудового виховання школярів в сучасних умовах.

55. Педагогічна діяльність як система.

56. Педагогічна самоосвіта й самовдосконалення викладача вищого навчального закладу І – ІІ рівнів акредитації.

57. Педагогічнасамоосвіта йсамовдосконаленняпедагога ЗНЗ.

58. Педагогічний всеобуч батьків, шляхи підвищення його ефективності.

59. Педагогічний процес у ЗНЗ як система.

60. Перевірка і оцінка результатів навчання.

61. Питання теорії управління сучасним ЗНЗ.

62. Понятійно-категоріальнийапаратпедагогіки як науки.

63. Принцип природовідповідності Я.А.Коменського.

64. Принципи і основні напрями національного виховання в Україні.

65. Принципи навчання.

66. Проблема виховання українського патріотизму у школярів.

67. Проблема мети і завдань виховання в сучасному ЗНЗ.

68. Проблема мети і завданьпрофесійноїосвіти.

69. Проблеми української національної школи у творчій спадщині С.Ф.Русової

70. Проблемне навчання.

71. Професійна етика й педагогічний такт учителя.

72. Професійна компетентність педагога і її структура.

73. Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога.

74. Професійно-педагогічна спрямованість і педагогічне покликання вчителя.

75. Процес навчання як цілісна система.

76. Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання.

77. Розвиток логічного мислення учнів на уроках…………..(певного навчального предмета).

78. Розвиток логічного мислення учнів.

79. Роль і місце громадського виховання молоді у формуванні базової культури особистості.

80. Самодіяльні групи і “неформальні” об’єднання.

81. Система безперервного національного виховання.

82. Сутність естетичної культури школярів.

83. Сутність і особливості національного виховання в Україні.

84. Сутність і особливості національного виховання.

85. Сутність і специфіка педагогічної діяльності.

86. Сутність, зміст, джерела, методи і засоби естетичного виховання

87. Сутність, зміст, методи і засоби екологічного виховання.

88. Сутність, зміст, методи і засоби економічного виховання.

89. Сутність, зміст, методи і засоби морального виховання.

90. Сутність, зміст, методи і засоби правового виховання.

91. Сутність, зміст, методи і засоби розумового виховання.

92. Сутність, зміст, методи і засоби трудового виховання.

93. Сутність, зміст, методи і засоби фізичного виховання.

94. Тести. Переваги та недоліки використання їх порівняно з традиційними формами контролю (на прикладі конкретного навчального предмета).

95. Узагальнення й систематизація знань учнів при вивченні певної дисципліни у ЗНЗ.

96. Український виховний ідеал.

97. Урок як основна форма організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

98. Учнівський колектив і його роль у формуванні особистості

99. Філософські основи педагогіки

100. Форми організації виховного процесу

101. Форми організації навчального процесу в школі.

102. Форми організації навчання та їх розвиток у дидактиці

103. Формування в учнів ЗНЗ пізнавального інтересу до навчання.

104. Формування наукової картини світу в учнів засобами вивчення загальноосвітніх дисциплін.

105. Формування професійних знань і умінь майбутніх студентів-аграріїв засобами інформаційних технологій.

106. Характеристика нормативних документів про школу й освіту в Україні на сучасному етапі.

107. Характеристика педагогічних цінностей.


Додаток 2

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.