Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Міжнародні акти, що регулюють туристичну діяльність

1963 р. - "Загальна резолюція з розвитку туризму". Прийнята на конференції ООН по міжнародному туризму і подорожам (Рим).

1980 р. - "Манільська декларація по світовому туризму". Прийнята Всесвітньою конференцією по туризму (Філіппіни).

1982 р. - "Документи Акапулько". Прийняті на Всесвітній нараді по туризму при ВТО (Мексика).

1985 р. - "Хартія туризму" і її складова частина "Кодекс туриста", Прийняті на сесії Генеральної асамблеї ВТО (Софія).

1989 р. - "Гаазька декларація з туризму". Прийнята на міжнародній конференції по туризму, що проводилася ВТО і Міжпарламентським союзом, є розвитком "Хартії туризму".

1991 p. - "Резолюція міжнародної конференції по статистиці подорожей і туризму". Проведена ВТО й Урядом Канади.

Важливу роль у регулюванні міжнародного туризму відіграла Міжнародна дипломатична конференція ООН з митних формальностей, що відбулася в 1954 р. у Нью-Йорку. На ній були прийняті три міжнародних документи, що регламентують митні пільги туристів: Конвенція про митні пільги для туристів.

У 1963 р. в Римі була проведена І Конференція ООН з туризму і подорожей. У її роботі взяли участь 87 держав - членів ООН, 5 спеціалізованих організацій ООН, 7 міжурядових і 14 неурядових міжнародних організацій, зацікавлених у розвитку міжнародного туризму.

Відповідно до рекомендації Римської конференції, Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОС) у 1968 р. в Берліні провела спеціальний міжрегіональний семінар ООН із проблем туризму в державах, що розвиваються.

Аналіз ролі міжнародного туризму був даний на Манільській (Філіппіни), з 27 вересня по 10 жовтня 1980 р. Всесвітній конференції з туризму, в роботі якої взяли участь делегації 107 держав і 91 міжнародної урядової і неурядової організації.

Конференція прийняла Манільську декларацію по світовому туризму, в якій, зокрема, вказується, що "туризм розуміється як діяльність, що має важливе значення в житті народів з безпосереднього впливу на соціальну, культурну, освітню та економічну області життя держав і їхніх міжнародних відносин. Розвиток туризму пов'язано з соціально-економічним розвитком націй і залежить від доступу людини до активного відпочинку та відпуску та її свободи подорожувати в рамках вільного часу і дозвілля, глибокий гуманітарний характер яких він підкреслює. Саме існування туризму та його розвиток повністю залежать від забезпечення міцного миру, в зміцнення якого він покликаний внести свій внесок ".

Далі в декларації зазначалося, що "туризм виступає в якості позитивного і постійного фактора, що сприяє взаємному пізнанню і розумінню, а також в якості основи для досягнення більш високого рівня поваги і довіри між усіма народами світу".

На конференції була порушена проблема економічного значення туризму, зазначалося, що частка туризму в національній економіці та міжнародній торгівлі перетворила його в істотний чинник світового розвитку. "Його постійна роль у національній економічній діяльності і в міжнародному обміні і його вплив на вирівнювання балансу зовнішньої торгівлі перетворюють його в одну з основних галузей світової економічної діяльності".

Відзначаючи велику економічну важливість туризму, Манільська конференція особливо підкреслила його соціальне значення. Так, в ст.21 Манильской декларації говориться, що "при практиці туризму духовні цінності повинні переважати над елементами матеріального і технічного характеру. Такими основними духовними цінностями є наступні:

 повне і гармонійний розвиток людської особистості;

 постійно зростаючий пізнавальний і виховний внесок;

 рівні права народів у визначенні своєї долі;

 звільнення людини, розуміючи це як право на повагу до його гідності та індивідуальності;

 визнання самобутності культур і повагу моральних цінностей народів ".

На конференції було зазначено, що міжнародна туристична діяльність "є невід'ємною частиною життя сучасної національного суспільства та міжнародної спільноти".

