Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Суть та складові нової інформаційної технології.

Лекція №5

Тема 3: Новітні інформаційні технології та їх класифікація

1. Суть та складові нової інформаційної технології.

2. Інформаційна технологія обробки даних.

3. Інформаційна технологія управління.

4. Автоматизація офісу.

5. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень.

6. Інформаційна технологія експертних систем.

Суть та складові нової інформаційної технології.

 

Технологія при перекладі із грецького (techne) означає мистецтво, майстерність, уміння, а це не що інше, як процеси. Під процесом варто розуміти певну сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Процес повинен визначатися обраної людиною стратегією й реалізуватися за допомогою сукупності різних засобів і методів.

Під технологією матеріального виробництва розуміють процес, обумовлений сукупністю засобів і методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини або матеріалу. Технологія змінює якість або первісний стан матерії з метою одержання матеріального продукту.

Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поряд з такими традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, газ, корисні копалини й ін., а виходить, процес її переробки за аналогією із процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію. Тоді справедливо наступне визначення.

Інформаційна технологія — процес, що використає сукупність засобів і методів збору, обробки й передачі даних (первинної інформації) для одержання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища (інформаційного продукту).

Ціль інформаційної технології - виробництво інформації для її аналізу людиною й прийняття на його основі рішення по виконанню якої-небудь дії.

Відомо, що, застосовуючи різні технології до тому самому матеріального ресурсу, можна одержати різні вироби, продукти. Те ж саме буде справедливо й для технології переробки інформації.

Приклад. Для виконання контрольної роботи з математики кожен студент застосовує свою технологію переробки первісної інформації (вихідних даних завдань). Інформаційний продукт (результати рішення завдань) буде залежати від технології рішення, що вибере студент. Звичайно використається ручна інформаційна технологія. Якщо ж скористатися комп'ютерною інформаційною технологією, здатної вирішувати подібні завдання, то інформаційний продукт буде мати вже іншу якість.

Для порівняння в табл. 3.1 наведені основні компоненти обох видів технологій.

 

Таблиця 3.1. Зіставлення основних компонентів технологій.

Компоненти технологій для виготовлення продуктів
матеріальних інформаційних
Підготовка сировини й матеріалів. Виробництво матеріального продукту. Збут зроблених продуктів споживачам. Збір даних або первинної інформації. Обробка даних й одержання результатної інфор­мації. Передача результатної інформації користувачеві для прийняття на її основі рішень

Інформаційна технологія є найбільш важливою складовою процесу використання інформаційних ресурсів суспільства. До теперішнього часу вона пройшла кілька еволюційних етапів, зміна яких визначалася головним чином розвитком науково-технічного прогресу, появою нових технічних засобів переробки інформації. У сучасному суспільстві основним технічним засобом технології переробки інформації служить персональний комп'ютер, що істотно вплинуло як на концепцію побудови й використання технологічних процесів, так і на якість результатної інформації. Впровадження персонального комп'ютера в інформаційну сферу й застосування телекомунікаційних засобів зв'язку визначили новий етап розвитку інформаційної технології й, як наслідок, зміна її назви за рахунок приєднання одного із синонімів: "новітня", "нова", "комп'ютерна" або "сучасна".

Прикметник "нова" підкреслює новаторський, а не еволюційний характер цієї технології. Її впровадження є новаторським актом у тому розумінні, що вона істотно змінює зміст різних видів діяльності в організаціях. У поняття нової інформаційної технології включені також комунікаційні технології, які забезпечують передачу інформації різними засобами, а саме - телефон, телеграф, телекомунікації, факс й ін. У табл. 3.4 наведені основні характерні риси нової інформаційної технології.

Таблиця 3.2. Основні характеристики нової інформаційної технології

Методологія Основна ознака Результат
Принципово нові засоби обробки інформації Цілісні технологічні системи Цілеспрямовані створення, передача, зберігання й відображення інформації "Вбудовування" у технологію управління Інтеграція функцій фахівців і менеджерів Облік закономірностей соціального середовища Нова технологія комунікацій Нова технологія обробки інформації Нова технологія прийняття управлінських рішенні

Нова інформаційна технологія — інформаційна технологія з "дружнім" інтерфейсом роботи користувача, що використає персональні комп'ютери й телекомунікаційні засоби.

Прикметник "комп'ютерна" підкреслює, що основним технічним засобом її реалізації є комп'ютер.

