Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тестові завдання (іспит)

1. Назвіть теорію, яка пов’язує виникнення держави із суспільною еволюції: від сім’ї (родини) до громади і до держави:

1) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна

2. Назвіть теорію, яка причиною виникнення держави називає божественну волю:

1) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна

3. Назвіть теорію, що пов’язує походження держави із необхідністю організації іригаційних робіт

2) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна

4. Назвіть теорію, що пов’язує походження держави із результатом суспільної угоди людей:

3) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна; 4) гідравлічна

5. Назвіть теорію, що пов’язує походження держави із результатом завоювання певних територій:

1) соціально-економічна; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) органічна.

6. Назвіть теорію, що пов’язує походження держави із результатом появи приватної власності, виникнення майнової нерівності, поділу суспільства на класи:

4) соціально-економічна; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) органічна.

7. Назвіть теорію, що пояснює походження держави із особливостей психіки людини, усвідомлення людьми необхідності певних моделей поведінки:

5) соціально-економічна; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) органічна.

8. Назвіть теорію, що пояснює походження держави із закономірностей розвитку природи

6) соціально-економічна; 2) насильницька; 3) психологічна; 4) органічна.

9. У відповідях під якими номерами правильно названі причини утворення первісних держав:

7) розвиток засобів масової інформації; 2) поділ суспільства на соціальні групи з відмінними інтересами; 3) поява комп’ютерів; 4) необхідність вирішення загальних для суспільства справ.

10. У відповідях під якими номерами правильно названі причини утворення первісних держав:

1) розвиток засобів масової інформації; 2) захист своєї соціальної організації від нападу; 3) поява комп’ютерів ; 4) завоювання інших народів та територій.

11. У відповідях під якими номерами правильно названі способи утворення сучасних держав:

1) завоювання інших народів; 2) розпаду держав; 3) об’єднання держав; 4) захист своєї держави

12. Організація політичної влади у суспільстві, яка забезпечує його цілісність, функціонування та розвиток шляхом управління та координації інтересів різних соціальних груп:

1) механізм держави; 2) держава; 3) громадянське суспільство; 4) демократія.

13. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) поширення влади на людей, що проживають на належній державі території; 3) самоврядування; 4) суверенітет.

14. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) управління загальносуспільними справами; 3) самоврядування; 4) узгодження інтересів різних соціальних груп

15. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) наявність норм права; 3) самоврядування; 4) наявність специфічного апарату управління та примусу.

16. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки держави:

1) рівність членів суспільства; 2) вираз інтересів певної частини населення; 3) самоврядування; 4) суверенітет.

17. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві:

1) влада не відокремлюється від суспільства; 2) створюється система загальнообов’язкових правил поведінки; 3) влада поширюється на всіх членів роду, на якій території вони б не перебували; 4) влада виражає інтереси певної частини населення.

18. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві:

1) для утримання влади встановлюються податки; 2) влада не відокремлюється від суспільства; 3) влада поширюється на людей, що знаходяться на належній території; 4) влада тримається на авторитеті.

19. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки держави, що відрізняють її від інших організацій сучасного суспільства:

1) рівність членів; 2) суверенітет; 3) вирішує загальносуспільні справи; 4) самоврядування.

20. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки держави, що відрізняють їх від інших організацій сучасного суспільства

1) самоврядування; 2) наявність специфічного апарату управління і примусу; 3) добровільність вступу; 4) встановлення норм права.

21. Здатність задовільняти потреби і координувати інтереси різних соціальних груп і формувати загальнозначимий інтерес:

1) механізм держави; 2) соціальна сутність держави; 3) громадянське суспільство; 4) демократія.

22. Забезпечення цілісності суспільства шляхом управління загальносуспільними справами:

1) механізм держави; 2) соціальна сутність держави; 3) призначення держави; 4) демократія.

23. Цілеспрямований вплив одного суб’єкта на поведінку іншого з метою підпорядкування:

1) мораль; 2) творчість; 3) влада; 4) суспільство.

24. Система засобів, які застосовуються суб’єктами політики для впорядкування суспільства шляхом підпорядкування поведінки суб’єкта загальним суспільним інтересам:

1) моральна влада; 2) релігійна влада; 3) політична влада; 4) економічна влада.

25. Система державних засобів, за допомогою яких поведінка учасників суспільних відносин підпорядковується загальним суспільним інтересам:

2) моральна влада; 2) релігійна влада; 3) державна влада; 4) економічна влада.

