Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправностей під час роботи на токарному верстаті по металу негайно вимкніть верстат і повідомте про це викладача.

5.2. При одержанні травми - надати медичну допомогу студенту. При необхідності викликати швидку медичну допомогу за тел. 103.

5.3. При пожежі - вимкнути рубильник, ліквідувати її наявними засобами пожежогасіння, в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 101. Студентів вивести з майстерні у безпечне місце.

Питання для самоперевірки

1. Внаслідок чого виникають нещасні випадки при роботі на токарних верстатах.

2. Перерахуйте вимоги техніки безпеки перед початком роботи.

3. Перерахуйте вимоги техніки безпеки під час виконання роботи.

4. Перерахуйте вимоги техніки безпеки після закінчення роботи.

5. Дії студента в аварійних ситуаціях.

 

 

Тема 3: Швидкість різання, що допускається різальними властивостями різців (аналітичний спосіб розрахунку швидкості різання).

 

Література: [2] c.99-113.

 

Студенти повинні знати:

Як різальні властивості різців впливають на швидкість різання під час обробки.

Студенти повинні вміти:

Розраховувати швидкість різання аналітичним способом.

 


Швидкість різання – це один з основних факторів, які визначають продуктивність обробки. Із збільшенням швидкості різання росте продуктивність обробки, але швидше спрацьовується інструмент і ростуть зв’язані з цим затрати. Тому в кожному конкретному випадку треба вибирати допустиму швидкість різання, при якій забезпечується найвища продуктивність при найнижчій собівартості виробів.

Швидкість різання обмежують властивості інструментального матеріалу. На швидкість різання, яку допускає інструмент, впливають матеріал різальної частини інструменту, вид обробки, оброблюваний матеріал, подача і глибина різання, геометричні параметри різальної частини інструменту, мастильно-охолоджуючі речовини.

Швидкість різання визначається за формулою:

(3.1)

Cv – коефіцієнт, що враховує умови різання і властивості оброблюваного матеріалу.

Т – період стійкості різального інструменту в хв. Його необхідно вибирати так, щоб собівартість виконуваної ними операції була мінімальною. Тому для дорогих інструментів період стійкості повинен бути більшим, так як часті переточування призводять до швидкої втрати інструменту, знижують його продуктивність і збільшують собівартість обробки. Рекомендовані періоди стійкості для різних інструментів приведено в довідниках. Відносна стійкість характеризується показником степені т, який залежить від інструментального матеріалу і характеру спрацювання інструменту. Для швидкорізальних сталей т=0,1-0,125; для твердих сплавів т=0,2-0,25; для мінералокераміки т=0,5.

Чим більша глибина різання і подача тим менша швидкість різання, цей вплив залежить від показників степенів xv i yv.Ці показники менші 1 і xv<yv. Та при точінні конструкційної сталі твердосплавними різцями з s>0,3 мм/об, xv=0,15, a yv=0,25. Тому при розрахунках режимів обробки бажано встановлювати максимальні значення глибини різання (виходячи з припуску на обробку) і менші подачі.

Вплив всіх інших факторів враховує коефіцієнт

Кv=KmvKnvKivKφvKφ1KgvKrvKov, (3.2)

Kmv враховує вплив на швидкість різання властивостей оброблюваного матеріалу. Чим більше оброблюваний матеріал містить легуючих елементів, тим більша його твердість і міцність, тим більше теплоти виділяється в процесі різання, тим менша швидкість різання. Тугоплавкі домішки зменшують теплопровідність сталі, погіршують відведення тепла з зони різання і зумовлюють інтенсивне нагрівання і спрацювання інструменту. Тому з збільшенням кількості вуглецю і легуючих елементів допустима швидкість різання зменшується. Це враховує поправочний коефіцієнт Кmv. Окалина чи ливарна кірка на поверхні заготовки також зменшують швидкість різання. Це враховує поправочний коефіцієнт Knv.

Спрацювання інструменту залежить від твердості, міцності, стійкості проти спрацювання, теплостійкості і опірної адгезії його різальної частини. Чим вищі ці параметри, тим більшу швидкість різання допускає інструмент при тому ж періоді стійкості. Це враховує коефіцієнт Kiv.

Значний вплив на швидкість різання мають геометричні параметри різальної частини інструменту. Із збільшенням переднього кута γ зменшуються деформації оброблюваного матеріалу, сили різання і, відповідно, зменшується спрацювання різця. Все це так до деякого оптимального значення γ, яке відповідає певним оброблюваним і інструментальним матеріалам. Якщо дальше збільшувати передній кут, то погіршується тепловідведення внаслідок зменшення площі поперечного перетину різальної частини інструменту, тому треба зменшити швидкість різання. Вплив переднього кута на швидкість різання враховує поправочний коефіцієнт Кγv/

Задній кут α впливає на швидкість різання аналогічно, як і γ. Із збільшенням α до певних границь (≈60) швидкість різання можна збільшувати оскільки зменшується тертя по задній поверхні різця. При дальшому збільшенні α починає руйнуватись різальна кромка через зменшення кута загострення β. Вплив кута α на швидкість різання враховує коефіцієнт Кαv.

На швидкість різання значно впливає головний кут в плані φ. З зменшенням кута φ збільшується ширина зрізу і зменшується його товщина, що покращується тепловідведення і зменшується навантаження на одиницю довжини робочої частини леза. Тому різці з малим головним кутом в плані допускають більшу швидкість різання. Враховується цей вплив коефіцієнтом Кφv. Допоміжний кут в плані φ1 впливає на швидкість різання майже так само, як φ. Цей вплив враховує коефіцієнт Кφ1.

Додатне значення кута нахилу головної різальної кромки λ сприяє зміцненню різця, що дає змогу підвищити швидкість різання при тому ж періоді стійкості. Це враховує коефіцієнт Кλv.

З збільшення радіуса заокруглення при вершині r також сприяє підвищенню швидкості різання при всіх інших незмінних умовах. Це враховує коефіцієнт Кrv.

Мастильно-охолоджуючі рідини знижують температуру в зоні різання, змащують поверхні тертя різального інструменту і заготовки, зменшують можливість прилипання стружки до інструменту. В результаті збільшується допустима швидкість різання і покращується якість обробленої поверхні. Вплив МОР враховує коефіцієнт Кov.

Крім перерахованих факторів на швидкість різання впливають форма поперечного перетину різця, допустима величина спрацювання, що також враховується відповідними коефіцієнтами.

 

Питання для самоперевірки

1.Що таке швидкість різання?

2.Як швидкість різання впливає на якість обробленої деталі?

3.Запишіть емпіричну формулу для розрахунку швидкості різання.

4.Як період стійкості різального інструменту впливає на швидкість різання?

5.Як геометрія різального інструменту впливає на швидкість різання?

 

Тема 4: Методика конструювання токарного різця.

 

Література: [2] c.138-165.

 

Студенти повинні знати:

Методику конструювання токарного різця.

Студенти повинні вміти:

Розрахувати конструктивні розміри; призначити геометричні параметри різальної частини; встановити технічні вимоги до виготовлення і виконати робоче креслення токарного різця.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вимоги безпеки під перерахуйте час виконання роботи | Порядок виконання розрахунку конструювання токарного різця.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.