Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття, способи та форми захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання.

Захист господарських прав та інтересів – це система юридичних і фактичних заходів, що здійснюються з метою припинення порушення суб’єктивного права чи законного інтересу учасника господарських відносин, спрямовується на відновлення вилученого права чи визнання права у випадку його оспорювання, а також проводяться для отримання компенсації збитків, завданих порушенням.

Кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом як:

1) визнання наявності або відсутності прав, у такий спосіб захищаються права власності та інші майнові права суб’єктів господарювання;

2) визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом (ст.5-6 ГКУ);

3) відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання (майнова реституція в разі визнання господарських правочинів недійними);

4) припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення (ч.2 ст.386 ЦКУ);

5) присудження до виконання обов’язку в натурі (використовується у спорах про виконання господарських договорів);

6) відшкодування збитків (ч.1 ст.225 ГКУ);

7) застосування штрафних санкцій (ст.230 ГКУ);

8) застосування оперативно-господарських санкцій (ст.235 ГКУ) та адміністративно-господарських санкцій (ст.238 ГКУ);

9) установлення, зміни і припинення господарських правовідносин (ст.187 ГКУ «Укладання господарських договорів за рішенням суду», ст.188 ГКУ «Порядок зміни та розірвання господарських договорів»);

10) іншими способами, передбаченими законом.

Під формою захисту слід розуміти сукупність способів, які спрямовані на поновлення, встановлення і визнання прав та законних інтересів осіб.

Отже, захист прав суб’єктів господарювання може здійснюватися за допомогою двох форм:

1. юрисдикційний захист передбачає здійснення захисту в процесі діяльності державних органів із застосуванням владного примусу.

Серед юрисдикційних форм захисту можна виділити дві форми захисту:

- судовий (загальний юрисдикційний захист) (є найбільш ефективним та дієвим способом захисту прав та законних інтересів учасників суспільних відносин), який здійснюється в адміністративних, господарських судах, а в окремих випадках – у судах загальної юрисдикції;

- позасудовий (спеціальний юрисдикційний захист), який поділяється:

а) нотаріальний захист здійснюється нотаріальним органами, на які покладене завдання щодо забезпечення захисту та охорони прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, що стосується їх майнових права;

б) адміністративний захист є засобом адміністративного примусу, який застосовується як при наявності, так і при відсутності правопорушення та усуненню їх шкідливих наслідків.

2. неюрисдикційний захист – є сукупністю самосійних законних дій самими суб’єктами господарювання, що вчиняються з метою захисту власних прав та законних інтересів .

Неюрисдикційна форма захисту прав та законних інтересів може реалізовуватися кількома способами, серед яких:

а) самозахист – це активні безпосередні дії самих суб’єктів господарювання. При цьому потрібно зазначити, що крім державних органів в державі є досить багато установ, які мають недержавний статус.

б) залучення органів, які будуть сприяти в такому захисті.

в) досудове врегулювання спорів є одним із способів вирішення господарського спору.

г) оперативно-господарські санкції (ст.235-237 ГКУ).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація господарсько-правових санкцій та їх особливості. | Поняття та форми альтернативного врегулювання спорів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.