Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Г, 2-в, 3-а, 4-б.

Узбеки, казахи, киргизи;

Мова;

Кубань;

4) російська частина Слобожанщини;

5) Південна Канада;

6) атлантичне узбережжя США.

25. Яку ділянку глобального українського простору називають "Малиновим клином "?

1) Південно-Західний Сибір і Північний Казахстан;

2) південна частина Далекого Сходу, басейн р. Амур;

3) Кубань;

4) російська частина Слобожанщини;

5) Південна Канада;

6) атлантичне узбережжя США.

7. Етнічна географія

1. У якому столітті вперше у науковому контексті було застосовано термін "етнографія "?

1) XV; 2) XVI; 3)XVII; 4)XVIII.

2. "Територія переважного розміщення етносу, включає ареал його формування, компактного розселення та змішування з іншими етносами " — це:

1) національна територія; 3) етнічна територія;

2) державна територія; 4) етнографічна територія.

3. Виберіть ознаки, за якими класифікують етноси.

1) ментальність;

3) регіон компактного розміщення;

4) людність.

 

4. Коли було введено у науковий обіг термін "етнологія"?

1) XVI; 2) XVII; 3) XVIII; 4) XIX.

5. З якого часу українські вчені послуговуються терміном "етнологія "?

1) XVI; 2) XVII; 3) XVIII; 5) XIX.

6. Назва, що дається етносу представниками інших етносів — це:

1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3) етнонім; 4) екзоетнонім.

 

7. Самоназва етносу - це:

1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3)етнонім; 4) екзоетнонім.

8. Особливі риси характеру, психічного складу, традиційного світогляду, світовідчуття і світосприйняття, якими володіють представники етносу, — це:

1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3) етнонім; 4) екзоетнонім.

9. Вкажіть невірне твердження.

1) етнічні стереотипи дуже швидко змінюються;

2) етнічні стереотипи важко піддаються змінам;

3) етнічні стереотипи формувалися здавна в процесі етногенезу;

4) перелік етнічних стереотипів значний.

10. Усвідомлення себе членом етнічної спільноти - це:

1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3) етнонім; 4) екзоетнонім.

 

Як називається наука про етноси, їх культуру і побут, етнічні стереотипи, механізми виникнення, функціонування і взаємодію етнічних спільнот?

1) етнодемографія; 3) етнологія;

2) етнополітологія; 4) етногеографія.

11. Виберіть різновиди етнооб'єднавчих процесів:

1) інтеґрація; 6) сепарація;

2) конвергенція; 7) міксація;

3) парціація; 8) дисперсизація;

4) асиміляція; 9) консолідація.

5) дифузія;

 

13. Виберіть різновиди етнорозмежувальних процесів:

1) інтеграція; 6) сепарація;

2) конвергенція; 7) міксація;

3) парціація; 8) дисперсизація;

4) асиміляція; 9) консолідація.

5) дифузія;

 

14. Як називається наука, що вивчає територіальні закономірності розвитку етносів, етнічний склад населення окремих регіонів і країн, просторові зв'язки етносів, особливості розселення і господарського освоєння території?

1) етнодемографія; 3) етнологія;

2) етнополітологія; 4) етногеографія.

15. На якому підході до розуміння сутності етносів базується дане визначення: Етноси — це стійкі міжпоколінні природно та історично сформовані на певних територіях динамічні людські спільноти, що маючи самоназву і усвідомлюючи свою єдність, протиставляють себе всім іншим аналогічним утворенням і відрізняються від них стійкими і своєрідними рисами культури, способом життя, етнічними стереотипами "?

1) соціально-історичний; 3) біосоціальний;

2) біологічний; 4) психологічний.

 

16. На якому підході до розуміння сутності етносів базується дане визначення: "Етноси — це спільноти, що склались на певних територіях серед людей, які перебувають в реальних економічних взаємозв'язках, говорять однією мовою, зберігають культурно- побутову специфіку і усвідомлюють себе самостійною соціальною групою "?

1) соціально-історичний; 3) біосоціальний;

2) біологічний; 4) психологічний.

17. На якому підході до розуміння сутності етносів базується дане визначення: "Етноси — це біологічні спільноти. Поділ людства на етноси - це один із способів їх адаптації до природно- географічних ландшафтів".

