Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стаття 26. Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці

Стаття 25. Види компенсацій

Держава створює умови незайнятим громадянам у поновленні їх трудової діяльності та забезпечує їм такі види компенсацій:

(абзац перший статті 25 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

а) надання особливих гарантій працівникам, вивільнюваним з підприємств, установ, організацій;

б) виплата матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

(підпункт "б" статті 25 в редакції
Закону України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

в) виплата в установленому порядку допомоги по безробіттю;

(підпункт "в" статті 25 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР,
від 23.02.2006 р. N 3483-IV)

г) підпункт "г" статті 25 виключено

(згідно із Законом України
від 23.02.2006 р. N 3483-IV)

Розміри та умови надання матеріального забезпечення на випадок безробіття визначаються Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

(статтю 25 доповнено частиною другою згідно із
Законом України від 23.02.2006 р. N 3483-IV)

1. Працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, і військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу, гарантується:

(абзац перший частини першої пункту 1 статті 26
в редакції Закону України від 17.11.92 р. N 2787-XII,
із змінами, внесеними згідно із Законом
України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

а) надання статусу безробітного, якщо протягом семи днів працівнику не було запропоновано підходящої роботи;

(підпункт "а" частини першої пункту 1 статті 26
в редакції Законів України від 17.11.92 р. N 2787-XII,
від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

б) право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100 процентів середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75 процентів - протягом 90 календарних днів і 50 процентів - протягом наступних 210 календарних днів, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати;

(підпункт "б" частини першої пункту 1 статті 26 в
редакції Законів України від 17.11.92 р. N 2787-XII,
від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

в) збереження на новому місці роботи, на весь період професійного перенавчання з відривом від виробництва, середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи;

г) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (за наявності відповідних умов), у разі якщо до визнання такої особи безробітною для неї неможливо було підібрати підходящу роботу та якщо вона має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

(підпункт "г" пункту 1 статті 26 в редакції
Закону України від 17.11.2005 р. N 3108-IV)
(дію підпункту "г" пункту 1 статті 26 зупинено на 2007 рік
згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)
(підпункт "г" частини першої пункту 1 статті 26 виключено
згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені пунктом 88 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)


(підпункт "г" пункту 1 статті 26 у редакції
Закону України від 08.07.2011 р. N 3668-VI)

Частину другу пункту 1 статті 26 виключено

(пункт 1 статті 26 доповнено новою частиною другою
згідно із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV,
у зв'язку з цим частини другу та третю вважати
відповідно частинами третьою та четвертою,
частину другу пункту 1 статті 26 виключено
згідно із Законом України від 26.04.2001 р. N 2398-III)

Частину третю пункту 1 статті 26 виключено

(пункт 1 статті 26 доповнено новою частиною третьою
згідно із Законом України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР,
у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою,
частину третю пункту 1 статті 26 виключено
згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені пунктом 88 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)


Вивільненим працівникам надаються також інші пільги і компенсації відповідно до законодавства.

(пункт 1 статті 26 доповнено частиною четвертою
згідно із Законом України від 17.11.92 р. N 2787-XII)

2. У разі коли вивільнений працівник без поважних причин своєчасно не зареєструвався у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, він втрачає пільги, передбачені цією статтею, а умови виплати допомоги по безробіттю та її розмір встановлюються на підставі статей 28 і 29 цього Закону, а якщо цей працівник відмовився від двох пропозицій підходящої роботи в період пошуку роботи, він втрачає право на надання статусу безробітного строком на три місяці з подальшою перереєстрацією як такого, що шукає роботу. Умови виплати допомоги по безробіттю та її розмір встановлюються при цьому на підставі статей 28 і 29 цього Закону.

(пункт 2 статті 26 в редакції Законів
України від 17.11.92 р. N 2787-XII,
від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

3. На працівників, які звільняються з підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у зв'язку з відселенням або самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення і зареєструвалися у місячний строк після звільнення в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, поширюється дія пункту 1 цієї статті.

(статтю 26 доповнено новим пунктом 3 згідно із
Законом України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР,
у зв'язку з цим пункти 3 і 4 вважати відповідно пунктами 4 і 5)

4. Для підприємств, установ та організацій, що забезпечують перенавчання вивільнених працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, при обчисленні податку з прибутку сума балансового прибутку зменшується на розмір витрат, пов'язаних з організацією професійної підготовки таких працівників.

Якщо протягом двох років, які передують вивільненню, працівник не мав можливості підвищити свою кваліфікацію чи одержати суміжну професію за попереднім місцем роботи, і якщо при працевлаштуванні йому необхідно підвищити кваліфікацію або пройти професійну перепідготовку, то витрати на ці заходи проводяться за рахунок підприємства, установи, організації, з яких вивільнено працівника.

У разі необхідності державна служба зайнятості може компенсувати підприємствам, установам та організаціям до 50 процентів витрат на організацію навчання прийнятих на роботу громадян, вивільнених з інших підприємств, установ, організацій з підстав, передбачених цією статтею.

5. Гарантії, встановлені пунктом 1 цієї статті, поширюються також на осіб, що втратили роботу внаслідок нещасного випадку на виробництві або настання професійного захворювання, в результаті чого потребують професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розділ IV КОМПЕНСАЦІЇ І ГАРАНТІЇ ПРИ ВТРАТІ РОБОТИ | Передмова

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.