Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Взаємозв'язок між показниками Балансу та Звіту про власний капітал


У першому кроці суми за статтями розділу І пасиву Балансу з 1 графи на початок звітного періоду перено­сять у рядки «Звіту про власний капітал».

У графі 11 «Всього» після підсумування граф 3—10 по рядку 010 отримають суму залишку власного капіта­лу на початок року.

2. Визнання необхідності коригування залишку влас­ного капіталу на початок року. Зміни в обліковій політи­ці або помилки, допущені під час складання звітності минулих років через зміну величини доходів чи витрат підприємства впливають на величину чистого прибутку. Тому по рядках 020—40 коригують лише одну складову власного капіталу — нерозподілений прибуток.

Усі інші графи по цих рядках не заповнюють (крім графи 11 «Всього»).

Підсумком дій другого кроку є заповнення рядка 050 «Скоригований залишок на початок року» як суми ряд­ків 020—040 по кожній графі.

3. Внесення до Звіту сум змін балансової вартості нео­боротних активів у зв'язку з уцінкою та дооцінкою. Ці зміни відображають у рядках 060—120 розділу «Переоцін­ка активів», у графі 6 «Додатковий вкладений капітал».

Суму уцінки основних засобів, згідно з вимогами П(С)БО 7 «Основні засоби», не відображають на рахунках капіталу, а списують на витрати звітного періоду. Якщо існує залишок, сума' їхньої уцінки зменшує попередню дооцінку, і таким чином відображається у Звіті про влас­ний капітал.

Інформація про дооцінку довгострокових фінансових інвестицій фіксується у вільному рядку 120 цього розді­лу Звіту. Порядок відображення дооцінки довгостроко­вих фінансових інвестицій на рахунках капіталу буде визначено наступними П(С)БО.

Таким чином, по рядках 060—120 інформація розмі­щується лише в графі 6.

4. Відображення у Звіті про власний капітал суми чис­того прибутку та напрямів його використання. Чистий прибуток (збиток) за звітний період переносять у графу 8 рядка 130 із Звіту про фінансові результати (рядок 220 або 225). У наступних статтях наводиться інформація про розподіл чистого прибутку: на сплату дивідендів, на реінвестування та здійснення відрахувань до резервного фонду. У двох останніх випадках зміни в результаті господарських операцій стосуються кількох складових власного капіталу, а тому відображаються у двох графах Звіту. При цьому в
графі 8 «Нерозподілений прибуток» суми по рядках 140— 170 зазначають у дужках, тобто зі знаком «мінус».

5. Поповнення капіталу за рахунок внесків учасни­ків. Показники статті «Внески в капітал» також запов­нюються на підставі даних обліку. Внески можуть здій­снюватися до статутного або пайового капіталу, якщо приймається рішення про зміну його первісного розміру, і в такому разі їх відображають у графах 3—4, якщо во­ни стосуються погашення заборгованості за капітал — у
графі 9. В акціонерному товаристві може також виник­нути емісійний дохід, який відображають у графі 5 «До­датковий вкладений капітал». Якщо йдеться про додат­кові внески в капітал, вони можуть бути відображені у графі 6 «Інший додатковий капітал».

Таким чином, у рядку 180 можуть бути заповнені З—6 та 11 графи, а в рядку 190 — 9 та 11 графи.

6. Вилучення капіталу. Статті розділу «Вилучення ка­піталу» заносять за даними обліку у графу 10 відповідно до причини вилучення капіталу. Якщо акції (частки) були ви­ куплені, а відтак анульовані (рядок 230), їхню суму відоб­ражають у дужках у графі 10 «Вилучений капітал» і в гра­фах 3 або 4. Суму у графі 10 зазначають у дужках також уразі перепродажу викуплених раніше акцій (часток).

7. Виділення змін у капіталі, крім тих, які були зазна­чені раніше. Статті розділу «Інші зміни в капіталі» також заповнюють на підставі даних обліку. У разі списан­ня невідшкодованих збитків за рахунок коштів резервного фонду суму зазначають у дужках у графі 7 «Резервний ка­пітал». За безоплатного отримання активів їхню вартість ві­дображають у складі іншого додаткового капіталу (графа 6).

8. Визначення залишків за статтями капіталу. Всі зміни в капіталі, що відбулися протягом звітного періо­ду, підсумовують у рядку 290. Для його заповнення по кожній графі треба обчислити алгебраїчну суму по ряд­ках 060—280.

 
Переглядів: 1453

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методика складання Звіту про власний капітал | Структура Звіту про рух грошових коштів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.