Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Явище самоіндукції

 

Якщо струм, створений в даному контурі під'єднаним до нього джерелом струму, змінюється, то змінюється і індукція магнітного поля цього струму а, отже, створений ним магнітний потік. Оскільки цей змінний магнітний потік охоплює контур, то в контурі виникає ЕРС індукції. Явище виникнення ЕРС у провіднику, по якому тече змінний струм називається явищем самоіндукції, а ЕРС, яка виникла, називається ЕРС самоіндукції.

На мал. 15.9 зображена схема, яка дозволяє спостерігати, як це явище виникає при замиканні кола. Паралельно джерелу e постійного струму під'єднані дві ділянки кола: вітка abcd, що містять котушку L з великим числом витків і залізним осердям та лампу Л1 і вітка ad, що містить реостат R і точно таку ж лампу Л2 (опір реостата підбирають таким, щоб загальні опори віток були рівні між собою).

Якщо замкнути коло ключем К, то лампа Л2 спалахує зразу на повну яскравість, а лампа Л1 спалахує поступово. Отже струм Іad досягає свого максимального значення майже миттєво, а струм Іabcd - лише через деякий час (мал.15. 10).

Поступове зростання струму в лампі Л1 пояснюється явищем самоіндукції. Коли струм в котушці збільшується, напруженість вихрового електричного поля, яке з'явилось при зміні магнітного поля цього струму згідно правила Ленца, напрямлена проти нього, тобто ЕРС самоіндукції, яка виникає в котушці, перешкоджає зростанню струму і вітці abcd.

Схема, яка дозволяє спостерігати явище самоіндукції при розмиканні кола, зображена на мал. 15.11. Вона відрізняється від попередньої тим, що вітка abcd тепер містить лише котушку L з сердечником, а у вітку ad послідовно з лампою Л ввімкнено гальванометр.

При розмиканні кола ключем К, лампа Л спочатку спалахує дуже яскраво, а потім поступово гасне. Отже, струм в контурі abcd, який залишився замкнутим спочатку різко зростає (порівняно із струмом, який створювався джерелом до його відключення), а потім спадає до нуля на протязі деякого часу (мал. 15.12).

Це теж пояснюється явищем самоіндукції. При зменшенні струму в котушці (після відключення джерела e) напруженість вихрового електричного поля, яке з'являється при зміні магнітного поля цього струму, повинна (за правилом Ленца) співпадати з напрямком цього струму. ЕРС самоіндукції, яка виникає в котушці протягом деякого часу підтримує струм в контурі abcd. Цей струм називають екстраструмом розмикання Ір. Гальванометр Gt показує, що напрям Ір у вітці ad протилежний напряму струму І2, який створювало в цьому колі джерело струму e, тобто підтверджує, що екстраструм розмикання створюється ЕРС самоіндукції.

 

Оскільки самоіндукція являє собою різновидність явища електромагнітної індукції, то ЕРС самоіндукції eс, може бути визначена за формулою (15.7):

.

Раніше було показано, що y=LI, де: L - індуктивність контуру, при L=const. DF=LDI 15.13. Підставивши (15.13) в (15.7) отримаємо:

(15.14)

З (15.14) випливає, що:

З останньої формули видно, що індуктивність контуру чисельно дорівнює ЕРС самоіндукції, яка виникає в даному контурі при зміні в ньому струму на одиницю за одиницю часу.

В СІ [L]=1В.с/А=Гн (генрі).

Генрі - це індуктивність такого контуру, в якого при зміні струму на 1А за 1с виникає ЕРС самоіндукції, яка дорівнює 1В.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вихрові струми | Взаємна індукція

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.