1) соціально-історичний; 3) біосоціальний;

2 )біологічний; 4) психологічний.

18. Який етнос не належить до групи найбільших за людністю (понад 100млн осіб)?

1) японці; 3) бразильці; 5) росіяни;

2) мексиканці; 4) бенгальці; 6) панджабці.

19. Який етнос не належить до групи найбільших за людністю (понад 100млн осіб)?

1) німці; 3) китайці; 5) японці;

2) хіндустанці; 4) росіяни; 6) панджабці.

20. Які етноси належать до групи із людністю від 50 до 100 млн осіб?

1) мексиканці; 3) китайці; 5) бенгальці;

2) українці; 4) німці; 6) яванці.

21. Які етноси належать до групи з людністю від 50 до 100 млн осіб?

1) поляки; 3) італійці; 5) англічани;

2) корейці; 4) в'єти; 6) росіяни.

 

22. Які етноси належать до групи із людністю від 50 до 100 млн осіб?

1) французи; 3) турки; 5) маратхі;

2) біхарці; 4) панджабці; 6) таміли.

 

23. Які етноси належать до групи із людністю від 50 до 100 млн осіб?

1) німці; 3) українці; 5) французи;

2) японці; 4) єгиптяни; 6) турки.

24.Вкажіть регіон розселення етносів дравідійськоїмовної сім "і?

1) Східна Азія; 4) Балканський п-ів;

2) Аравійський п-ів; 5) Карибський регіон;

3) п-ів Індостан; 6) гори Анди.

 

25. Вкажіть країни, де переважають етноси германської мовної групи:

1) Нідерланди; 3) Велика Британія; 5) Нова Зеландія;

2) Фінляндія; 4) Канада; 6) США. (???)

26. До якої мовної сім "і відноситься єврейська мова?

1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

 

27.До якої мовної сім "і відноситься китайська мова?

1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська,

28.Які мовні групи входять до складу ніло-сахарської мовної сім 'ї ?

1) сахарська; 4) шарі-нільська; 7) індонезійська;

2) кордофанська; 5) сонгаї; 8) полінезійська.

3) ніґер-конґо; 6) тібето-бірманська;

29.Вкажіть регіон розселення етносів кавказької мовної сім 'ї ?

1) територія між Чорним і Каспійським морями;

2) Східна Європа;

3) п-ів Мала Азія;

4) узбережжя Азовського моря.

 

30. Вкажіть країни, де переважають етноси романської мовної групи:

1) Бразилія; 3) Молдова; 5) Португалія;

2) Руанда; 4) Франція;6) Люксембург.

31. До якої мовної сім"і відноситься тамільська мова?

1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська; 2) алтайська; 4) уральська;6) австроазійська.

 

32. До якої мовної сім"і відноситься бірманська мова?

1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

33. Мовами якої мовної сім'ї розмовляють етноси Полінезії?

1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;

2) тайська; 5) койсанська;

3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.

34. Яка мовна група у складі нігеро (конґо)-кордофанської мовної сім'ї є найбільш чисельною?

1) сахарська; 4) шарі-нільська; 7) індонезійська;

2) кордофанська; 5) китайська; 8) полінезійська.

3) ніґер-конґо; 6) тібето-бірманська;

 

35. Вкажіть регіон розселення етносів койсанської мовної сім "і?

1) Західна Африка; 3) Південна Азія;

2) Південна Африка; 4) Південно-Східна Азія.

 

36. Вкажіть країни, де переважають етноси іранської мовної групи:

1) Іран; 3) Таджикистан; 5) Кувейт;

2) Туреччина; 4) Саудівська Аравія; 6) Афганістан.

37. До якої мовної сім "і відноситься фінська мова?

1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

 

38. До якої мовної сім "і відноситься в 'єтська (в'єтнамська) мова?

1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

39. Мовами якої мовної сім'ї розмовляють етноси Меланезії?

1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;

2) тайська; 5) койсанська;

3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.

40. Яка мовна група у складі сіно-тібетської мовної сім'ї є найбільш чисельною?