26. Сукупність найбільш суттєвих ознак, притаманних групі держав в конкретно-історичних умовах :

1) держава; 2) тип держави; 3) форма держави; 4) режим.

27. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за формаційним підходом:

1) буржуазна; 2) космічна; 3) економічна; 4) феодальна

28. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за цивілізаційним підходом:

1) первинна; 2) космічна; 3) економічна; 4) вторинна.

29. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи первинних держав за цивілізаційним підходом:

1) китайська; 2) єгипетська; 3) греко-римська; 4) японська

30. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи вторинних держав за цивілізаційним підходом:

1) західна; 2) візантійська; 3) ісламська; 4) крітська

31. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за ідеологічним підходом:

1) космічної ідеологія; 2) комуністичної ідеології; 3) сімейної ідеології; 4) консервативної ідеології.

32. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за ідеологічним підходом:

1) космічної ідеологія; 2) національної ідеології; 3) сімейної ідеології; 4) ліберальної ідеології.

33. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за релігійним підходом:

1) економічні; 2) світські; 3) теологічні; 4) консервативні.

34. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за видом релігії:

1) економічні; 2) католицькі; 3) православні; 4) консервативні.

35. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за видом релігії:

1) економічні; 2) ісламські; 3) індуські; 4) консервативні.

36. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за видом релігії:

1) економічні; 2) іудейські; 3) протестантські; 4) консервативні.

37. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за географічним критерієм:

1) політичні; 2) економічні; 3) західні; 4) східні

38. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за географічним критерієм:

1) політичні; 2) економічні; 3) європейські; 4)азійські

39. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за географічним критерієм:

1) політичні; 2) економічні; 3) африканські; 4) американські

40. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за устроєм:

1) економічна; 2) федеративна; 3) політична; 4) унітарна.

41. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за формою правління:

1) економічна; 2) республіка; 3) політична; 4) монархія.

42. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за політичним режимом:

1) економічна; 2) демократична; 3) політична; 4) авторитарна.

43. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за політичним режимом:

1) економічна; 2) тоталітарна; 3) політична; 4) ліберальна.

44. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за формою держави (правлінням, устроєм, режимом):

1) економічна; 2) моністична; 3) політична; 4) сегментарна.

45. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за формою держави (правлінням, устроєм, режимом):

1) економічна; 2) плюралістична; 3) політична; 4) моністична.

46. Основні напрями діяльності держави, які розкривають її соціальну сутність і спрямованість:

1) держава; 2) функції держави; 3) форма держави; 4) режим.

47. У відповідях під якими номерами правильно вказані функції держави за сферами суспільного життя:

1) основні; 2) економічні; 3) постійні; 4) політичні; 5) тимчасові; 6) культурні.

48. У відповідях під якими номерами правильно вказані функції держави за соціальним значенням державної діяльності:

1) внутрішні; 2) основні; 3) зовнішні; 4) неосновні

49. У відповідях під якими номерами правильно вказані види функцій держави за часом їх здійснення:

1) основні; 2) постійні; 3) неосновні; 4) тимчасові

50. У відповідях під якими номерами правильно вказані види функцій держави за їх територіальною спрямованістю:

1) ідеологічні; 2) внутрішні; 3) основні; 4) зовнішні

51. Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься діяльність по створенню механізму захисту особи:

1) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна.

52. Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься діяльність по створенню системи загальноосвітніх установ:

1) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна.

53. Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься участь держави у розв’язанні глобальних господарських проблем:

1) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна.

54. Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься участь військових підрозділів України в складі миротворчих контингентів:

1) економічна; 2) гуманістична; 3) політична; 4) культурно-виховна.

55. Система способів та засобів організації і здійснення державної влади:

1) державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) державний режим.

56. Назвіть елементи форми держави

1) державне правління; 2) політична система; 3) державний устрій; 4) апарат держави.

57. Назвіть елементи форми держави

1) державний режим; 2) політична система; 3) державний устрій; 4) апарат держави.

58. Спосіб формування та функціонування вищих органів державної влади:

1) державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) державний режим.

59. Як називається форма правління, при якій вища державна влада здійснюється повністю або частково однією особою і передається у спадок:

1) республіка; 2) монархія; 3) демократія; 4) конфедерація

60. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки монархії:

1) джерелом влади є народ; 2) спадковий порядок правонаступництва вищої влади; 3) влада здійснюється однією особою; 4) вища влада здійснюється виборним органом.

61. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки монархії:

1) джерелом влади є народ; 2) глава держави здійснює владу одноособово та безстроково; 3) відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати здійснення влади; 4) вища влада здійснюється виборним органом.

62. Як називається форма державного правління, при якій вища державна влада здійснюється виборним органом, що обирається населенням на певний строк .

1) республіка; 2) монархія; 3) демократія; 4) конфедерація

63. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки республіки:

1) джерелом влади є народ; 2) глава держави здійснює владу одноособово та безстроково; 3) відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати здійснення влади; 4) вища влада здійснюється виборним органом.

64. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки республіки:

1) органи вищої влади обираються на певний строк; 2) глава держави здійснює владу одноособово та безстроково; 3) відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати здійснення влади; 4) вищі органи влади розподіляють повноваження за принципом розподілу влади.

65. Яку форму правління характеризує така ознака: президент одночасно є главою держави та очолює виконавчу владу:

1) президентська республіка; 2) парламентська монархія; 3) парламентська республіка; 4) президентсько-парламентська республіка.

66. Яку форму правління характеризує така ознака: уряд формується та відповідальний перед парламентом:

1) президентська республіка; 2) парламентська монархія; 3) парламентська республіка; 4) президентсько-парламентська республіка.

67. Яку форму правління характеризує така ознака: уряд відповідальний і перед президентом, і перед парламентом:

1) президентська республіка; 2) парламентська монархія; 3) парламентська республіка; 4) президентсько-парламентська республіка.

68. Як називається форма державного правління, коли глава держави (президент) обраний населенням, формує за погодженням з парламентом склад уряду, яким керує сам:

1) монархія; 2) президентська республіка; 3) парламентська республіка; 4) змішана республіка

69. Як називається форма державного правління, коли уряд формується та відповідальний перед парламентом:

1) монархія; 2) президентська республіка; 3) парламентська республіка; 4) змішана республіка

70. Як називається форма державного правління, коли глава держави (президент) є водночас і главою виконавчої влади, а уряд відповідальний і перед главою держави, і перед парламентом:

1) монархія; 2) президентська республіка; 3) парламентська республіка; 4) президентсько-парламентська

71. Як називається форма державного правління, коли парламент формує уряд, який підзвітний лише йому, але глава держави наділений такими функціями формально:

1) парламентська монархія; 2) президентська республіка; 3) парламентська республіка; 4) змішана республіка

72. Як називається форма державного правління, коли уряд формується парламентом, але відповідальний і перед парламентом, і перед президентом:

1) державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) парламентсько-президентська.

73. Спосіб поділу держави на частини, що відображає характер розподілу влади між нею та складовими частинами, центральними та місцевими органами:

1) державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) державний режим.

74. Державний устрій, при якому складові частини держави не мають ознак державності, суверенітету

1) демократична держава; 2) унітарна держава; 3) авторитарна держава; 4) сегментарна держава

75. У відповідях під якими номерами названі ознаки унітарної держави:

1) наявність політичної свідомості; 2) наявність єдиної Конституції; 3) наявність суб’єктів федерації; 4) наявність єдиної системи органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

76. У відповідях під якими номерами названі ознаки унітарної держави:

1) наявність політичної свідомості; 2) наявність єдиного громадянства; 3) наявність суб’єктів федерації; 4) наявність єдиної системи нормативно-правових актів.

77. Державний устрій, при якому складові частини держави мають ознаки державності, суверенітету:

1) демократична держава; 2) федеративна держава; 3) авторитарна держава; 4) сегментарна держава

78. У відповідях під якими номерами названі ознаки федеративної держави:

1) наявність політичної свідомості; 2) дуалістичний характер системи нормативно-правових актів; 3) релігійна природа держави; 4) наявність власної системи органів законодавчої, виконавчої та судової влади у складових частинах держави.

79. У відповідях під якими номерами названі ознаки федеративної держави:

1) наявність політичної свідомості; 2) розмежування компетенції між загальними органами держави та складовими її частинами ; 3) релігійна природа держави; 4) встановлення виключної компетенції для загально федеральних органів.

80. Способи та засоби здійснення державної влади:

1) державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) державний режим.

81. У відповідях під якими номерами правильно вказані види державного режиму:

1) ідеологічний; 2) демократичний; 3) економічний; 4) тоталітарний

82. У відповідях під якими номерами названі ознаки демократичного режиму:

1) виборність вищих органів влади; 2) контроль над засобами масової інформації; 3) гарантованість правового статусу особи; 4) відсутність політичного плюралізму.

