Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Критерії оцінювання знань студентів

з курсу „Сучасна українська мова з практикумом”

І. Усні відповіді на теоретичні питання:

1) ґрунтовність теоретичних знань з курсу;

2) володіння науковою термінологією і поняттями;

3) повнота розкриття питання; уміння ілюструвати теоретичний матеріал прикладами;

4) переконливість, аргументованість суджень;

5) уміння порівнювати, робити необхідні висновки та узагальнення;

6) логіка викладу думок, упевненість;

7) рівень володіння культурою усного літературного мовлення.

ІІ. Виконання практичного завдання:

1) повнота виконання роботи;

2) правильність виконання практичного завдання;

3) уміння пояснити орфографічні та пунктуаційні правила;

4) уміння теоретично прокоментувати виконання запропонованого завдання;

5) оформлення письмової роботи.

ІІІ. Виконання письмових (комплексних) завдань:

1) повнота виконання роботи;

2) оформлення письмової роботи;

3) якісний рівень виконання роботи.

IV. Оцінювання орфографічної та пунктуаційної грамотності:

Оцінка Кількість помилок
„відмінно” 1 негруба (пропуск, заміна, переставлення літер, розділових знаків) орфографічна або пунктуаційна
„добре” 1 (2) орфографічних, 2 (3) пунктуаційних
„задовільно” 3 (4) орфографічних, 3 (4) пунктуаційних
„незадовільно” 5 і більше орфографічних, 5 і більше пунктуаційних

Рівні для визначення ступеня засвоєння
студентами навчального матеріалу
з курсу „Сучасна українська мова з практикумом”

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним теоретичним матеріалом, уміє робити самостійні узагальнення, висновки; наводить приклади, аргументує їх; творчо підходить до виконання колективних (групових), індивідуальних завдань; володіє високим рівнем орфографічної та пунктуаційної грамотності.

Достатній рівень.Студент володіє навчальним теоретичним матеріалом, аналізує засвоєний на практичних заняттях мовний матеріал, але не завжди вміє робити висновки та узагальнення, застосовувати набуті знання у процесі виконання практичних завдань, виявляє достатній рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності.

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним теоретичним матеріалом на репродуктивному рівні або лише частиною навчального матеріалу, не може зробити самостійні висновки, узагальнення, а також застосовувати у практичній діяльності набуті теоретичні знання, має задовільний рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності.

Низький (незадовільний) рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно або зовсім не володіє, не може робити висновки, узагальнення теоретичного матеріалу, а також застосовувати набуті знання у процесі виконання практичних завдань; виявляє низький або незадовільний рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ІV семестр | Шкала оцінки знань студентів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.