1) сахарська; 4) шарі-нільська; 7) індонезійська;

2) кордофанська; 5) китайська; 8) полінезійська.

3) ніґер-конґо; 6) тібето-бірманська;

41. Вкажіть регіон розселення етносів тайської мовної сім "і?

1) Західна Африка; 3) Південна Азія;

2) Південна Африка; 4) Південно-Східна Азія.

42. Вкажіть країни, де переважають етноси індоарійської мовної групи.

1) Непал; 3) Індія; 5) Пакистан;

2) Індонезія; 4) Банґладеш; 6) Ірландія.

43.До якої мовної сім "і відноситься угорська мова?

1) індоєвропейська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

44. До якої мовної сім 'ї відносяться мови народів банту?

1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;

2) тайська; 5) койсанська;

3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.

45. Мовами якої мовної сім'ї розмовляють етноси Мікронезії?

1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;

2) тайська; 5) койсанська;

3) ніло-сахарська; 6) австроазійська. (???)

 

46. Яка мовна група є найбільш чисельною у складі індоєвропейської мовної сім'ї?

1) слов'янська; 4) індоарійська; 7) кельтська.

2) іранська; 5) германська;

3) балтійська; 6) романська;

47. Вкажіть регіон розселення етносів семіто-хамітської мовної сім"і?

1) Північна Африка і Західна Азія;

2) Східна Азія;

3) Центральна і Східна Африка;

4) О-ви Індонезії, Полінезії, Мікронезії і Меланезії.

48.Вкажіть країну, де переважають етноси картвельської мовної групи:

1) Вірменія; 3) Казахстан;

2) Азербайджан; 4)Грузія.

49. До якої мовної сім "і відноситься естонська мова?

1) індоєвропейська; 4) уральська;

2) алтайська; 5) сіно-тібетська;

3) семіто-хамітська; 6) австроазійська.

50. До якої мовної сім "і відноситься мова масаї?

1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;

2) тайська; 5) койсанська;

3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.

 

51.Мовами якої мовної сім'ї розмовляють етноси Індонезії?

1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;

2) тайська; 5) койсанська;

3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.

52. До якої мовної сім 'ї відноситься вірменська мова?

1) індоєвропейська; 5) чукотсько-камчатська;

2) кавказька; 6) алтайська;

3) тайська; 7) до жодної.

4) сіно-тібетська;

53. Вкажіть регіон розселення етносів австронезійської мовної сім "і?

1) Північна Африка і Західна Азія;

2) Східна Азія;

3) Центральна і Східна Африка;

4) острови Індонезії, Полінезії, Мікронезії і Меланезії.

54. До якої мовної групи відноситься англійська мова?

1) германська; 3) кельтська;

2) романська; 4) балтійська.

55. До якої мовної сім "і відноситься турецька мова?

1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

56. Мовами якої мовної сім "ї розмовляють бушмени і готтентоти?

1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;

2) тайська; 5) койсанська;

3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.

57. Яка мовна група у складі семіто-хамітської мовної сім "і с найбільш чисельною?

1) фіно-угорська; 3) тюркська; 5) монгольська;

2) чадська; 4) семітська; 6) в'єтська.

58. До якої мовної сім "і відноситься грецька мова?

1) індоєвропейська; 5) чукотсько-камчатська;

2) кавказька; 6) алтайська;

3) тайська; 7) до жодної.

4) сіно-тібетська;

59. Яка мовна сім 'я найбільш багаточисельна?

1) сіно-тібетська; 3) уральська; 5) індоєвропейська;

2) семіто-хамітська; 4) алтайська; 6) кавказька.

 

60. Вкажіть країни, де переважають етноси германської мовної групи.

1) Швеція; 3) Норвегія; 5) Естонія;

2) Фінляндія; 4) Литва; 6) Латвія.

61. До якої мовної сім "і відноситься арабська мова?

1) дравідійська; 5) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

62. До якої мовної сім "і відноситься монгольська мова?

1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

 

63. Мовами яко ї мовної сім "і розмовляють малайці?

1) ніґеро (конго)-кордофанська; 4) австронезійська;

2) тайська; 5) койсанська;

3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.

64. Яка мовна група у складі ніло-сахарської мовної сім 'ї є найбільш чисельною?

