Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок визначення режимів різання при точінні за нормативами.

1.Вибирається різець і встановлюються його геометричні параметри. Для обробки на “прохід” приймається, звичайно, прохідний різець прямий правий; для обробки в “упор” – прямий правий упорний; для підрізання торцю – прохідний відігнутий і т.д.

2.Вказується матеріал державки різця - це конструкційна сталь 45. Переріз державки різця для верстата моделі 16К20: В´Н=25´25 мм. Для інших верстатів переріз державки вказується в паспорті верстата. Вказується довжина різця, яка знаходиться в межах 100...250, і залежить від розмірів різцетримача верстата і від перепадів діаметрів деталі заготовки.

3.Визначається матеріал пластини – ріжучої пластини різця – в залежності від матеріалу заготовки, виду обробки, жорсткості системи верстат – заготовка – інструмент. Геометричні параметри різця:форма передньої поверхні, розміри фасок і лунок, радіус округлення при вершині.

4.Встановлюється глибина різання.

При обточуванні за один прохід:

t=D-d/2 (мм) (5.1)

При підрізанні торцю:

t=h (мм) (5.2)

5.Визначається подача різця. Подача визначається в залежності від розміру державки різця, діаметру заготовки і глибини різання. Рекомендовану подачу необхідно перевірити по лімітуючим даним:

5.1 Знаходять максимальну подачу, яку допускає міцність державки різця.

5.2. Знаходять максимальну подачу, яку допускає міцність пластини з твердого сплаву.

5.3. Знаходять максимальну подачу, яку допускає жорсткість заготовки.

З усіх рекомендованих подач вибираємо саму малу (лімітуючу) і цю подачу необхідно перевірити по осьовій сили різання (сили подачі), яку допускає міцність механізму подачі верстата Рхдоп.

Допустима сила подачі вказується в паспорті верстату. Для верстату моделі 16К20, наприклад, Рхдоп.=600кгс.

Сила подачі для заданих умов визначається в залежності від механічних властивостей оброблюємого матеріалу, глибини різання, подачі різця, головного кута в плані j і швидкості різання, яка рекомендується в більшості випадків в межах 65¸155 м/хв. (1¸2,5 м/с).Тут необхідно врахувати значення поправочних коефіцієнтів в залежності від переднього кута різця і кута нахилу головної ріжучої кромки. Рекомендована подача повинна бути менше допустимої (Рххдоп.)

Вибрана подача повинна бути відкорегована по паспортним даним верстату.

6.Визначається період стійкості різця.

При одно інструментальній обробці стійкість різця Т=60 хв, при якій поправочний коефіцієнт дорівнює одиниці.

7.Визначається швидкість різця, яку допускає різець в залежності від оброблює мого матеріалу, його твердості, матеріалу ріжучої частини різця, глибини різання, головного кута в плані, подачі різця. Обов’язково необхідно враховувати виправні коефіцієнти, приведені в картах.

8.Визначається частота обертання шпинделя, яка відповідає знайденій швидкості різання.

(об/хв) (5.3)

Корегується частота обертання шпинделя по паспортним даним верстата, тобто знаходиться n дійсне.

9.Визначається дійсна швидкість різання.

(5.4)

10.Визначається потужність різання, яка витрачається на різання, з врахуванням виправних коефіцієнтів.

11.Перевіряється достатність потужності верстату для обробки заготовки.

Необхідно, щоб Nріз£Nшп, Nщп=Nдв×h, (5.5)

де Nдв – потужність двигуна верстату

h - ККД двигуна

12.Визначається основний час

(хв), (5.6)

де L – шлях інструменту в напрямку подачі, в мм

L=l+D+y (мм) (5.7)

l – розмір обробленої поверхні в напрямку подачі

y – величина врізання, в мм

y=t×ctgj (мм) (5.8)

t – глибина різання, в мм

j - головний кут в плані, в градусах

D - вихід ріжучого інструменту (перебіг), в мм

D=1...2 мм

n – частота обертання заготовки (шпинделя) на верстаті дійсна, в мм

S – подача на верстаті дійсна, в мм/об

і – кількість проходів

Точіння в упор L=l+y (мм) (5.10)

При поперечному точінні валу L=y+D+D/2 (мм) (5.11)

При поперечному точінні труби L=y+D+(D-d)/2 (мм) (5.12)

Питання для самоперевірки

1.Формула для визначення глибини точіння при підрізанні торця.

2.Формула для визначення частоти обертання шпинделя.

3.Формула для визначення швидкості різання.

4.Формула для визначення основного часу.

5.Формула для визначення шляху інструменту в напрямку подачі.

 

Тема 6: Визначення передатного відношення та переміщення у різних видах передач.

План

1. Поняття про передатне відношення механічних передач металорізальних верстатів.

2. Визначення швидкості переміщення окремих механічних передач по кінематичних схемах верстатів.

 

Література: [16] c.13-15. [17] с. 9-11.

 

Студенти повинні знати:

1. Визначення передатного відношення різних механічних передач.

2. Елементарні механізми коробки швидкостей.

3. Елементарні механізми коробки подач.

4. Визначення швидкості окремих механічних передач по кінематичних схемах верстата.

 

Студенти повинні вміти:

По кінематичних схемах верстатів визначати передаточні відношення та швидкості окремих видів передач.

 


 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок виконання розрахунку конструювання токарного різця. | Поняття про передатне відношення механічних передач металорізальних верстатів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.