Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аномалії кісткового тазу.

Класифікація вузького таза за ступенем звуження

Виділяють чотири ступені звуження таза, які визначають за величиною справжньої кон’югати (conjugatа vera):

— I ступінь — 11—9 см (якщо плід невеликий, пологи можуть закінчитися самовільно);

— II ступінь — 9—7,5 см (значні утруднення в пологах);

— III ступінь — 7,5—6 см (пологи через природні пологові шляхи неможливі, тільки кесарів розтин або плодоруйнівна операція);

— IV ступінь — менше ніж 6 см (абсолютно вузький таз; пологи та плодоруйнівні операції неможливі, тільки кесарів розтин, навіть при мертвому плоді).

Класифікація таза за формою звуження включає поширені та рідкісні типи вузького таза.

Поширені форми анатомічно вузького таза

Загальнорівномірнозвужений таз — таз, усі розміри якого зменшені на 1,5—2 см .

До загальнорівномірнозвужених форм таза належать інфантильний таз, таз чоловічого типу і карликовий.

Інфантильний, або дитячий, таз. Для нього характерні вузькі плоскі крижі та вузька лобкова дуга (2—2,5 см), високе стояння крижового мису. Iнфантильний таз властивий жінкам із загальними ознаками інфантилізму.

Таз чоловічого типу.Чоловічим (андроїдним) називають таз із масивними кістками, гострим лобковим кутом, високою і лійкоподібною порожниною. Чоловічий таз властивий жінкам високого зросту з чоловічим типом будови тіла.

Карликовий таз.Карликовим називають таз із крайнім ступенем загального рівномірного звуження всіх розмірів. Карликовий таз спостерігають у жінок з нестачею соматотропного гормону (гіпофізарний карлик).

Плоский таз — таз зі зменшеними прямими розмірами.

Простий плоский таз (девентерівський) — таз з усіма зменшеними прямими розмірами.

Плоскорахітичний таз — таз зі зменшеним прямим розміром площини входу.

Загальнозвужений плоский таз — таз з усіма зменшеними розмірами, особливо прямими.

Поперечно-звужений таз (робертівський) — таз зі звуженням поперечних розмірів при нормальних прямих розмірах, аналог андроїдного таза.Діагностика включає анамнез (перенесені дитячі хвороби, перебіг попередніх пологів та ін.), об’єктивне дослідження (зріст, маса тіла, будова скелета, наявність екстрагенітальних захворювань, форма живота).

Також вимірюють кут нахилу таза. Оглядають ромб Міхаеліса, який змінює форму при вузькому тазі. Визначають променево-зап’ястковий індекс Соловйова. Проводять пельвіометрію. Розраховують передбачувану масу тіла плода. Проводять УЗД (ульт­развукову пельвіометрію).

Особливості біомеханізму пологів при загальнорівномірнозвуженому тазі:

— вставлення голівки стріловим швом в один із косих розмірів;

— максимальне згинання голівки плода, голівка починає згинатися вже у вході в малий таз;

— доліхоцефалічна форма голівки плода за рахунок конфігурації.

Пологи триваліші, ніж при нормальному тазі, часто супроводжуються пологовими травмами.

Особливості біомеханізму пологів при простому плоскому тазі:

— вставлення голівки плода до входу в малий таз стріловим швом у поперечному розмірі; часто виникає асинклітичне вставлення, переважно переднє (Негеле), при якому стріловий шов розміщений ближче до мису крижів, що супроводжується вираженою конфігурацією кісток голівки плода;

— опускання голівки стріловим швом у поперечному розмірі до вузької площини порожнини малого таза (низьке поперечне стояння голівки плода). При сприятливому прогнозі виникає ротація голівки;

— внутрішній поворот (ротація) голівки при переході із широкої у вузьку частину порожнини малого таза закінчується на тазовому дні при максимальній її конфігурації (брахіоцефалічна форма);

— розгинання голівки (має затяжний характер).

Особливості біомеханізму пологів при плоскорахітичному тазі:

— голівка вставляється в поперечний розмір, її стояння тривале;

— незначне розгинання голівки у вході (переднє тім’ячко розміщене нижче заднього);

— виникає передній асинклітизм Негеле, рідше — задній асинклітизм Літцмана;

— різка конфігурація голівки;

— голівка швидше проходить інші частини пологового каналу.

При загальнозвуженому плоскому тазі розродження доношеним плодом через природні шляхи, як правило, неможливе.

Ускладнення пологів при вузькому тазі:

— несвоєчасне вилиття навколоплідних вод;

— випадіння петель пуповини та дрібних частин плода;

— неправильне вставлення голівки плода;

— аномалії пологової діяльності;

— травми пологових шляхів (розриви шийки та тіла матки, розрив лобкового симфізу, утворення нориць);

— септичні захворювання;

— травматизм плода (дистрес плода, кефалогематома, крововилив у мозок, перелом кісток черепа).