1) сахарська; 4) шарі-нільська; 7) індонезійська;

2) кордофанська; 5) китайська; 8) полінезійська.

3) ніґер-конґо; 6) тібето-бірманська;

65. Який регіон заселяють індіанські етноси?

1) Європа; 3) Австралія; 5) Африка;

2) Південна Азія; 4) Америка; 6) Центральна Азія.

66. Вкажіть регіон розселення етносів ніґеро (конґо)- кордофанської мовної сім "і?

1) Тропічна Африка; 3) екваторіальна Африка;

2) Північна Африка; 4) басейн Конґо.

67. До якої мовної групи відноситься французька мова?

1) германська; 3) кельтська;

3) романська; 4) балтійська.

 

68. До якої мовної сім "і відноситься туркменська мова?

1) дравідійська 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

 

69. Мовою якої мовної сім'ї розмовляють сіамці?

1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;

2) тайська; 5) койсанська;

3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.

70. Яка мовна група у складі уральської мовної сім "і є найбільш чисельною?

1) фіно-угорська; 3) тюркська; 5) монгольська;

2) чадська; 4) семітська; 6) в'єтська.

71. До якої мовної сім 'ї відноситься японська мова?

1) індоєвропейська; 5) чукотсько-камчатська;

2) кавказька; 6) алтайська;

3) тайська; 7) до жодної.

4) сіно-тібетська;

 

72. Вкажіть країни, де переважають етноси слов'янської мовної групи:

1) Хорватія; 3) Румунія; 5) Молдова;

2) Болгарія; 4) Чехія; 6) Україна.

 

73. До якої мовної групи відноситься італійська мова?

1) германська; 3) кельтська;

2) романська; 4) балтійська.

74. До якої мовної сім 'ї відноситься казахська мова?

1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;

2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

 

75. Мовою якої мовної сім"і розмовляють лао?

1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;

2) тайська;5) койсанська;

3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.

76. Яка мовна група у складі алтайської мовної сім 'ї є найбільш чисельною?

1) фіно-угорська; 3) тюркська; 5) монгольська;

2) чадська; 4) семітська; 6) в'єтська.

77. До якої мовної сім 'ї відноситься корейська мова?

1) індоєвропейська; 5) чукотсько-камчатська;

2) кавказька; 6) алтайська;

3) тайська; 7) жодної,

4) сіно-тібетська;

 

78. Вкажіть країни, де переважають етноси балтійської мовної групи?

1) Швеція; 3) Норвегія; 5) Естонія;

2) Фінляндія; 4) Литва; 6) Латвія.

79. До якої мовної групи відноситься іспанська мова?

1) германська; 3) кельтська;

2) романська; 4) балтійська.

80. До якої мовної сім "і відноситься узбецька мова?

1) дравідійська; 4) уральська;

2) алтайська; 5) сіно-тібетська;

3) семіто-хамітська; 6) австроазійська.

81. Мовами якої мовної сім 'ї розмовляють яванці?

1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;

2) тайська; 5) койсанська;

3) ніло-сахарська; 6) австроазійська;

82. Яка мовна група у складі австроазійської мовної сім'ї є найбільш чисельною?

1) фіно-угорська; 3) тюркська; 5) монгольська;

2) чадська; 4) семітська; 6) в'єтська.

 

83. До якої мовної сім 'ї відноситься баскська мова?

1)індоєвропейська; 5) чукотсько-камчатська;

2) кавказька; 6) алтайська

3) тайська; 7) до жодної.

4) сіно-тібетська;

84. Які етноси належать до семіто-хамітської мовної сім 'ї?

1) іракці, єгиптяни, марійці;

2) сирійці, алжирці, узбеки;

3) бербери, араби, євреї;

4) палестинці, йорданці, турки.

85. Які етноси належать до сіно-тібетської мовної сім ї?

1) м'янма, китайці, тібетці;

2) лао, китайці, тібетці;

3) китайці, тібетці, таміли;

4) японці, китайці, тібетці.

 

86. Які етноси належать до уральської мовної сім'ї?

1) удмурти, ханти, татари;

2) естонці, фіни, угорці;

3) комі, мордва, якути;

4) фіни, саамі, шведи.

