Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методичні вказівки

До моменту комутації (при замкнутому вимикачі) рівняння ланцюга має вигляд: . В стаціонарному режимі і в ланцюгу встановлюється певний струм, величина якого визначається опором .

Після розмикання вимикача "В" (рис.7) струм індуктивності замикається через вольтметр. Рівняння ланцюга при цьому має вигляд: , рішення його має вигляд . Величину А (початкову величину струму) визначаємо з початкової умови, сформульованої першим законом комутації, а саме: струм у ланцюзі з індуктивністю в момент комутації не змінюється: , де - нескінченно малий інтервал часу. Величина визначається з вигляду рівняння наступним чином: рівняння приводять до канонічної форми, тоді: , звідки .

 

Задача №7

До ланцюга прикладена постійна напруга. Після встановлення в ланцюзі стаціонарного режиму, в певний момент часу розмикається вимикач В. Визначте:

1) Величину постійної часу для наступних значень опору вольтметра: кОм, побудуйте залежність постійної часу від опору вольтметра.

2) Величину струму через вольтметр в моменти часу , накресліть графік зміни струму через котушку в часі до .

Вихідні дані для розрахунку приведені в таблиці 7.

Рис.7

 

Таблиця 7

№ варианта R(Ом) L(Гн)
0,6
0,8
1,2
0,9
1,3
1,4
1,5
1,6
2,5
2,5

 

Відповідь подати у вигляді таблиць:

       

 

           

 

 

4.Асинхронний двигун

Для розв’язання задач щодо розрахунку асинхронних двигунів необхідно знати:

1) Принцип створення магнітного поля, що обертається; як визначити частоту обертання магнітного поля за заданою частотою струму; зв'язок синхронної частоти обертання ротора ( ) з кількістю пар полюсів магнітного поля ( ) і частотою напруги ( ): [об/хв.].

2) Визначення параметру "ковзання" : .

3) Як визначити кутову швидкість обертання ротора за відомою кутовою швидкістю обертання магнітного поля і величиною ковзання: [ рад/с], і як визначити частоту обертання ротора .

4) Зв'язок величини моменту на валу з потужністю на валу: .

5) Вираз, що описує спрощену механічну характеристику асинхронного двигуна: .

6) Як визначити критичне ковзання за заданими величинами і :

.

 

Методика розв’язання задачі:

1) Визначаємо синхронну кількість обертів за заданою частотою мережі і кількістю пар полюсів: [об/хв].

2) Визначаємо номінальну кількість обертів ротора за відомою синхронною кількістю обертів і заданим номінальним параметром ковзання: [об/хв].

1) Визначаємо номінальний момент за заданими величинами номінальних потужності й обертів: .

2) Визначаємо критичний момент за визначеним номінальним моментом і величиною , що задана в таблиці: .

3) Визначаємо критичне ковзання за формулою: .

4) Визначаємо момент на валу для різних величин ковзання за формулою: , для визначення пускового моменту підставляємо .

5) Визначаємо зміну моменту на валу при зміні напруги виходячи з того, що момент пропорційний квадрату напруги: .

6) Визначаємо активну потужність на затискачах електродвигуна : .

7) Визначаємо повну потужність на затискачах електродвигуна: ; номінальний струм - ; пусковий струм -

Матеріал викладено в електронному учбовому посібнику „Курс електротехніки”, Васютін В.Д., Фіалковський О.Т., КДАВТ, Київ, 2006, а також у: М.Г. Чиликин, А.С. Сандлер. Общий курс электропривода. М. Энергоиздат, 1981; М.М. Кацман. Справочник по электрическим машинам. М. Издательский центр "Академия" , 2005.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | ЗАДАЧА № 8

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.