Тестові запитання

Планова госпіталізація вагітних із тазовим передлежанням плода при фізіологічному перебігу вагітності показана в терміні:

а) 32 тиж., 38 тиж.;

б) 28 тиж., 40 тиж.;

в) 34 тиж., 38 тиж.

2. У чому полягає суть ручного прийому за Цов’яновим при тазових передлежаннях:

а) збереження розташування частин тіла плода;

б) прискорення пологів при тазових передлежаннях;

в) усунення слабкості пологової діяльності;

г) усунення еклампсії;

д) замість витягування плода при тазовому передлежанні?

3. Назвіть прийом, застосовуваний при змішаному сідничному передлежанні:

а) метод Цов’янова;

б) поворот плода на голівку;

в) витягання плода за тазову частину;

г) класичний ручний прийом.

4. Метод Цов’янова застосовують при:

а) ножному передлежанні;

б) колінному передлежанні;

в) сідничному передлежанні;

г) повному сідничному передлежанні.

5. Визначте ступінь закидання ручки при тазовому передлежанні, якщо руч­ка розташовується на личку плода:

а) I;

б) II;

в) III.

6. До класичного ручного прийому при тазовому передлежанні вдаються:

а) у перший період пологів;

б) на початку другого періоду пологів;

в) при народженні плода до пупка;

г) при народженні плода до нижнього кута лопатки.

7. З якого етапу народження плода при тазових передлежаннях виникає стиснення пуповини:

а) після народження до пупка;

б) після народження до нижнього кута лопатки;

в) після народження ніжок;

г) у процесі народження голівки?

8. У який період застосовують звільнення ручки при тазових передлежаннях у ході виконання класичного ручного прийому:

а) народження до пупка;

б) народження до нижнього кута лопатки;

в) народження до верхнього кута лопатки?

9. З якою метою під час виконання класичного ручного прийому при тазовому передлежанні вводять палець у ротову порожнину плода:

а) для посилення тракцій;

б) для зручності маніпулювання рукою;

в) щоб не допустити розгинання голівки?

10. Перерахуйте протипоказання до застосування допологових методів виправлення положення плода:

а) передлежання плаценти;

б) багатоплідність;

в) пухлини матки або придатків;

г) анатомічно вузький таз;

д) аномалії розвитку матки;

е) усе вищеперераховане.

Правильні відповіді

 
в а г в а г а   б в   е

Контрольні питання.

1. Для якої форми вузького таза характерні такі розміри: міжостьова від­стань — 26, міжгребенева відстань — 27, міжвертлюгова відстань — 31, зовнішня кон’югата — 17:

а) загальнорівномірнозвужений таз;

б) простий плоский таз;

в) плоскорахітичний таз;

г) нормальний таз;

д) поперечно-звужений таз?

2. При якому ступені звуження таза розродження проводять лише шляхом виконання кесаревого розтину, навіть при мертвому плоді:

а) I;

б) II;

в) III;

г) IV?

3. Який симптом є діагностично значущим при клінічно вузькому тазі:

а) Шредера;

б) Генкеля—Вастена;

в) Кюстнера—Чукалова;

г) Гентера?

4. При якій формі таза розродження через природні пологові шляхи до­ношеним плодом неможливе:

а) загальнорівномірнозвужений таз;

б) простий плоский таз;

в) плоскорахітичний таз;

г) загальнорівномірнозвужений плоский таз;

д) поперечно-звужений таз?

5. Яку з перерахованих форм вузького таза зараховують до поширених:

а) кіфотичний таз;

б) лійкоподібний таз;

в) коксалгічний таз;

г) остеомалятичний таз;

д) поперечно-звужений таз?

Правильні відповіді

         
в   г   б   г   д  

Ситуаційні задачі

Задача 1. Вагітна К., 30 років, з першою вагітністю перебуває в пологовому відділенні в терміні вагітності 38—39 тиж. Діагноз — тазове передлежання плода. Серцебиття плода виражене, ритмічне, 132 за 1 хв, вислуховується ліворуч вище пупка, компенсаторні можливості плода задовільні, передбачувана маса тіла плода 3800±200,0 г.

Вагітність настала після лікування безплідності протягом п’яти років.
У зв’язку із загрозою переривання вагітності тричі проходила стаціонарне лікування. Розміри таза вагітної: 26—28—30—20.

1. Встановіть діагноз.

2. Визначте раціональний план ведення пологів.

Задача 2.Вагітна з першою вагітністю, 26 років, перебуває в пологовому відділенні в терміні вагітності 39—40 тиж. При зовнішньому акушерському дослідженні спинка плода визначається ліворуч допереду. Над входом у малий таз — м’яка частина, що не балотує. Серцебиття плода вислуховується ліворуч вище пупка, виражене, ритмічне, 136 за 1 хв. Розміри таза вагітної нормальні. При УЗД встановлено сідничне передлежання. Передбачувана маса тіла плода — 3000±200,0 г. Компенсаторні можливості плода задовільні. Соматичний статус вагітної без особливостей.