Три основні принципи нової (комп'ютерної) інформаційної технології:

- інтерактивний (діалоговий) режим роботи з комп'ютером;

- інтегрованість (стикування, взаємозв'язок) з іншими про­грамними продуктами;

- гнучкість процесу зміни як даних, так і постановок завдань.

Очевидно, більше точним варто вважати все-таки термін нова, а не комп'ютерна інформаційна технологія, оскільки він відбиває в її структурі не тільки технології, засновані на використанні комп'ютерів, але й технології, засновані на інших технічних засобах, особливо на засобах, що забезпечують телекомунікацію.

Інформаційна технологія — сукупність чітко певних цілеспрямованих дій персоналу по переробці інформації на комп'ютері.

Інформаційна система — людино-комп'ютерна система для підтримки прийняття рішень і виробництва інформаційних продуктів, що використає комп'ютерну інформаційну технологію.

Використовувані у виробничій сфері такі технологічні поняття, як норма, норматив, технологічний процес, технологічна операція й т.п., можуть застосовуватися і в інформаційній технології. Перш ніж розробляти ці поняття в будь-якій технології, у тому числі й в інформаційній, завжди варто починати з визначення мети. Потім варто спробувати провести структурування всіх передбачуваних дій, що приводять до наміченої мети, і вибрати необхідний програмний інструментарій.

Технологічний процес переробки інформації може бути представлений у вигляді ієрархічної структури по рівнях:

1-й рівень — етапи, де реалізуються порівняно тривалі технологічні процеси, що складаються з операцій і дій наступних рівнів.

Приклад. Як варто розуміти етап інформаційної технології. Технологія створення шаблона форми документа в середовищі текстового процесора Word складається з наступних етапів:

етап 1 - створення постійної частини форми у вигляді текстів і таблиць;

етап 2 - створення постійної частини форми у вигляді кадру, куди потім міститься малюнок;

етап 3 - створення змінної частини форми;

етап 4 - захист і збереження форми.

2-й рівень — операції, в результаті виконання яких буде створений конкретний об'єкт в обраному на 1-му рівні програмного середовища.

Приклад. Як варто розуміти операцію інформаційної технології. Розглянемо етап 2 технології створення постійної частини форми документа у вигляді кадру в середовищі текстового процесора Word 6.0, що складається з наступних операцій:

операція 1 - створення кадру;

операція 2 - настроювання кадру;

операція 3 - впровадження в кадр малюнка.

3-й рівень — дії - сукупність стандартних для кожного програмного середовища прийомів роботи, що приводять до виконання поставленої у відповідній операції мети. Кожна дія змінює зміст екрана.

Приклад. Як варто розуміти дія інформаційної технології. Розглянемо операцію 3 - впровадження в кадр малюнка в середовищі текстового процесора Word, що складається з наступних дій:

дія 1-установка курсору в кадрі;

дія 2 - виконання команди ВСТАВКА, Малюнок;

дія 3 - установка значень параметрів у діалоговому вікні.

4-й рівень - елементарні операції по керуванню мишею й клавіатурою.

Приклад. Як варто розуміти елементарну операцію інформаційної технології. Нею може бути: уведення команди, натискання правої кнопки миші, вибір пункту меню й т.п.

Необхідно розуміти, що освоєння інформаційної технології й подальше її використання повинні звестися до того, що ви повинні спочатку добре опанувати набором елементарних операцій, число яких обмежене. Із цього обмеженого числа елементарних операцій у різних комбінаціях складається дія, а з дій, також у різних комбінаціях, складаються операції, які визначають той або інший технологічний етап. Сукупність технологічних етапів утворить технологічний процес (технологію).

Технологічний процес необов'язково повинен складатися із всіх перерахованих рівнів. Він може починатися з будь-якого рівня й не включати, наприклад, етапи або операції, а складатися тільки з дій. Для реалізації етапів технологічного процесу можуть використатися різні програмні середовища.

Інформаційна технологія, як і будь-яка інша, повинна відповідати наступним вимогам:

- забезпечувати високий ступінь розчленовування всього процесу обробки інформації на етапи (фази), операції, дії;

- включати весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети;

- мати регулярний характер. Етапи, дії, операції технологічного процесу можуть бути стандартизовані й уніфіковані, що дозволить більш ефективно здійснювати цілеспрямоване управління інформаційними процесами.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Облік списання простроченої заборгованості | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.