Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Ступені порівняння прикметників

1. В англійській мові прикметникине змінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмінками. Вони змінюються лише за ступенями порівняння. Якісні прикметники мають звичайну форму (the Positive Degree), вищий ступінь порівняння (the Comparative Degree)і найвищий (the Superlative Degree).

2.Форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників можуть бути як і в українській мові, простимиі складеними.

3. Простіформи ступенів порівняння утворюються додаванням до звичайної форми закінчення -егу вищому ступені та -est— у найвищому.

В англійській мові прості форми ступенів порівняння мають:

Звичайна форма Вищий ступінь Найвищий ступінь
a) усі односкладові прикметники:
deep deeper the deepest
short shorter the shortest
cold colder the coldest
б) двоскладові прикметники, що закінчуються на -у, -er, -le, -ow:
easy easier the easiest
clever cleverer the cleverest
narrow narrower the narrowest
simple simpler the simplest
в) двоскладові прикметники з наголосом на другому складі:
polite politer the politest

4. При утворенні простих форм ступенів порівняння дотримуються таких правил орфографії:

а) якщо прикметник закінчується на -е, то перед закінченнями -er, -estвоно випадає:

brave — braver — the bravest;

large larger the largest;

б) в односкладових прикметниках перед закінченнями -er, -estкінцева приголосна подвоюється, якщо перед нею стоїть короткий голосний звук:

big bigger the biggest;

thin — thinner — the thinnest;

в) якщо прикметник закінчується на букву -у з попередньою приголосною, то перед -er, -est узмінюється на -і:

busy busier the busiest;

dirty dirtier the dirtiest.

5.Складеніформи утворюються за допомогою слів moreбільш для вищого і mostнайбільш для найвищого ступеня.

6. Складені форми ступенів порівняння мають усі багатоскладові прикметники і двоскладові з наголосом на першому складі, крім тих, що закінчуються на -у, -er, -le, -ow.

Звичайна форма Вищий ступінь Найвищий ступінь
difficult more difficult the most difficult
active more active the most active
useful more useful the most useful
beautiful more beautiful the most beautiful

7.Ступені порівняння деяких прикметників в англійській мові, як і в українській, утворюються від інших коренів:

Звичайна форма Вищий ступінь Найвищий ступінь
good — гарний better — кращий the best — найкращий
bad — поганий worse — гірший the worst — найгірший
little — маленький less — менший the least — найменший
much / many — багато more — більше the most — найбільше
old — старший older — старший elder — старший (із членів родини) the oldest — найстарший the eldest — найстарший (із членів родини)
far — далекий farther — більш далекий (про відстань) further — більш далекий, подальший the farthest — найдальший (про відстань) the furthest — найдальший

8. а) порівнянні предметів вживається сполучник than:

This book is moreinteresting thanthat one. Ця книга більшцікава, ніж та. Your flat is lesscomfortable thanhis. Ваша квартира меншкомфортабельна, ніж його.

Для посилення вищого ступеню порівняння використовуються слова much, far, a great deal, які мають значення набагато, значно:

This river is much longerthan that one. Ця річка набагато довша, ніж та. My article is far more interestingthan yours. Моя стаття значно цікавіша, ніж твоя.

My car is a great deal better than Tom's. Моя машина набагато краща,ніж машина Тома.

б)Для порівняння двох предметів однакової якості вживається прикметник у звичайному ступені, який ставиться між подвійним сполучником as... as(такий…., як); not so (as)... as (не такий..., як):

He is as tall ashis father. Він такийже високий, як і його батько.

She is not so (as) tall asAnn. — Вона не такависока, як Ганна.

!!! The …, the … (Чим…, тим…) - The more expensive the restaurant is, the betterthe service.

still (yet) + (вищий ступінь) (ще) – He is still (yet) taller than his brother.

twice as … (удвічі) – He is twice as old.

twice as … as(удвічі) – Your flat is twice as large as mine.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Write the comparative and the superlative degree of the adjectives.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.