1. Встановіть діагноз.

2. Які методи дослідження потрібно застосувати для визначення раціонального плану ведення пологів?

3. Визначте раціональний план ведення пологів.

Правильні відповіді

Задача 1.

1. Вагітність у терміні 38—39 тиж. Тазове передлежання плода, перша позиція. Обтяжений гінекологічний анамнез (безплідність протягом п’яти років).

2. З огляду на передбачувану масу тіла плода 3800±200,0 г при його тазовому передлежанні, а також на те, що вагітність настала після тривалого лікування безплідності, показане розродження шляхом виконання кесаревого розтину.

Задача 2.

1. Вагітність у терміні 39—40 тиж., перші пологи, перша позиція тазового передлежання, передній вид плода.

2. УЗД для визначення маси тіла плода та його біофізичного профілю; піхвове дослідження для визначення ступеня зрілості шийки матки; клініко-лабораторне дослідження для виключення тяжкої екстрагенітальної патології.

3. З огляду на масу тіла плода 3000±200,0 г, нормальні розміри таза матері, задовільні компенсаторні можливості плода за даними його біофізичного профілю, відсутність тяжкої екстрагенітальної патології пологи варто вести через природні пологові шляхи. Потрібно ретельно стежити за внутрішньоутробним станом плода. Під час пологів допустиме застосування методу Цов’янова, за потреби — класичного ручного прийому.

Ситуаційні задачі

Задача 1. Другий період пологів триває понад 1 год. Передбачувана маса тіла плода — 4200 г. Серцебиття плода — 160 за 1 хв. Потуги — по 40—50 с кожні 2—3 хв. Розміри таза — 25—28—31—20 см. Контракційне кільце — на рівні пупка. Відкриття маткового вічка повне. Голівка притиснута до входу в малий таз. Мису не досягнуто.

Визначте акушерську тактику:

а) застосування акушерських щипців;

б) вакуум-екстракція;

в) плодоруйнівна операція;

г) кесарів розтин;

д) поворот плода на ніжку.

 

Задача 2. Другий період пологів триває більше ніж 1 год. Артеріальний тиск — 120/80 мм рт. ст. Передбачувана маса тіла плода — 4200 г. Серцебиття плода — 160 за 1 хв. Потуги — по 40—50 с кожні 2—3 хв. Розміри таза — 25—28—31—20 см. Контракційне кільце — на рівні пупка. Відкриття маткового вічка повне. Голівка притиснута до входу в малий таз. Мису не досягнуто. Визначте, яка патологія ускладнила пологи:

а) анатомічно вузький таз;

б) клінічно вузький таз;

в) прееклампсія;

г) передчасне відшарування плаценти;

д) емболія навколоплідними водами.

 

Задача 3. У пологовий будинок доправлено вагітну з першою вагітністю в терміні 39—40 тиж. Зріст — 150 см. Розміри таза — 23—26—28—18 см. Передбачувана маса тіла плода — 3500 г. Форма живота — гострокінцева. При акушерському обстеженні голівка над входом у малий таз, легко зміщується. Серцебиття плода ритмічне, 136 за 1 хв. Визначте план розродження:

а) застосування акушерських щипців;

б) вакуум-екстракція;

в) плодоруйнівна операція;

г) кесарів розтин;

д) поворот плода на ніжку.

 

Задача 4. У пологовий будинок доправлено вагітну з першою вагітністю в терміні 39—40 тиж. Зріст — 150 см. Розміри таза — 22—25—27—17 см. Передбачувана маса тіла плода — 3500 г. Голівка розташована високо над входом у малий таз, легко зміщується. Серцебиття плода ритмічне.

Визначте форму вузького таза:

а) загальнорівномірнозвужений таз;

б) простий плоский таз;

в) плоскорахітичний таз;

г) загальнорівномірнозвужений плоский таз;

д) поперечно-звужений таз.

Задача 5.У пологовий будинок доправлено роділлю з переймами по 20 с кожні 5 хв. Пологи треті. Розміри таза — 26—27—31—17 см. Перші пологи закінчилися застосуванням акушерських щипців і мертвонародженням, другі пологи — плодоруйнівною операцією. Передбачувана маса тіла плода — 3600 г.

Визначте план розродження:

а) застосування акушерських щипців;

б) вакуум-екстракція;

в) плодоруйнівна операція;

г) кесарів розтин;

д) поворот плода на ніжку.

Правильні відповіді

Задача 1: г.

Задача 2: б.

Задача 3: г.

Задача 4: а.

Задача 5: г.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду | Навчальне видання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.