Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Державна система правової охорони інтелектуальної власності

 

 

 

Рис. 3. Структура державної системи правової охорони інтелектуальної власності

Державний департамент інтелектуальної власності проводить єдину державну політику у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Він здійснює роботи по удосконаленню законодавчої і нормативної бази, міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності, забезпечує умови для введення інтелектуальної власності до господарського обороту, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, взаємодії з громадськими організаціями тощо. На сайті Держслужби www.sips.gov.ua міститься інформація про держслужбу, нормативні і правові акти , відповіді на актуальні запитання споживачів, керівництво та структура.

До сфери управління Державної служби інтелектуальної власності включено: Український інститут промислової власності www.uipv.org, Українське агентство з авторських та суміжних прав http://uacrr.kiev.ua/, Інститут інтелектуальної власності і права, http://www.iipl.ukrpatent.org/ Державне підприємство "Інтелзахист".

У структурі Державного департаменту інтелектуальної власності є підрозділи державних інспекторів з питань інтелектуальної власності.

Головною функцією Українського інституту промислової власності (Укрпатенту) є здійснення експертизи заявок на об'єкти промислової власності. Саме його експерти проводять експертизу поданих заявниками матеріалів на предмет відповідності умовам правової охорони і надають експертний висновок. Але охоронний документ - патент або свідоцтво - видає Державний департамент інтелектуальної власності. Укрпатент має філію, що надає інформаційні послуги, здійснює патентний пошук.

Головною функцією Українського агентства з авторських і суміжних прав(УААСП) є колективне управління правами авторів. УААСП за бажанням автора здійснює підготовку до державної реєстрації об'єктів авторського права і суміжних прав та видачі автору охоронного документу - свідоцтва. Важливою функцією УААСПу є надання допомоги авторам щодо захисту їх прав у разі порушення.

Інститут інтелектуальної власності і права виконує функцію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності. Він готує спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Інтелектуальна власність", а також підвищує кваліфікацію патентних повірених, патентознавців, професійних оцінювачів прав на об'єкти інтелектуальної власності, державних службовців тощо.

  • Державне підприємство "Інтелзахист" опікується питаннями боротьби з порушеннями прав на об'єкти інтелектуальної власності, причому більшою мірою суміжними правами. Здійснює приймання та перевірку поданих імпортерами, експортерами та відтворювачами примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних документів для одержання контрольних марок на відповідність вимогам чинного законодавства України;

Забезпечує участь підприємства у реалізації Держслужбою державної політики щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності; спільно з фахівцями Держслужби з удосконалює нормативно-правову базу у сфері інтелектуальної власності;

здійснює юридичне супроводження діяльності підприємства.

Основними завданнями відділу є:

  • ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок та надання інформації з нього відповідно до чинного законодавства України;
  • підготовка проектів рішень Держслужби про видачу контрольних марок заявникам;
  • одержання, зберігання, облік та видача контрольних марок.

 

Головним завданням державних інспекторів з питань інтелектуальної власності є попередження правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Інспектори - це повноважні представники Державного департаменту інтелектуальної власності у регіонах України.

На рис. З представлені також громадські організації, що безпосередньо переймаються питаннями інтелектуальної власності і з якими тісно співпрацює Державний департамент інтелектуальної власності.

Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності має міжвідомчий характер. Вона сприяє доведенню основних проблем, що існують у сфері інтелектуальної власності, до відома законодавчої та виконавчої гілок влади

Особливе місце займає Всеукраїнська асоціація патентних повірених України. За чинним законодавством саме через патентних повірених здійснюється патентування вітчизняних винаходів за кордоном і навпаки. Патентні повірені надають також кваліфіковані послуги фізичним і юридичним особам з питань правової охорони, використання та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Товариство винахідників і раціоналізаторів України займається популяризацією винахідницької діяльності, надає винахідникам і раціоналізаторам посильну допомогу в їх діяльності.

Українська асоціація власників товарних знаків опікується інтересами правоволодільців знаків.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система законодавства України про інтелектуальну власність | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.