83. У відповідях під якими номерами названі ознаки демократичного режиму:

1) змагальний характер формування вищих органів влади; 2) контроль над засобами масової інформації; 3) політичне багатоманіття; 4) відсутність політичного

84. У відповідях під якими номерами названі ознаки демократичного режиму:

1) правовий характер діяльності органів держави; 2) контроль над засобами масової інформації; 3) наявність ефективних механізмів у політичних партій щодо виявлення соціальних інтересів; 4) відсутність політичного плюралізму.

85. У відповідях під якими номерами названі ознаки авторитарного режиму:

1) політичний плюралізм; 2) централізація влади; 3) заборона політичної опозиції; 4) забезпечення правового статусу особи.

86. У відповідях під якими номерами названі ознаки авторитарного режиму:

1) політичний плюралізм; 2) народ відсторонений від влади; 3) відсутній тотальний контроль над суспільством; 4) забезпечення правового статусу особи.

87. У відповідях під якими номерами названі ознаки тоталітарного режиму:

1) наявність демократичних інститутів; 2) монополія однієї політичної партії; 3) забезпечення прав та свобод особи; 4) жорсткий контроль над опозицією.

88.У відповідях під якими номерами названі ознаки тоталітарного режиму:

1) наявність демократичних інститутів; 2) монополія на засоби масової інформації; 3) централізоване управління економікою; 4) жорсткий контроль над опозицією.

89. У відповідях під якими номерами названі ознаки тоталітарного режиму:

1) наявність демократичних інститутів; 2) монополія ідеології; 3) забезпечення прав та свобод особи; 4) використання військових засобів при розв’язанні внутрішніх політичних колізій.

90. У випадках надзвичайних ситуацій в загальнонаціональних межах, яких ознак може набувати демократичний режим:

1) тоталітарних; 2) ліберальних; 3) авторитарних; 4) функціональних.

91. Назвіть способи поділу держави при формуванні державного устрою:

1) демократичний; 2) національно-територіальний; 3) авторитарний; 4) адміністративно-територіальний.

92. Назвіть способи поділу держави при формуванні державного устрою:

1) демократичний; 2) змішаний; 3) авторитарний; 4) адміністративно-територіальний.

93. Об’єднання незалежних держав необхідне для здійснення певних завдань, досягнення певної мети:

1) монархія; 2) федерація; 3) автономія; 4) конфедерація

94. Об’єднання держав з частковою передачею суверенних ознак:

1) конфедерація; 2) автономія; 3) міждержавна організація (об’єднання); 4) федерація

125. Система державних органів, установ і підприємств, які здійснюють завдання та функції держави:

1) апарат держави; 2) механізм держави; 3) орган держави; 4) держава

126. Назвіть елементи механізму держави:

1) політична партія; 2) орган держави; 3) державна установа; 4) спортивна організація.

127. Назвіть елементи механізму держави:

1) політична партія; 2) державне підприємство; 3) державна установа; 4) спортивна організація.

128. Система органів держави, що здійснюють її завдання та функції:

1) політична партія; 2) орган держави; 3) апарат держави; 4) спортивна організація.

129. Назвіть елементи апарату держави:

1) державна установа; 2) органи держави; 3) політична партія; 4) релігійна організація.

130. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки апарату держави:

1) веде боротьбу за владу в державі; 2) функціонує як ієрархічна система органів; 3) є громадянською організацією; 4) складається з органів, які наділені державно-владними повноваженнями.

131. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки апарату держави:

1) веде боротьбу за владу в державі; 2) утворює підсистеми органів (законодавчих, судових тощо); 3) є громадянською організацією; 4) для забезпечення владних повноважень використовує засоби управління та примусу.

132. Структурно-організований колектив державних службовців та інших працівників, які наділені відповідними повноваженнями та необхідними засобами для виконання завдань та реалізації функцій держави:

1) політична партія; 2) орган держави; 3) механізм держави; 4) апарат держави.

133. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки органу держави:

1) є громадською організацією; 2) складається із державних службовців; 3) наділений державно-владними повноваженнями; 4) здійснює економічні функції.

134. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки органу держави:

1) є громадською організацією; 2) є елементом апарату держави; 3) здійснює повноваження у межах встановлених законом; 4) здійснює економічні функції.

135. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки органу держави:

1) є громадською організацією; 2) видає обов’язкові до виконання юридичні акти; 3) має юридично визначену форму та компетенцію; 4) здійснює економічні функції.

136. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки органу держави:

1) є громадською організацією; 2) наділений матеріальними засобами необхідними для здійснення повноважень; 3) наділений державно-владними повноваженнями; 4) здійснює економічні функції.

137. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за місцем у системі державного апарату:

1) постійні; 2) вторинні; 3) колегіальні; 4) первинні.

138. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за способом утворення:

1) вторинні; 2) виборні; 3) місцеві; 4) призначувані.

139. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за змістом або напрямом діяльності:

1) виборні органи; 2) органи законодавчої влади; 3) колегіальні; 4) органи виконавчої влади.

140. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за змістом або напрямом діяльності:

1) органи законодавчої влади; 2) первинні; 3) органи судової влади; 4) вторинні

141. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за територіальним критерієм:

1) постійні; 2) центральні; 3) колегіальні; 4) місцеві.

142. У відповідях під якими номерами правильно названі органи держави за часом здійснення повноважень:

1) загальні; 2) постійні; 3) колегіальні; 4) тимчасові.

143. У відповідях під якими номерами правильно названі органи держави за обсягом компетенції:

1) загальні; 2) постійні; 3) спеціальні; 4) тимчасові.

144. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за порядком здійснення компетенції:

1) загальні; 2) постійні; 3) одноособові; 4) колегіальні

145. Колегіальний, представницький орган держави, який виконує її законодавчі та деякі контрольні функції:

1) орган прокуратури; 2) орган законодавчої влади; 3) органи судової влади; 4) органи виконавчої влади.

146. Органи держави, що здійснюють її завдання у формі виконання законів та реалізують функції у формі виконавчо-розпорядчої діяльності:

1) орган прокуратури; 2) орган законодавчої влади; 3) органи судової влади; 4) органи виконавчої влади.

147. Органи, що здійснюють завдання та функції держави у формі правосуддя:

1) орган прокуратури; 2) орган законодавчої влади; 3) органи судової влади; 4) органи виконавчої влади.

148. Громадяни, що займають у встановленому порядку посади у штаті державних органів, здійснюють службові повноваження від імені держави і отримують встановлену нею зарплату:

1) працівники; 2) службовці; 3) державні службовці; 4) учасники.

149. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки державного службовця:

1) є іноземцем; 2) є громадянином певної держави; 3) займає штатну посаду в державній організації; 4) займається підприємництвом.

150. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки державного службовця:

1) є іноземцем; 2) виконує завдання і функції держави; 3) здійснює повноваження у межах та порядку встановленому законом; 4) займається підприємництвом.

151. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки державного службовця:

1) є іноземцем; 2) отримує зарплату з бюджету держави; 3) здійснює завдання і функції від імені держави; 4) займається підприємництвом.

152. У відповідях під якими номерами правильно названі види державних службовців за їх роллю в реалізації функцій держави:

1) організатори; 2) керівники; 3) виконавці; 4) спеціалісти

153. Професійна діяльність осіб, які займають штатні посади в органах державної влади та їх апараті називається:

1) комерційною діяльністю; 2) державною службою; 3) культурною діяльністю; 4) службою захисту.

154. Вкажіть, яка із сучасних теорій відводить державі роль арбітра, координатора інтересів різних соціальних груп (що представлені громадськими організаціями):

1)правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) постіндустріальної держави

155. Вкажіть, яка із сучасних теорій основну роль в управлінні державними справами відводить компетентній (професійній) правлячій еліті:

1) правової держави; 2) соціальної держави; 3) теорія еліт; 4) теорія загального благоденства

156.Вкажіть, яка із сучасних теорій відводить державі, що втрачає класовий характер роль виразника інтересів всіх прошарків населення:

1)правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) теорія загального благоденства

157.Вкажіть, яка із сучасних теорій стверджує про можливість державної організації світового суспільства:

1)правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) теорія всесвітньої держави

158.Організація політичної влади громадянського суспільства, яка, насамперед, юридичними засобами забезпечує рівні можливості існування та розвитку особи у всіх сферах суспільного життя:

1)держава; 2) громадянське суспільство ; 3) правова держава; 4) соціальна держава.

159.У відповідях під якими номерами правильно названі концептуальні положення правової держави:

1)політичність; 2) основою є громадянське суспільство; 3) наявність демократичного режиму; 4) духовність.

