Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Варіант №29

 

1. Чи можливе зведення модусів 2, 3, 4 фігури простого категоричного силогізму до модусів першої фігури?

2. Що таке віднімання понять?

3. Що таке A, E, I, O?

4. Хто винайшов сорит з відсутнім меншим засновком?

5. Що таке дихотомічний поділ поняття?

6. Що таке модус простого категоричного силогізму?

7. У чому суть непрямого спростування тези?

8. Що означає літера M у назві модусу в контексті зведення модусів 2, 3, 4 фігури до модусів першої фігури?

9. Напишіть модуси другої фігури простого категоричного силогізму?

10. Що таке паралогізм?

Варіант №30

 

1. Що таке поняття?

2. Чи можливе застосування у логіці понять «перевага», «більша частка» и т. п?

3. Що таке помилка поспішного узагальнення?

4. Що таке «судження, що виділяє»?

5. Де можливо найчастіше зустріти обґрунтоване використання неявного визначення поняття?

6. Накресліть схему дихотомічного поділу поняття (з використанням кол Ейлера).

7. У чому суть спростування доказу через спростування аргументів?

8. Який перший найбільш відомий приклад класичного модусу?

9. Які модуси першої фігури простого категоричного силогізму?

10. Наведіть логічні формули законів де Моргана.

 

Підписано до друку 26.09.06. Формат 60х80 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,82. Умов. друк. арк. 1,79. Тираж 400 пр. Замовлення № .

 

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Варіант №25 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.