У прийнятій на нараді резолюції було підкреслено, що для втілення в життя положень Манильской декларації державам необхідно здійснити ряд дуже важливих заходів:

1) спрощення формальностей і процедур, пов'язаних з туризмом і подорожами, в плані в'їзду на територію країни і виїзду за її межі, митних формальностей, валютних обмежень і медичних правил;

2) поліпшення умов перевезень (повітряних, морських, залізничних, автодорожніх) шляхом розробки пільгових тарифів або будь-який інший форми для залучення туристів з порівняно невисокими доходами, похилого віку, з фізичними вадами, а також молоді;

3) розширення та оснащення інфраструктури прийому туристів з метою зробити її прийнятною для груп населення з незначними доходами;

4) охорона навколишнього середовища, екологічної структури і природних, історичних і культурних пам'яток відвідуваною країни.

З 21 по 27 серпня 1982 р. за пропозицією уряду Мексики в г.Акапулько відбулося Всесвітнє нараду з туризму. На цьому форумі були розглянуті заходи, що приймаються його учасниками з проведення в життя рішень і рекомендацій Манильской декларації, а також визначені першочергові завдання та шляхи їх вирішення.

У роботі наради взяли участь делегації 79 держав і 57 представників ряду міжнародних організацій, комерційних фірм і агентств, що займаються туризмом.

Основні пункти порядку денного наради включали питання, що стосуються створення необхідних соціально-економічних умов для відпочинку та туризму широких верств населення і розвитку іноземного туризму.

Учасники наради відзначили, що до першочергових завдань по подальшому втіленню в життя рекомендацій Всесвітньої конференції з туризму 1980 відносяться: створення необхідних соціально-економічних умов і законодавче закріплення права громадян на відпочинок і туризм; проведення активної пропаганди гуманітарної та інтелектуальної цінності туризму; виховання у населення почуття поваги традицій та звичаїв народів відвідуваних країн.

Нарада відзначило особливу роль міжнародного туризму у світлі нових концепцій, які будуються на основі наступних принципів:

1) право на відпочинок, оплачувану відпустку та вимога прийняття національного законодавства, що забезпечує доступ до проведення відпусток усіма верствами населення. При цьому право на відпочинок - природний наслідок права на працю - повинно реалізовуватися як основне право людини. Слід робити туризм доступним для соціальних груп населення з середніми і невисокими доходами;

2) підготовка до подорожей, туризму. Якість туризму залежить від ступеня кваліфікації та підготовки туристичних працівників, що діють як у державному, так і в приватному секторі;

3) свобода пересування в галузі туризму. Свобода пересування відіграє важливу роль у справі розвитку міжнародного туристського обміну.

Документ рекомендував країнам-учасникам наради включити туризм в навчальні програми молоді всіх категорій.

У 1985 р. в Софії відбулася VI сесія Генеральної асамблеї ВТО. На ній були прийняті такі важливі юридичні документи, як «Хартія туризму» та «Кодекс туриста».

Відповідно до ст. XIII Кодексу, туристи мають право на вільний доступ усередині і за межами своїх країн до місць і окремих районів туристичного інтересу і з урахуванням існуючих правил та обмежень на вільне пересування в місцях транзиту й тимчасового перебування.

У цих же місцях туристи повинні мати право на:

1) об'єктивну, достовірну і вичерпну інформацію про умови й можливості їх поїздок і перебування;

2) особисту безпеку і безпеку їхнього майна, а також на захист своїх прав як споживачів;

3) відповідну суспільну гігієну, ефективні заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням і нещасним випадкам, а також на вільний доступ до служб охорони здоров'я;

4) вільний і швидкий зв'язок усередині країни, а також із закордоном;

5) адміністративні та юридичні гарантії, необхідні для захисту їхніх прав.

Крім того, на іноземних туристів покладаються й певні обов'язки. Так, згідно зі ст. XI Кодексу, туристи своїм поводженням зобов'язані сприяти взаєморозумінню і дружнім відносинам між людьми як на національному, так і на міжнародному рівні й у такий спосіб сприяти збереженню світу. У місцях транзиту й перебування туристи зобов'язані поважати встановлений політичний, соціальний, моральний і релігійний порядок, а також підпорядковуватися діючим законам і правилам.

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інструменти регулювання міжнародної туристичної діяльності | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.