87. Які етноси належать до кавказької та північнокавказької мовних сімей?

1) грузини, вірмени, азербайджанці;

2) грузини, адигейці, вірмени;

3) кабардинці, черкеси, азербайджанці;

4) абхази, чеченці, грузини.

 

88. Які етноси належать до слов'янської мовної групи?

1) македонці, болгари, хорвати;

2) білоруси, росіяни, молдавани;.

3) українці, поляки, литовці;

4) чехи, словаки, угорці.

 

89. Які етноси належать до германської мовної групи?

1 )норвежці, англічани, фіни;

2) німці, данці, французи;

3) німці, голландці, шведи;

4) німці, англічани, хорвати.

 

90. Мови яких етносів належать до романської мовної групи?

1) італійська, португальська, грецька;

2) іспанська, румунська, молдавська;

3) французька, іспанська, хорватська;

4) італійська, португальська, албанська.

 

91. Які етноси належать до тюркської мовної групи?

2) туркмени, азербайджанці, грузини;

3) турки, болгари, татари;

4) турки, татари, монголи.

 

92. Які етноси належать до австроазійської мовної сім "і?

1) кхмери, в'єти, мяо;

2) сіамці, в'єти, корейці;

3) лао, яванці, мяо;

4) мянма, малайці, кхмери.

 

93. Які етноси належать до індоарійської мовної групи?

1) бенгальці, цигани, афганці;

2) афганці, курди, хіндустанці;

3) пенджабці, хіндустанці, бенгальці;

4) афганці, хіндустанці, бенгальці.

 

94. Яка мова найбільш поширена у світі?

1) англійська; 3) китайська; 5) хінді;

2) російська; 4) іспанська; 6) німецька.

95. Яка мова на другому місці за кількістю людей, які нею розмовляють?

1) англійська; 3) китайська; 5) хінді;

2) російська; 4) іспанська; 6) німецька. (???)

96. Яка мова на третьому місці за кількістю людей, які нею розмовляють?

1) англійська; 3) китайська; 5) хінді;

2) російська; 4) іспанська; 6) німецька. (???)

 

97. Із переліку країн виберіть однонаціональні:

1) Норвегія; 3) Росія; 5) Румунія;

2) Україна; 4) Канада; 6) Японія.

98. Із переліку країн виберіть однонаціональні:

1) Бельгія; 3) Польща; 5) Китай;

2) Португалія; 4) Іспанія; 6) Україна.

99. Із переліку країн виберіть однонаціональні:

1) Ірак; 3) Єгипет; 5) Велика Британія;

2) Швеція; 4) Австралія; 6) Афганістан.

 

100. Із переліку країн виберіть двонаціональні:

1) Росія 3) США; 5) Кіпр;

2) Бельгія; 4) Мексика; 6) Іспанія.

 

101. Із переліку країн виберіть ті, в яких суттєво переважає один етнос, але також є більш-менш значні етноменшини:

1) Україна; 3) Індія; 5) Китай;

2) США; 4) Франція; 6) Туреччина.

102.1з переліку країн виберіть багатонаціональні:

1) Росія; 3). Філіппіни; 5) Індія;

2) Польща; 4) Індонезія; 6) ФРН.

8. Географія релігій

1.Назвіть країни, де більшість населення сповідує православ 'я:

1) Хорватія; 4) Данія; 7) Бразилія;

2) Швеція; 5) Польща; 8) Угорщина;

3) Греція; 6) Іспанія; 9) Румунія.

 

2. Назвіть країну, де більшість населення сповідує іудаїзм?

1) Індія; 3) Ізраїль;

2) Непал; 4) Сирія.

 

3. Назвіть країни, де більшість населення сповідує католицтво:

1) Хорватія; 4) Данія; 7)Бразилія;

2) Швеція; 5) Польща; 8)Угорщина;

3) Греція; 6) Іспанія; 9) Румунія.

4. Назвіть країну, де більшість населення сповідує синтоїзм.

1) Сирія; 3) Сенегал;

2) Японія; 4) Сінгапур.

5. Назвіть країну, де більшість населення сповідує конфуціанство:

1) Японія; 3) Монголія

2) Республіка Корея; 4) Китай.

