Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розрахунок горіння палива

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра АУТП

 

Контрольна робота № 1

з дисципліни

"Виробничі процеси та обладнання об`єктів автоматизації"

Варіант № 6

 

Виконав ст. групи АТП-12-1д

Курач А.С.

 

 

Перевірила доц. кафедри АУТП

Овчинникова І.А.

 

Запоріжжя

План:

Вступ 3

Розрахунок горіння палива 4

Розрахунок часу нагрівання заготівки. 7

Рівняння теплового балансу печі. 11

Висновок 16

Список використаних джерел 17


Вступ

В основі будь-якого промислового виробництва лежить технологічний процес, який є частиною виробничого процесу. Одночасно технологічний процес складається з окремих елементів (окремих частин).

Виробничий процес – це сукупність технологічних процесів (дій), в результаті яких вихідні матеріали і напівфабрикати перетворюються в готові вироби.

Технологічний процес – це послідовна зміна форми, розмірів, властивостей матеріалів і напівфабрикатів з метою отримання деталі або виробу у відповідності з Зініними технічними вимогами. Технологічні процеси складаються з ряду фізичних, хімічних, механічних явищ, які відрізняються характером якісних змін і перетворень. Часто самі процеси називають фізичними, хімічними, механічними або фізико-хімічними тощо.

Фізичні і механічні процеси характеризуються зміною лише зовнішньої форми і фізичних властивостей речовин. При цьому будова і склад їх, як правило, залишаються незмінними (формоутворення виробів, подрібнення сировини тощо). Хімічні процеси викликають зміни не тільки фізичних властивостей, але і агрегатного стану, хімічного складу, внутрішньої будови (гідроліз деревини). В технологічних процесах часто мають місце всі ці дії одночасно. Тому поділ процесів на фізичні, хімічні, механічні чисто умовний.

Кожен технологічний процес може бути поділений на окремі технологічні ланки (операції) і зображений у вигляді технологічної схеми.

У моїй роботі я спробую розрахувати технологічний процесс термічної обробки заготівки та роботи печі


Розрахунок горіння палива

 

Визначаємо теоретичну витрату повітря для горіння палива даного складу.

L0=0.0476*[0.5CO+0.5H2+1.5H2S+2CH4+∑(m+n/4) ∙CmHn-O2] ∙ (1+0.00124*ƒb), м33 ,

де m та n – стехеометричні коефіцієнти,

ƒb - вологість повітря г/м3 (18,9 г/м3).

 

L0=0.0476∙[0,5*12,7+1*10,8+1,5*2+2*23,7+(1+1)*92+(2+1,5)*12+(3+2)*10+(4+2,5)*15,79+2+0,25+1+0,5=

=15,96 м33.

 

Визначаємо дійсну витрату повітря:

Lg = α∙L0,

де α – коефіцієнт витрати повітря (1,1)

Lg = 1,14*15,9698 = 18,2055 м33.

 

Визначаємо кількість та склад продуктів горіння:

 

Vд = VCO2+VH2O+VN2+VO2+VSO2, де:

 

Vд – загальний об’єм продуктів горіння,

VCO2,VH2O,VN2,VO2,VSO2 – об’єм складових процесу горіння.

 

VCO2 =(CO+CO2+CH4+∑m*CmHn)*0,01

VCO2 =(1+23,7+2*16+3*10+4*2,8+5*2,5)*0,01=1,024 м33

VH2O =(H2+H2S+2*CH4+ ∑n/2*CmHn+H2O+0,124*Lg*fв)*0,01

VH2O = (2+2*23,7+2*23,7+3*12+4*10+5*2,8+6*2,5+0,125*18,2055*18,6)*0,01= =2,05089 м33

 

VN2 =(N2+79* Lg)*0.01

VN2 = (46+79*18,2055)*0,01=14,8424 м33

 

VO2 =(0,21*( α-1)* L0)

VO2 = (0,21*(1,14-1)*15,9698) = 0,469 м33

 

VSO2 =(0,01* H2S)

VSO2 = (0,01*2)=0,02 м33

Vд = 1,024+2,05089+14,8424+0,469+0,02 = 18,406 м33

 

Визначаємо процентний склад продуктів горіння:

CO2 = (VCO2 / Vд )*100%

CO2 = (1,024/18,4068)*100=5,563%

H2O = (VH2O / Vд )*100%

H2O = (2,05089/18,4068)*100= 11,14%

 

N2 = (VN2 / Vд )*100%

N2 = (14,8424/18,4068)*100=80,63 %

 

O2 = (VO2 / Vд )*100%

O2 = (0,4695/18,406890)*100=2,55%

 

SO2 = (VO2 / Vд )*100%

SO2 =(0,02/18,4068)*100=0,1086%

 

Визначаємо теплоту згорання палива:

 

Qнр = 0,127CO + 0.108H2+0.234H2S+0.357CH4+∑(Q/100)*CnHm

Qнр = =0,234*2+0,357+23,7+(56,4/100)*23,7+(63,5/100)*12+(91,1/100)*10+(118,6/100)*2,8) +(146,1/100)*2,5= 45,5778 [МДж/м3]

 

Визначаємо ентальпію (тепловміст) суміші продуктів горіння, МДж/м3

 

iпг = (Qнр+Qфв+Qфт)/ Vд , де:

 

Qфв – фізичне тепло, яке вноситься підігрітим повітрям, МДж/м3.

Qфт - фізичне тепло, яке вноситься підігрітим паливом, МДж/м3.

Qфт = 0.

 

Qфв = α*L0*iвt , де івt – тепловміст повітря при tв= 300 оС [1, c. 90], МДж/м3.

Qфв = 1,14*15,9698*0,3957 = 7,2039/м3

 

iпг = (45,5778+7,20394)/18,406805 = 2,8675 МДж/м3

 

Отримане значення зрівнюємо з даними таблиці 2 і обираємо найближчу величину, але не меншу за розраховану:

 

Таблиця 2

tпг,°С  
iпг, МДж/м3   2,063 2,247 2,43 2,63 2,832 3,04 3,272 3,52 3,782 4,065

 

iпг1 = 0,01*(СCO2t1*CO2+ СH2Ot1*H2O+ СN2t1*N2 + СO2t1*O2 + СSO2t1*SO2 )*t1

iпг1 = 0,01*(2,39*5,56+1,9*11,14+1,52*2,55+1,47*80,63+2,33*0,1086)*1800= 2,827 МДж/м3 .

 

iпг2 = 0,01*(СCO2t2*CO2+ СH2Ot2*H2O+ СN2t2*N2 + СO2t2*O2 + СSO2t2*SO2 )*t2

iпг2 = 0,01*(2,41*5,56+1,92*11,14+1,53*2,55+1,48*80,63+2,335*0,1086)*1900=

3,007МДж/м3 .

 

Визначаємо калориметричну температуру в печі:

 

tк = t2-(( iпг2 - iпг)/( iпг2 - iпг1))*100 = 1900-((3,007-2,867)/(3,007-2,827))*100 = 1822,2 °С

 

Визначаємо дійсну температуру печі:

 

tд = tк*η, де η – пірометричний коефіцієнт роботи печі, (η = 0,63).

tд = tк*η = 1822,2*0,63 = 1148 °С.

 

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Розрахунок часу нагрівання заготівки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.