160.У відповідях під якими номерами правильно названі концептуальні положення правової держави:

1)політичність; 2) громадянське суспільство базується на розвитку ринкової економіки; 3) існує ефективна система соціального захисту; 4) духовність.

161.У відповідях під якими номерами правильно названі концептуальні положення правової держави:

1)політичність; 2) у взаємозв’язку держави і права первинним має бути право; 3) позитивне право має відповідати морально-правовим цінностям (засадам природного права); 4) духовність.

162.У відповідях під якими номерами правильно вказані соціально-змістовні ознаки правової держави:

1)юридична захищеність; 2) верховенство правового (демократичного) закону; 3) суверенітет; 4) взаємовідповідальність держави та особи.

163.У відповідях під якими номерами правильно вказані названі соціально-змістовні ознаки правової держави:

1)юридична захищеність особи; 2) принцип розподілу влади; 3) високий рівень правової культури населення; 4) правове регулювання здійснюється на загальнодозвільних засадах.

164.У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні ознаки правової держави:

1)взаємна відповідальність особи і держави: 2) неподільність державної влади; 3) високозначуще становище судових органів; 4) дотримання законів усіма суб'єктами суспільного життя.

165.У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні ознаки правової держави.

1)закріплення основних прав людини у Конституції та інших законах; 2) високопрестижне становище судових органів; 3) суверенітет; 4) розподіл влад на законодавчу, виконавчу, судову.

166.У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні ознаки правової держави:

1) юридична захищеність особи; 2) режим законності; 3) взаємовідповідальність особи і держави; 4) суверенітет.

167.У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні ознаки правової держави:

1)суверенітет; 2) рівність членів; 3) юридична захищеність особи; 4) режим законності.

168.Стійка взаємодія людей та їх об’єднань, що заснована на різноманітних формах власності, демократичних інститутах, ефективній системі соціального захисту та рівних юридичних можливостях існування та розвитку особи у всіх сферах суспільного життя:

1)держава; 2) громадянське суспільство ; 3) правова держава; 4) соціальна держава.

169.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки громадянського суспільства:

1)застосування засобів примусу; 2) людина є основною соціальною цінністю; 3) централізація економіки; 4) гарантування розвитку усіх форм власності.

170.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки громадянського суспільства:

1)застосування засобів примусу; 2) наявність демократичних інститутів; 3) централізація економіки; 4) захищеність всіх форм власності.

171.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки громадянського суспільства:

1)застосування засобів примусу; 2) юридично рівні можливості для існування та розвитку особи; 3) централізація економіки; 4) наявність ефективної системи соціального захисту.

172.Організація політичної влади, яка створює необхідні умови для формування громадянського суспільства, всебічного розвитку особи завдяки ефективній системі соціального захисту:

1)держава; 2) громадянське суспільство; 3) правова держава; 4) соціальна держава.

173.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) наявність ефективної системи соціального захисту; 3) авторитаризм; 4) забезпеченість правового статусу особи.

174.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) взаємозв’язок із громадянським суспільством; 3) авторитаризм; 4) створення соціального права.

175.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) взаємодія ринкових відносин з державним регулюванням економіки ; 3) авторитаризм; 4) забезпечення соціального компромісу.

176.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) визнання людини найвищою соціальною цінністю ; 3) авторитаризм; 4) взаємозв’язок із громадянським суспільством.

177.У відповідях під якими номерами правильно названі принципи соціальної держави:

1)парламентаризм; 2) соціального партнерства; 3) економічності; 4) соціальної рівності.

178.У відповідях під якими номерами правильно названі принципи соціальної держави:

1)парламентаризм; 2) соціальних зобов’язань; 3) економічності; 4) соціальної справедливості.

179.У відповідях під якими номерами правильно названі принципи соціальної держави:

1)парламентаризм; 2) гарантованості соціальних прав; 3) економічності; 4) соціальної рівності.

180. У відповідях під якими номерами правильно названі види держав за способами здійснення державної влади:

1) гуманістичні; 2) демократичні; 3) преюдиційні; 4) авторитарні.

181.У відповідях під якими номерами правильно названі види держав за способами здійснення державної влади:

1)гуманістичні; 2) тоталітарні ; 3) преюдиційні; 4) ліберальні.

182.У відповідях під якими номерами правильно названі види держав за способами здійснення державної влади:

1) гуманістичні; 2) теократичні; 3) преюдиційні; 4) аристократичні.

