Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розрахунково-графічна робота

Київ НУХТ 2012

 

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування” денної форми навчання. (Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв) / Уклад.: О.В. Ковальов, Є.М. Бабко, Ю.І. Вересоцький, М.Г. Десик. – К.: НУХТ 2012. - 21 с.

 

Рецензент Житнецький І.В., кандидат техн. наук

 

Укладачі: О.В. Ковальов, кандидат техн. наук

Є.М. Бабко, кандидат техн. наук

Ю.І. Вересоцький, кандидат техн. наук

М.Г. Десик

 

 

Відповідальний за випуск В.М. Таран, д-р техн. наук

ВСТУП

Для здійснення технологічних процесів, зберігання рідких та газоподібних продуктів у різних галузях фармацевтичних та біотехнологічних виробництв використовують апарати і резервуари, що здебільшого являють собою тонкостінні оболонки обертання. Такі оболонкові конструкції можуть мати одну геометричну форму (циліндр, сферу, конічну) чи можуть бути складені із оболонок різних геометричних форм, з’єднаних разом.

Найчастіше розрахунок таких оболонок виконують за мембранною теорією, яка випливає із загальної теорії тонкостінних оболонок, що базується на методиці Лява складання рівнянь рівноваги сил та припущеннях Кірхгофа. Мембранна теорія припускає рівномірний розподіл напружень по товщині стінки оболонки та постулює наявність у матеріалі стінки оболонки лише нормальних внутрішніх сил. При цьому незначні згинальні моменти, що теоретично виникають у конструкції, мембранна теорія не бере до уваги.

Міцність складених оболонкових конструкцій розраховується у найнебезпечнішому перерізі, тобто там, де напруження максимальні. Тому під час розрахунку оболонок дуже важливим є аналіз напруженого стану реальної оболонки, який залежить як від геометричної форми і розмірів оболонки, так і від схеми зовнішнього навантаження. Аналіз напруженого стану оболонки дає можливість встановити місце розташування найнебезпечнішого перерізу та величину діючих у ньому напружень. Практично для визначення найнебезпечнішого перерізу потрібно побудувати епюри головних напружень, що діють у даній конструкції.

Для побудови епюри головних напружень розрахунок зручно виконувати у такій послідовності:

- накреслити у довільному масштабі схему реального апарата, на якій зазначити його геометричні розміри, зовнішнє навантаження та місце закріплення;

- оболонку умовно розподілити на окремі розрахункові зони, що характеризуються єдиною геометричною формою та характером зовнішнього навантаження;

- для кожної зони визначити меридіональні і колові напруження;

- побудувати епюри напружень в усіх зонах оболонки;

- визначити місце розташування найнебезпечнішого перерізу;

- виконати розрахунок на міцність даної оболонки.

За потреби додатково виконати розрахунок напружень у місцях зламу твірної, де існує можливість появи згинальних моментів, що можуть значно вплинути на результати обчислень напруженого стану, відповідно до моментної теорії оболонок.

Розглянемо типовий приклад аналізу напруженого стану складеної оболонки, навантаженої внутрішнім надлишковім тиском газу і гідростатичним тиском стовпа рідини.

 

Розрахунково-графічна робота

Побудувати епюри нормальних напружень апарата згідно із вказаними на рис.1 схемою апарата та зовнішнім навантаженням.

Масу окремих частин апарата у даному розрахунку не брати до уваги .

Роботу виконати за пропонованою методикою.

Рис.1. Схема апарата

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Моделирование трехмерного объекта с помощью кинематической операции | ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.