6.Назвіть країни, де більшість населення сповідує буддизм?

1) Монголія; 3) М'янма; 5) Японія; 7) Філіппіни;

2) Таїланд; 4) Бангладеш; 6) Шрі-Ланка; 8) Малайзія.

 

7. Назвіть країни, де більшість населення сповідує іслам?

1) Ізраїль; 3) Малайзія; 5) Туреччина; 7) Азербайджан;

2) Бруней; 4) Росія; 6) Пакистан; 8) США.

 

8. Назвіть країни, де більшість населення сповідує індуїзм:

1) Бутан; 3) Ізраїль; 5) Індія; 7) Китай;

2) Бангладеш; 4) Японія; 6) Непал; 8) Пакистан.

9.Назвіть країни, де більшість населення сповідує іслам:

1) Франція; 3) Бангладеш;5) Мексика; 7) Туніс;

2) Індонезія; 4) Албанія; 6) Ірак; 8) Нігерія.

 

10. Назвіть країни, де більшість населення сповідує протестанство:

1) Хорватія; 4) Данія; 7) Бразілія;

2) Швеція; 5) Польща; 8) Угорщина;

3) Греція; 6) Іспанія; 9) Румунія.

11. Яку частку (%) в населенні світу становлять християни?

1)20,12; 2)5,89; 3) 5,80; 4) 3,42; 5)17,33; 6)13,34; 7)33,03.

 

12. Яку частку (%) в населенні світу становлять мусульмани?

1) 20,12; 2) 5,89; 3) 5,80; 4)3,42; 5)17,33; 6) 13,34; 7)33,03.

13. Яку частку (%) в населенні світу становлять буддисти?

1) 20,12; 2) 5,89; 3) 5,80; 4) 3,42; 5) 17,33; 6) 13,34; 7) 33,03.

14. Яку частку (%) в населенні світу становлять католики?

1)20,12; 2) 5,89; 3) 5,80; 4) 3,42; 5)17,33; 6)13,34; 7)33,03.

15. Яку частку (%) в населенні світу становлять православні?

1)20,12; 2) 5,89; 3) 5,80; 4)3,42; 5)17,33; 6)13,34; 7)33,03.

16. Яку частку (%) в населенні світу становлять протестанти?

1)20,12; 2) 5,89; 3)5,80; 4)3,42; 5)17,33; 6)13,34; 7)33,03.

17. Яку частку (%) в населенні світу становлять індуїсти?

1) 20,12; 2) 5,89; 3) 5,80; 4) 3,42; 5) 17,33; 6) 13,34; 7) 33,03.

18. Назвіть найбільшу ісламську країну світу.

1) США; 2) Туреччина; 3) Китай; 4) Індонезія; 5) Індія.

19. Назвіть найбільшу християнську країну світу.

1) США; 2) Росія; 3) Україна; 4) Індонезія; 5) ФРН.

20. У якій країні світу проживає найбільша кількість шиїтів?

1) Ірак; 2) Туреччина; 3) Іран; 4) Росія.

21. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.


1) Албанія а) католицизм

2) Японія б) синтоїзм

3) Італія в) протестанство

4) Аргентина г) іслам

Відповіді:

1) 1-в, 2-6, 3-а, 4-г.

2) 1-б, 2-г, 3-а, 4-в.

3) 1-г, 2-6, 3-а, 4-а.

4) 1-а, 2-6, 3-в, 4-г.

 


22. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.

1)Молдова а) іслам

2) Франція б) протестанство

3) Індонезія в) католицтво

4) Швеція г) православ’я

Відповіді:

1) 1-в, 2-б, 3-а, 4-г.

3) 1-б, 2-в, 3-а, 4-г.

4) 1-г, 2-в, 3-б, 4-б.

 

23. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.

1) Грузія а) іслам

2) Литва б) католицтво

3) Туніс в) православ’я

4) Ізраїль г) іудаїзм

Відповіді:

1) 1-б, 2-в, 3-а, 4-г.

2) 1-а, 2-в, 3-б, 4-г.
Переглядів: 983

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ессен, Гамбург, Мюнхен. | Дії після землетрусу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.074 сек.