183.У відповідях під якими номерами правильно названі види держав за способами здійснення державної влади:

1) гуманістичні; 2) расистські; 3) преюдиційні; 4) фашистські.

184. Організація політичної влади більшості населення, яка забезпечує цілісність, функціонування та розвиток суспільства шляхом координації інтересів різних соціальних груп через демократичні інститути та управління загальносуспільними справами:

1) авторитарна держава; 2) демократична держава; 3) політичний режим; 4) форма правління.

185.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави:

1) державне регулювання економіки; 2) вираз волі більшості населення через демократичні інститути; 3) застосування засобів примусу; 4) розв’язання загальносоціальних справ.

186.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави:

1) державне регулювання економіки; 2) координація інтересів різних соціальних груп; 3) застосування засобів примусу; 4) формування громадянського суспільства.

187.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави:

1)державне регулювання економіки; 2) ідеологічний плюралізм; 3) застосування засобів примусу; 4) розвинене приватне право.

188.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави:

1)державне регулювання економіки; 2) розцентралізація влади; 3) застосування засобів примусу; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

189.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2)забезпечення всіх форм власності; 3) забезпечення державних форм власності; 4) забезпечення правового статусу особи.

190.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) формування та підтримка ринкових відносин; 3) забезпечення державних форм власності; 4) забезпечення суверенітету.

191.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) захист конституційного ладу та національної безпеки; 3) забезпечення державних форм власності; 4) створення ефективної системи соціального захисту.

192.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1) централізоване управління економікою; 2) створення демократичних інститутів; 3) забезпечення державних форм власності; 4) захист всіх форм власності.

193.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) формування держбюджету; 3) забезпечення державних форм власності; 4) підтримка освіти, науки, культури.

194.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) захист навколишнього середовища; 3) забезпечення державних форм власності; 4) захист правопорядку.

195.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) створення демократичних інститутів; 3) забезпечення державних форм власності; 4) екологічна.

196.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) міжнародне співробітництво; 3) захист територіальної цілісності; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

197.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) міжнародне співробітництво; 3) участь у міжнародному захисті прав людини; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

198.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) підтримка міжнародного правопорядку; 3) боротьба з міжнародним тероризмом; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

199.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) участь в міжнародній охороні навколишнього середовища; 3) розвиток міжнародних договірних відносин; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

200.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) допомога населенню інших країн; 3) участь у розв’язанні глобальних економічних проблем; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

201.Організація політичної влади партійно-бюрократичної еліти, яка здійснює управління суспільства в своїх інтересах за допомогою засобів примусу:

1)авторитарна держава; 2) демократична держава; 3) політичний режим; 4) форма правління.

202.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)державне регулювання економіки; 2) розцентралізація влади; 3) застосування засобів примусу; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

203.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)недосконалість демократичних інститутів; 2) розцентралізація влади; 3) вплив та контроль держави у всіх сферах суспільного життя; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

204.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)існування монополії державної ідеології; 2) розцентралізація влади; 3) розвинене публічне право; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

205.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)зрощення партійного та державного апаратів; 2) розцентралізація влади; 3) зацентралізованість влади; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

206.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)вираз волі лише еліти; 2) розцентралізація влади; 3) монополія на засоби масової інформації; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

207.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) неефективний соціальний захист; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) відсутність програм розвитку освіти, культури, науки.

208.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) забезпечення лише державних формвласності; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) централізоване управління економікою.

209.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) відсутність (недосконалість) демократичних інститутів; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) заідеологізованість культурно-виховних функцій.

210.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) обмежена участь у міжнародному співробітництві; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища;
4) посилення мілітаризації.

211.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) обмежена участь у міжнародно-правовому захисті прав людини; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) економічна ізоляція від інших держав.

212.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) обмеження міжнародних договірних відносин; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) обмеження регіональних економічних зв’язків.

213. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) лише держава є офіційним представником всього суспільства; 2) держава є моральним лідером; 3) держава є виразником політико-правового зв’язку всіх суб’єктів суспільного життя; 4) держава має космічні апарати.

214. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) володіє суверенітетом; 2) держава є моральним лідером; 3) має спеціальний апарат управління та примусу; 4) держава має космічні апарати.

215. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) створює систему загальнообов’язкових правил поведінки; 2) держава є моральним лідером; 3) визначає основні напрямки розвитку суспільства; 4) держава має космічні апарати.

216. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) має спеціальний апарат управління і примусу; 2) держава є моральним лідером; 3) виконує загальносоціальні функції; 4) держава має космічні апарати.

217. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) визначає основні напрямки розвитку суспільства; 2) держава є моральним лідером; 3) має монополію на правотворчість; 4) держава має космічні апарати.

218. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) має спеціальні ресурси (військові, інформаційні та ін.); 2) держава є моральним лідером; 3) є офіційним представником всього суспільства; 4) держава має космічні апарати.

219. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) має спеціальний апарат управління та примусу; 2) держава є моральним лідером; 3) володіє суверенітетом; 4) держава має космічні апарати.

220. Добровільне формування людей, створене на основі єдності інтересів для реалізації спільних цілей:

1) політична партія; 2) об’єднання громадян; 3) громадська організація; 4) господарське товариство.

221. Добровільне об’єднання громадян, основною метою якого є отримання, утримання та вплив на державну владу чи місцеве самоврядування відповідно до своєї програми розвитку:

1) політична партія; 2) об’єднання громадян; 3) громадська організація; 4) господарське товариство.

222. Під якими номерами відповідей правильно вказані види політичних партій за представництвом у апараті держави:

1) опозиційні; 2) націоналістичні; 3) правлячі; 4) революційні.

223. У відповідях під якими номерами правильно вказані види політичних партій залежно від методів здійснення своєї програми:

1) опозиційні; 2) ліберальні; 3) революційні; 4) реформаторські.

224. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна; 2) програмна; 3) кадрова; 4) культурна.

225. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна; 2) представницька; 3) ідеологічна; 4) культурна.

226. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна; 2) конкурентна; 3) програмна; 4) культурна.

227. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна; 2) ідеологічна; 3) програмна; 4) культурна.

228. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна; 2) інтеграційна; 3) кадрова; 4) культурна.

229. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна; 2) конкурентна; 3) представницька; 4) культурна.

230. Об’єднання громадян, що обмежується лише цілеспрямованим впливом на державну владу (без її отримання) для задоволення власних інтересів:

1) політична партія; 2) група політичного лобіювання; 3) громадська організація; 4) орган місцевого самоврядування

231. Добровільне об’єднання людей для задоволення та захисту спільних інтересів:

1) політична партія; 2) об’єднання громадян; 3) громадська організація; 4) господарське товариство.

232.Назвіть причини виникнення сучасної української держави:

1) укладення договору; 2) передача владних повноважень; 3) реалізація права народу на самовизначення; 4) еволюційний розвиток

233. У відповідях під якими номерами правильно названі умови виникнення сучасної української держави:

1)об’єднання з іншою державою; 2) криза радянської держави; 3) розпад СРСР; 4) входження до міжнародних об’єднань.

234.Якою є Україна за формою державного правління:

1) президентською республікою; 2) парламентсько-президентською республікою; 3) президентсько-парламентською республікою; 4) парламентською республікою

235.Якою є Україна за формою державного устрою:

1) федеративною; 2) унітарною; 3) унітарною з автономним утворенням; 4) федеративною з автономним утворенням

236.Якою є Україна за державним режимом:

1) тоталітарною; 2) авторитарною; 3) демократичною; 4) нестабільною демократією

237.У відповідях під якими номерами правильно названий орган законодавчої влади України:

1) Кабінет Міністрів України; 2) Верховна Рада України;

3) Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 4) Конституційний Суд України

238.У відповідях під яким номером правильно названо законодавчий орган України:

1) Президент України; 2) Верховна Рада України; 3) Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 4) Кабінет Міністрів України.

239.У відповідях під якими номерами правильно вказані органи виконавчої влади України:

1) Апеляційний суд України; 2) Міністерство транспорту і зв’язку України; 3) Обласна прокуратура; 4) Севастопольська міська державна адміністрація.

240.У відповідях під якими номерами правильно вказані органи виконавчої влади України:

2)Верховна Рада АР Крим; 2) Кабінет Міністрів України; 3) Міська рада; 4) Київська міська державна адміністрація.

241.У відповідях під якими номерами правильно вказані органи виконавчої влади України:

1) селищна рада; 2) Міністерство фінансів України; 3) Верховна Рада України; 4) обласна державна адміністрація.

242.У відповідях під якими номерами правильно вказані органи виконавчої влади України
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Обласна рада; 2) Київська міська держадміністрація;

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.033 сек.